Forløb – §104 Aktivitets- og samværstilbud

§104 Aktivitets- og samværstilbud

Special Minds tilbyder et aktivitets- og samværstilbud, som ikke er omfattet af de nuværende beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb.

Hvor de øvrige forløb arbejder målrettet hen mod uddannelse og job, så er §104-tilbuddet rettet mod voksne med autisme, som er tilkendt førtidspension, eller hvor erhvervsevnen vurderes meget begrænset.

Aktivitets- og samværstilbuddet er udviklet for at tilbyde en meningsfuld hverdagsramme, som giver den enkelte muligheden for at være en del af et fællesskab.

§104 Aktivitets- og samværstilbud

Tilbuddet indbefatter:
• Værkstedsaktiviteter – typisk indenfor it-området
• Samvær og socialt fællesskab i Special Minds
• Deltagelse i frokostordning
• Mulighed for individuelle og gruppesamtaler, bl.a. med psykoedukation til fortsat udvikling af personlige og sociale kompetencer

Læs mere på Tilbudsportalen:

Aalborg ›

Silkeborg ›

For nuværende tilbyder Special Minds i Silkeborg og Aalborg §104, men tilbuddet kommer også til at gælde Aarhus og Kolding i takt med efterspørgslen.

Masken er min overlevelse

Jan er en af mange med autismeprofil, som har brug for at tage en maske på for at kunne klare at være i verden. Han øver sig konstant i at forvalte sine ressourcer og er i dag så stærk, at han er ansat i Vækstparken for Socialøkonomi som en del af serviceteamet.

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

Kamille Ebbe portræt

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Kamille Ebbe

Afdelingsleder

Tlf. 30 84 48 13

Mail: kbb@specialminds.dk

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Sidsel Birk portæt

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Sidsel Freja Sindal Birk

Afdelingsleder

Tlf. 51 54 49 37

 Mail: sif@specialminds.dk

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

Tegning af unavngiven kvinde

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Laila Fiil

Afdelingsleder

Tlf. 28 79 60 41

Mail: lafi@specialminds.dk

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

Ditte Stern Bach portræt

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Ditte Stern Bach

Afdelingsleder

Tlf. 30 84 46 27

Mail: dsb@specialminds.dk

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg

Kamille Ebbe portræt

Special Minds IT

Vores IT virksomhed

Kontakt

Lisette Vilslev

Salgs- og marketingschef

Tlf. 61 70 30 65

Mail: lisv@specialminds.dk

Screening

Uddannelsesrettede forløb

Tilbage til skolen

Uddannelsesafklaring
(UEA)

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

STU - Special Minds

Beskæftigelsesrettede forløb

Arbejdsevneafklaring

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

Botilbud med job-profil