Nyheder

Unge med autisme ser verden i øjnene gennem VR-briller

jan 12, 2021 | Nyheder

Special Minds har gang i et nyt VR-projekt, hvor unge med brug af VR-briller trænes til at overvinde angst og fx lærer selv at blive selvtransporterende og træde ud i hverdagslivet

For unge med autismeprofil kan verden på flere fronter virke faretruende, fordi de ikke er fortrolige med og kan afkode de sociale spilleregler. De bliver utilpasse i sammenhænge, hvor de skal indgå i sammenhænge med andre mennesker.

Derfor kan noget, som for mange andre virker ubesværet – fx at tage bussen til uddannelse eller job – være helt umuligt. Hos Special Minds tager man i et nyt projekt nye værktøjer i brug – nemlig brugen af VR, en forkortelse af det engelske ’Virtual Reality’.

– Med VR-briller får den unge i trygge omgivelser mulighed for at øve sig på transporten. Når eleven får brillerne på, så træner han eller hun for eksempel scenariet. Dermed kan eleven gennem Virtual Reality opnå strategier, som gør det muligt at håndtere den virkelige verden bedre, siger Ditte Husth Andersen, STU-underviser hos Special Minds i Aarhus.

Angst er udtalt blandt mennesker med autisme

Mennesker med autisme bliver oftere ramt af angst end mennesker uden autisme. Der er flere forklaringer, bl.a. at mennesker med autisme har et højt udviklet detaljefokus og mindre helhedsfokus, sansemæssig følsomhed, mindre indsigt i eget og andres følelsesliv.

Læs mere hos Landsforeningen Autisme: www.autismeforening.dk

Verden skal blive ufarlig
Det nye VR-projekt er blevet sat i værk med støtte fra en Udviklingspulje i Den Sociale Udviklingsfond (SUF), som Special Minds er en del af. Og for Ditte Husth Andersen giver det rigtig god mening at træne sociale færdigheder gennem det virkelighedsnære 3D-univers, VR kan skabe.

– Det er en teknologi, som mange af vores unge er fortrolige med i forvejen gennem spiluniverset. Nu har vi det som et træningsværktøj, hvor vi i selve undervisningsrammen kan hjælpe dem til at blive fortrolige med og overvinde de utrygheder, som eksempelvis en bustur kan fremkalde, siger STU-underviseren og fortsætter:

– Vi har mange unge, som ofte bliver fragtet af deres forældre eller med taxa i lang tid, fordi offentlig transport er angstprovokerende. Målet med projektet er, at vi hurtigere kan hjælpe dem til at blive selvtransporterende.

 

 

 

 

 

 

{

– Metoden benytter kognitiv adfærdsterapi, og det er helt i tråd med den måde, som vi i forvejen arbejder på.

Ditte Husth Andersen

Mere end briller
Men VR-projektet rummer langt mere end bare VR-briller og et virtuelt transportunivers. Special Minds anvender Konfront, som er en samlet platform for samtalefaciliterende redskaber. Konfront-platformen kombinerer således Virtual Reality med evidensbaserede samtale- og skemametoder med baggrund i den kognitive adfærdsterapi.

– Hermed bliver eksponeringen gennem Virtual Reality et samtalegrundlag og en del af et samlet bearbejdningsforløb, hvor vi i samarbejde med eleven kan arbejde målrettet på at overvinde udfordringer, der begrænser den selvstændige livsførelse, siger Ditte Husth Andersen og tilføjer:

– Metoden benytter kognitiv adfærdsterapi, og det er helt i tråd med den måde, som vi i forvejen arbejder på.

 

 

 

 

 

 

Mens den unge eksponeres for busturen med VR-brillerne, tages der en dialog med afsæt i den unges ubehags-reaktioner. Det kan for eksempel være spørgsmål som:

  • Hvad er angst?
  • Hvilke typer af angst er der?
  • Hvad kan du gøre – hvilke strategier har du?

 

For nogle unge kan det her være hjælpsomt at arbejde med tænkningen og få hjælp til at omstrukturere tankerne, for andre kan det være hensigtsmæssigt med afslapningsøvelser, så krop og tanker ikke spænder op, når farerne melder sig.

Den unge sætter målet
Den unge er med til at opsætte målet for VR-eksponeringen. Og endemålet er klokkeklart.

– Den unge ender med at køre i bus alene, siger Ditte Husth Andersen.

Hun har ligesom kollegerne hos Special Minds i Silkeborg gjort sig de første erfaringer med VR-træningen i de sidste måneder, og hun er begejstret.

– Det er et fantastisk redskab, og det er også rigtig godt til samtale. Nu glæder jeg mig til at se, hvor mange unge vi får gjort selvtransporterende over det næste år.

Se flere nyheder