Special Minds – Aalborg

Hun brænder for helheden og troen på den enkelte

Kompetenceudvikler Charlotte Hjarl Hummel, der kommer med en utraditionel baggrund og en bred vifte af erfaringer indenfor web og it, finder dyb mening i et job, hvor hun møder unge med autisme som ligeværdige mennesker og ikke som klienter  

– Som kompetenceudvikler kunne jeg sagtens komme med den tilgang, at jeg udelukkende har øje for beskæftigelse og går benhårdt efter, at den unge skal komme ud på arbejdsmarkedet. Men jeg risikerer at tabe individet med så ensidigt et fokus, og succesen ender med at blive kort, fordi vi ikke får det hele menneske med.

Ordene kommer fra Charlotte Hjarl Hummel, der er et af de nyeste ansigter hos Special Minds i Silkeborg. Hun faldt over stillingsopslaget som kompetenceudvikler i 2020 og var ikke i tvivl om, at det var et job, hun skulle søge.    

– Helhedstænkningen og troen på det enkelte menneske tændte mig. Og da jeg lærte Special Minds at kende, kunne jeg se, at de værdier, som vi slår os op på – for eksempel at møde mennesket, hvor det er – ikke bare er nogle flotte ord, vi siger, men noget vi rent faktisk arbejder med på et meget konkret niveau. Og det er samtidig nogle værdier, som vi hele tiden vender tilbage til, så vi kan se, at vi er på rette vej med de unge.

Sammensat cv

Charlotte Hjarl Hummel kommer med en bred vifte af erfaringer indenfor web og it. I mange år var hun selvstændig, hun har arbejdet som webdesigner, samt konsulent og underviser på det private kursusmarked, og på forskellige erhvervsuddannelser.

Siden 2016 har Charlotte Hjarl Hummel fokuseret på undervisning af unge indenfor autismeområdet.

– Efter i mange år at have været mest drevet af det rent it-faglige, blev jeg grebet af en ny form for faglighed, der handlede om pædagogik, didaktik og arbejdet med unge med autisme, siger Charlotte Hjarl Hummel, der blandt andet har været ansat 4 år på AspIT-uddannelsen.

Tillid til livet

For Charlotte Hjarl Hummel er det en daglig glæde og inspiration at se de unge og vokse hos Special Minds, selvom de ofte kommer med negative erfaringer i bagagen.

– Flere af de unge, som kommer her, har på grund af dårlige oplevelser fra tidligere skolegang mistet troen på, at de kan lykkes. Motivation er lav, og de ved ikke altid, hvad de har lyst til. Ved at møde dem med rummelighed og nysgerrighed – det vil sige som mennesker og ikke klienter – har vi mulighed for at hjælpe dem hver især med at finde troen på egen succes og en tillid til livet, siger hun og peger på det altoverskyggende mål:

– Den helhedsorienterede indsats skal ende med job eller uddannelse for den enkelte. Der er selvfølgelig også nogen, som skal afklares til anden forsørgelse, men vi skaber den største værdi for hver enkelt, når vi giver dem muligheden for at lykkes med uddannelse eller job.   

Helhedstænkningen og troen på det enkelte menneske tændte mig. Og da jeg lærte Special Minds at kende, kunne jeg se, at de værdier, som vi slår os op på – for eksempel at møde mennesket, hvor det er – ikke bare er nogle flotte ord, vi siger, men noget vi rent faktisk arbejder med på et meget konkret niveau