ios-telephone facebook google instagram linkedin pinterest twitter vimeo youtube

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb (ITU)

ITU henvender til mennesker med autisme eller lignende udfordringer.

Forløbet tager udgangspunkt i udviklingen indenfor 1-3 individuelle specifikke mål, eksempelvis indenfor udvikling af konkrete, faglige eller personlige kompetencer.

  • Udvikling af konkrete, faglige kompetencer, som fx manglende stave-, læse-, skrive- eller regnefærdigheder eller manglende færdigheder i anvendelse af en computer som et arbejdsredskab (fx Word, Excel, PowerPoint).
  • Faglig udvikling, hvor der er fokus på fx at kunne tage imod en opgave, kunne følge en instruktion, overholde dead-lines, fokus på kundebehov, være i dialog med kollegaer og leder om opgaven samt kunne samarbejde.
  • Udvikling af personlige og sociale kompetencer, der har betydning for at kunne begå sig på en uddannelsesinstitution eller på en arbejdsplads, fx i forhold til almindelig sociale omgangsformer, herunder at kunne samarbejde, konflikthåndtering, personlig fremtræden, hygiejne samt stress-håndtering.

Mødetid fastsættes individuelt.

Er du nysgerrig eller har du spørgsmål, så kontakt os endelig. Se her under.

 

Kontakt nærmeste afdelingsleder

Vi vil altid gerne høre fra dig

Send en mail