Datamigrering og forretningsprocesser - Special Minds ios-telephone facebook google instagram linkedin pinterest twitter vimeo youtube

OK a.m.b.a. havde i sin rolle som energileverandør en stor opgave i at klargøre deres systemer til den nye ”El engros” lov, som skulle træde i kraft den 1.4.2016.
OK henvendte sig til Special Minds for at få hjælp til at få testet systemerne grundigt igennem inden idriftsættelsen.

Opgaven omfattede dels test af en kompliceret datamigrering fra den centrale datahub ind i OK’s systemer og dels test af de nye og tilrettede forretningsprocesser i deres systemer.

Til test af datamigrering udviklede en af Special Minds konsulenter en række komplicerede SQL statements til at teste, om alle data faldt rigtigt på plads i OK’s systemer, om der manglede nogle data eller var for mange dataforekomster. Opgaven blev løst i tæt samarbejde med projektlederen fra OK og udviklere fra OK’s systemleverandør, og den samlede test endte med at komme til at fylde i nærheden af 10.000 SQL kodelinier. De fundne fejl blev dokumenteret grundigt og de fleste blev rettet løbende i tæt samarbejde med OK’s systemleverandør.

Derudover gennemførte Special Minds i samarbejde med OK’s egne testere en test af en del af forretningsprocesserne i de tilrettede systemer – dvs. test af brugergrænseflader, forretningslogik, integrationer mm.

Samarbejdet er efterfølgende blevet evalueret og vurderet meget positivt fra begge parter, og OK har valgt at fortsætte samarbejdet og bruge Special Minds særlige testkompetencer til at opretholde en høj kvalitet i deres systemer.

OK har været meget tilfredse med Special Minds arbejde på den konkrete opgave og har planlagt at fortsætte samarbejdet på nye områder