ios-telephone facebook google instagram linkedin pinterest twitter vimeo youtube

STU-special minds foregår i tæt samarbejde med vores erhvervsafdeling og er derfor dels rettet mod de kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet/eller i forhold til videreuddannelse, og dels på selvstændiggørelse af eleven på øvrige livsområder.

Vi understøtter den faglige og personlige udvikling.
Sanne Opstrup Kristensen, Faglig leder

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse hos special minds er oprettet jf. bekendtgørelse nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse. Den varer op til 3 år, og indledes med et op til 12-ugers afklaringsforløb, hvor undervisningsplanen sammensættes ud fra den unges ønsker, interesser og kompetencer.