Nyheder

Nyt tilbud hos Special Minds

jul 6, 2022 | Nyheder

Efterspørgsel fra kommuner betyder at Special Minds nu åbner et nyt aktivitets- og samværstilbud, der tilbyder en meningsfuld hverdagsramme til voksne med autisme

Hos Special Minds er sigtet med et forløb for en ung eller voksen med autisme altid, at hver enkelt bliver afklaret til videre uddannelse eller job.

Men sådan er det ikke med det nye §104-tilbud, et aktivitets- og samværstilbud til voksne med autisme, hvor målet i stedet er at tilbyde meningsfulde aktiviteter og muligheden for at deltage i et socialt fællesskab.

– Vi har haft mange overvejelser, om vi var de rette til at udbyde §104, da vi er så jobrettede i alt, hvad vi foretager os. Men vi kunne samtidig se et, at vi har gode forudsætninger for at skabe en hverdagsstruktur med det bedste fra arbejdslivet for dem, som har behov for et aktivitets- og samværstilbud, siger Ditte Stern Bach, afdelingsleder Special Minds Aalborg.

Sidsel Birk portæt

– I alle vores forløb er det målet, at vi kan skabe et ligeværdigt udviklingsrum

Sidsel Freja Birk, Afdelingsleder, Silkeborg

Indhold og struktur i hverdagen

Det nye aktivitets- og samværstilbud retter sig til dem, som har behov for et tilbud der gennem meningsfulde aktiviteter kan skabe grobund for at indgå i et socialt fællesskab.

– Vi har udviklet tilbuddet, da flere kommuner har banket på og kan se, at de har unge og voksne med en autismeprofil, som har brug for at møde ind i en hverdagsramme med it-aktiviteter, siger Ditte Stern Bach.

Ligner arbejdsfællesskabet

I Silkeborg glæder man sig også til at åbne dørene for den nye målgruppe. Fordi man kan se, at det er muligt at skabe øget livskvalitet for en ny gruppe af borgere.

– Selvom du ikke formår at være afsted mange timer om ugen – og kommunen også er nået frem til den konklusion – så kan job- og hverdagsrammen være betydningsfuld for livskvaliteten. At du har noget at møde ind til, som minder om en arbejdsplads med konkrete opgaver og et fællesskab omkring dig, siger Sidsel Freja Birk, afdelingsleder, Special Minds Silkeborg.

Og det nye §104-tilbud taler ind i Special Minds-værdisættet:

– I alle vores forløb er det målet, at vi kan skabe et ligeværdigt udviklingsrum, hvor den enkelte mærker mening gennem opgaverne og selvom målgruppen adskiller sig, er der fortsat øget trivsel og livskvalitet ved at få en hverdagsstruktur og være en del af et fællesskab, siger Sidsel Freja Birk.

De konkrete hverdagsopgaver vil blive tilpasset den enkelte og vil som udgangspunkt være it-relaterede.

Læs mere om §104-tilbuddet her

Se flere nyheder