Forløb – §82a – Fremmøde-forløb

§82a – et forløb til styrket fremmøde

Special Minds tilbyder et forløb til mennesker med autisme, som ønsker at opøve evnen til fremmøde og tage næste skridt mod uddannelse og job

Tilbuddet er målrettet unge og voksne over 16 år med en autismeprofil. Deltagerne har typisk følt sig isolerede og afskåret sig fra sociale rum gennem en længere periode. De har derfor brug for træning i fremmøde samt støtte til at arbejde med de barrierer, der hindrer dem i aktiv deltagelse i uddannelses- og jobrettede aktiviteter.

Gennem det gruppebaserede forløbet med fem deltagere får den enkelte styrket oplevelsen af egne ressourcer og opøvet sine kompetencer til igen at fungere i samspil med andre. Målet er, at den enkelte bliver i stand til fremmøde og efterfølgende gennemføre et uddannelses- eller jobrettet forløb for dermed at blive klar til uddannelse eller job.

Et §82a forløb giver den enkelte:

• opøvelse af evnen til stabilt fremmøde i aktiviteter, der peger hen mod beskæftigelse, uddannelse eller fritidsaktiviteter

• sociale kompetencer

• indblik i egne udfordringer og konkrete værktøjer til arbejde med dem

• et fællesskab med andre, de kan spejle sig i

• selvstændighed i hverdagen.

Tilbuddets indhold
En typisk gruppe består af fem deltagere, som i fællesskab arbejder med selvindsigt, social træning og fremmøde. En af de ugentlige skemalagte aktiviteter er psykoedukation, som giver øget indsigt i egne udfordringer og skaber et fundament for at forstå, hvordan man bedst forvalter sin hverdag.

Gruppen giver deltagerne mulighed for at spejle sig i hinanden og erfare, hvordan autisme opleves forskelligt fra person til person. Spejlingen støtter deltagerne i at italesætte egne styrker og udfordringer.

Foruden psykoedukation arbejder vi med Low Arousal, individuelle motivationssamtaler og psykosocial træning med en opmærksomhed på at etablere interessefællesskaber hos deltagerne. Neurofeedback indgår også som en mulig træningssession af hjernen til at skabe ændrede tanke- og adfærdsmønstre.

Derudover har tilbuddet fokus på at udvikle den enkeltes sociale kompetencer gennem skemalagte aktiviteter såsom brætspil, samspil, udflugter, boldspil mv. Disse tilrettes efter de aktuelle deltageres ønsker og behov.

For nuværende udbydes 82a hos Special Minds Kolding, men er du interesseret i at høre om mulighederne i en af de øvrige afdelinger, så kontakt afdelingslederen.

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

aila Fiil afdelingsleder Kolding

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Lars Raun

Afdelingsleder

Tlf. 26 32 82 10

Mail: lars@specialminds.dk

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Sidsel Birk portæt

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Sidsel Freja Sindal Birk

Afdelingsleder

Tlf. 51 54 49 37

 Mail: sif@specialminds.dk

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

Tegning af unavngiven kvinde

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Laila Fiil

Afdelingsleder

Tlf. 28 79 60 41

Mail: lafi@specialminds.dk

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

Ditte Stern Bach portræt

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Ditte Stern Bach

Afdelingsleder

Tlf. 30 84 46 27

Mail: dsb@specialminds.dk

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg

Kamille Ebbe portræt

Special Minds IT

Vores IT virksomhed

Kontakt

Lisette Vilslev

Salgs- og marketingschef

Tlf. 61 70 30 65

Mail: lisv@specialminds.dk

Screening

Uddannelsesrettede forløb

Tilbage til skolen

Uddannelsesafklaring
(UEA)

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

STU - Special Minds

Beskæftigelsesrettede forløb

Arbejdsevneafklaring

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

Botilbud med job-profil