Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb (ITU) - Special Minds ios-telephone facebook google instagram linkedin pinterest twitter vimeo youtube

Individuelt tilrettelagt forløb (ITU) henvender til mennesker med autisme eller lignende udfordringer.

Forløbet tager udgangspunkt i udviklingen indenfor 1-2 individuelle specifikke mål, men eksempler på indhold kunne være:

  • Udvikling af konkrete, faglige kompetencer, som fx manglende stave-, læse-, skrive- eller regnefærdigheder eller manglende færdigheder i anvendelse af en computer som et arbejdsredskab (fx Word, Excel, PowerPoint).
  • Faglig udvikling, hvor der er fokus på fx at kunne tage imod en opgave, kunne følge en instruktion, overholde dead-lines, fokus på kundebehov, være i dialog med kollegaer og leder om opgaven samt kunne samarbejde.
  • Udvikling af personlige og sociale kompetencer, der har betydning for at kunne begå sig på en uddannelsesinstitution eller på en arbejdsplads, fx i forhold til almindelig sociale omgangsformer, herunder at kunne samarbejde, konflikthåndtering, personlig fremtræden, hygiejne samt stress-håndtering.

Forløbets varighed og arbejdstid aftales individuelt dog minimum 12 uger.

Er du nysgerrig eller har du spørgsmål, så kontakt os endelig. Se her under.

 

Kontakt nærmeste afdelingsleder

Vi vil altid gerne høre fra dig

Send en mail