Nyheder

De specialiserede uddannelsestilbud har brug for spotlight

sep 21, 2020 | Nyheder

Special Minds er med på Ligeværds uddannelsesmesse 24.09 i Aarhus, og afdelingsleder Kamille Ebbe understreger vigtigheden af, at der i dag er synlighed om uddannelsestilbuddene for unge med særlige behov

Er man ung med en diagnose eller særlige psykiske og sociale problematikker, kan vejen til uddannelse og beskæftigelse være brolagt med forhindringer.

Det kan godt være, at man fagligt og intellektuelt kan begå sig på uddannelser som STX, HTX og EUD. Men de grundlæggende forudsætninger kan gøre det umuligt at gå i gang med de ordinære uddannelsestilbud.

Vigtig messe
Den 24. september inviterer foreningen Ligeværd til uddannelsesmesse på Aarhus Rådhus. En uddannelsesmesse for unge med særlige behov, pårørende og professionelle, som har brug for den nyeste viden inden for området.

– Sådan en uddannelsesmesse er vigtig. Vi står med unge mennesker, der ikke passer ind i en prædefineret boks, men som har et kæmpe potentiale, hvis man tør tænke ud af boksen og dyrke de individuelle løsninger, siger Kamille Ebbe, afdelingsleder, Special Minds i Aarhus, der er repræsenteret med en stand på uddannelsesmessen.

– Mange unge og deres forældre – blandt andet inden for autismeområdet – ved simpelthen ikke, hvordan de skal finde det rette uddannelsestilbud. Her spiller en messe som den her en vigtig rolle, og den bidrager til ligeværdighed og lige muligheder for alle, siger hun.

Hele feltet linet op
Hun ser en stor værdi i, at hele uddannelsesfeltet inden for det specialiserede område er repræsenteret. Det gælder alt lige fra den nye FGU til specialefterskoler og autismeklasserne på de ordinære uddannelser.

– Vejen til uddannelse eller job for unge, som har særlige behov, kan være vidt forskellig. Som oftest er det unge, som har haft en del kampe gennem skoletiden, og som derfor har brug for at komme til et sted, hvor de får mange succesoplevelser – det gælder både fagligt og socialt, siger Kamille Ebbe.

Klar med STU-paletten
Til uddannelsesmessen er Kamille Ebbe og hendes kolleger fra Special Minds i Aarhus klar til at præsentere unge med autismeprofil for den 3-årige STU, og hvad der er i særligt fokus hos Special Minds.

– Først og fremmest så handler det om at få opbygget en tillidsrelation, hvor vi nysgerrigt kigger på den enkelte unges ressourcer og barrierer. Med det udgangspunkt kan vi få lavet en plan, som giver den enkelte unge de bedste forudsætninger for at udvikle sig fagligt og socialt.

Målet med en STU hos Special Minds er klokkeklart: Den skal bane vej til videre uddannelse eller job. Derfor er uddannelsen også meget virksomhedsrettet.

– Vi har et tæt samarbejde med virksomheder, og de unge kommer ud i flere virksomhedspraktikker. På den måde bliver de fortrolige med, hvordan de indgår på en arbejdsplads, og sammen med virksomheden finder vi ud af, hvad der skal til, for at de kommer succesfuldt i job.

Læs mere om STU hos Special Minds i Aarhus og de 5 STU-linjer: 

Ring eller skriv til os for en aftale på

Se flere nyheder