ios-telephone facebook google instagram linkedin pinterest twitter vimeo youtube

Rasmus & Rasmus – en god Special Minds STU-historie

Rasmus og Rasmus hjælper hinanden. Den ene Rasmus er praktikant fra Special Minds’ STU forløb, og den anden Rasmus er virksomhedsejer af Smageklubben og har lige nu Rasmus i skolepraktik.

”Jeg gør det ikke for velgørenhed, Rasmus er en reel ressource. ”

Rasmus Lindgren, Smageklubben

 

Praktikanten Rasmus og STU forløbet hos Special Minds

Rasmus Mølby Nielsen går til daglig på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) ved Special Minds, der bl.a. tilbyder uddannelse og afklaringsforløb for mennesker med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) eller lign. træk. Et af de vigtigste formål ved STU på Special Minds er at gøre de unge klar til deres videre professionelle liv, som enten er job eller uddannelse. En del af uddannelsen er derfor at komme i skolepraktik for at afprøve sig selv i forskellige virksomheder og jobfunktioner i forhold til bl.a. mødestabilitet, løsning af opgaver og kommunikation.

Rasmus drømmer i første omgang om et fritidsjob, hvor han kan tjene penge til en bil og en lejlighed. Så dét at være i skolepraktik hos Smageklubben giver ham et godt billede af, hvad der kræves og forventes af ham i en virksomhed. Rasmus har pt. 2 timer om ugen i Smageklubben, hvor han laver lagerarbejde og også bliver lært op i at pakke ”smagekasse” til forsendelse til kunder.

På sigt håber Rasmus, at han kan blive ansat i Smageklubben og gerne med flere timer. For som han selv siger: ”Efter skole tager jeg bare hjem og ser TV. Jeg vil gerne lave noget, bidrage med noget og få noget erfaring og noget at skrive på CV’et.”

Virksomhedsejeren Rasmus og samarbejdet med Special Minds

Rasmus Lindgren oplevede at få rigtig god sparring og konkrete værktøjer af Jens-Ole, der er underviser i Special Minds. Nogle af disse værktøjer handlede om omkring kommunikation, særlige hensyn osv. inden opstart. I dag – 4 år efter Rasmus Lindgrens første praktikant – er der kun positive ting at sige.

Praktikanterne har bl.a. bidraget med at få styr på lageret. Det er typisk for mennesker med ASF at de har en meget systematisk tilgang til opgaver.
På lageret fik praktikanterne bl.a. sat lageret i system ved f.eks at tage udgangspunkt i varenummer i stedet for produkttitel. I dag løser praktikant-Rasmus mange praktiske opgaver for Smageklubben. På den måde hjælper Rasmus og Rasmus hinanden. Hver i sær bruger de deres tid på dét, der giver mening.

Et praktikforløb blev til ansættelse

Rasmus Mølby Nielsen er netop blevet ansat i et fritidsjob i Smageklubben.
På den måde kan et praktikforløb resultere i noget rigtig godt for alle parter.

 

Både Special Minds og Smageklubben holder til i Vækstpark for Socialøkonomi i Viby J. Du kan læse mere om Vækstpark for Socialøkonomi her.

Er du nysgerrig på andre gode historier fra Special Minds, så læs om Michael, der har fået et formål i hverdagen.