Forløb – §104 Aktivitets- og samværstilbud

§104 Aktivitets- og samværstilbud

Et aktivitets- og samværstilbud

– med mulighed for at arbejde udviklings- og jobrettet

Vores aktivitets- og samværstilbud efter §104, adskiller sig fra vores øvrige forløb ved, at det ikke nødvendigvis skal føre til job eller uddannelse. Men for nogle i målgruppen kan det være et positivt udkomme, at de bliver klar til at gå i gang med et målrettet jobforløb.

Aktivitets- og samværstilbuddet er udviklet for at tilbyde en meningsfuld hverdagsramme, som giver den enkelte mulighed for at være en del af et fællesskab. Forløbet er for voksne over 18 år med autismeprofil, som har brug for at blive mødt på en ny måde, hvor vi tålmodigt understøtter og finder frem den enkeltes motivation.

Forløbet har forskellige målgrupper. Det er for dem

• som er tilkendt førtidspension
• hvor erhvervsevnen vurderes meget begrænset
• som har været isoleret fra arbejdsmarkedet og socialt fællesskab i en længere periode, og som med de rette rammer måske på sigt bliver klar til et beskæftigelsesrettet forløb

Vi skaber et trygt rum, hvor den enkelte bliver udfordret i sit eget tempo. Vi arbejder i en vekselvirkning, hvor der er udviklingsperspektiv for dem, som har gavn af det, og ro og stabilitet for dem, som har dette som udgangspunkt.

§104 Aktivitets- og samværstilbud

Tilbuddet indbefatter:
• Værkstedsaktiviteter – typisk indenfor it-området, kreativ udfoldelse osv.
• Samvær og socialt fællesskab i Special Minds
• Deltagelse i selvbetalt frokostordning
• Mulighed for individuelle og gruppesamtaler, bl.a. med psykoedukation til fortsat udvikling af personlige og sociale kompetencer

Læs mere på Tilbudsportalen:

Aalborg ›

Silkeborg ›

Aarhus ›

For nuværende tilbyder Special Minds i Silkeborg, Aarhus og Aalborg §104.

Masken er min overlevelse

Jan er en af mange med autismeprofil, som har brug for at tage en maske på for at kunne klare at være i verden. Han øver sig konstant i at forvalte sine ressourcer og er i dag så stærk, at han er ansat i Vækstparken for Socialøkonomi som en del af serviceteamet.

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

Lars Raun portræt

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Lars Raun

Afdelingsleder

Tlf. 26 32 82 10

Mail: lars@specialminds.dk

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Sidsel Birk portæt

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Sidsel Freja Sindal Birk

Afdelingsleder

Tlf. 51 54 49 37

 Mail: sif@specialminds.dk

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

Laila Fiil portræt

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Laila Fiil

Afdelingsleder

Tlf. 28 79 60 41

Mail: lafi@specialminds.dk

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

Ditte Stern Bach portræt

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Ditte Stern Bach

Afdelingsleder

Tlf. 30 84 46 27

Mail: dsb@specialminds.dk

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg

Kamille Ebbe portræt

Special Minds IT

Vores IT virksomhed

Kontakt

Lisette Vilslev

Salgs- og marketingschef

Tlf. 61 70 30 65

Mail: lisv@specialminds.dk

Screening

Uddannelsesrettede forløb

Tilbage til skolen

Uddannelsesafklaring
(UEA)

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

STU - Special Minds

Beskæftigelsesrettede forløb

Arbejdsevneafklaring

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

Botilbud med job-profil