Psykoeducation

Masken er min overlevelse

Jan er en af mange med autismeprofil, som har brug for at tage en maske på for at kunne klare at være i verden. Han øver sig konstant i at forvalte sine ressourcer og er i dag så stærk, at han er ansat i Vækstparken for Socialøkonomi som en del af serviceteamet

Det er ikke til at se på Jan, hvad der foregår på indersiden, da han tropper op til interview. Han smiler, er åben og positiv.

 – Jeg bruger rigtig meget krudt på at bære maske, men jeg er nødt til at have den på for at beskytte mig selv, siger 36-årige Jan, der har sovet dårligt, fordi tankerne om dagens interviewseance er galopperet afsted.

 Jan er sendiagnosticeret og fandt først for fire år siden ud af, at han har Aspergers Syndrom. Det var en lettelse for ham.

 – Folk troede før, at jeg var doven, fordi jeg altid brændte sammen. Nu ved jeg, hvorfor det sker, siger Jan og fortsætter:

 – Men jeg kender ikke mig selv, fordi jeg altid har båret masken. Jeg ved samtidig, at jeg ikke kan undvære den.

Et liv med egne grænser

Følelsen af at bære maske for at klare at være i verden er velkendt for mange med autismeprofil. Jan tager den på hver dag, og han gør det i dag så dygtigt, at han efter et år hos Special Minds med arbejdsevneafklaring, er blevet ansat i virksomheden, hvor han er en del af serviceteamet.

– Jeg er rigtig god til at knokle, og i praktikforløbet hos Special Minds fandt jeg ud af, at jeg ikke egnede mig til at sidde ved computer, selv om jeg er god til det. Jeg skal bruge mig selv fysisk, siger Jan, der hele tiden støder ind i sine grænser.

 – Jeg skal sørge for ikke at arbejde for meget, da jeg ellers ikke kan få hovedet koblet fri, når jeg er færdig, siger Jan, der derfor har en 16 timers ansættelse om ugen.

 Månedens medarbejder

At Jan er en gevinst for Special Minds som medarbejder er utvivlsomt. Han havde ikke været ansat mange måneder, før han løb med prisen som Månedens Medarbejder.

Men prisen for at yde sit ypperste er hård. Jan bruger mange kræfter på at holde sin maske, og samtidig er han en person, der hele tiden  forsøger at gøre det, som andre ønsker af ham. Han er pleaseren, som samtidig ikke kan aflæse de sociale koder, men kopierer adfærd.

– Jeg kommer til at styre efter det, som jeg tror omgivelserne vil med mig, og det tager rigtig mange kræfter, siger Jan, der stadig griber ud efter Special Minds, som holder til i Vækstparken, når det hele bliver kaotisk.

– Det er en øvelse for mig at sige nej og stoppe op i tide. Jeg skal lære mine egne begrænsninger at kende, da det er den eneste måde, jeg undgår at brænde ud.

 

 

– Jeg bruger rigtig meget krudt på at bære maske, men jeg er nødt til at have den på for at beskytte mig selv

Masken er kopiering af adfærd

Special Minds bruger psykoedukation som effektfuldt værktøj til at hjælpe unge og voksne med autismeprofil til at forstå kopiering af adfærd som et livsvilkår

– Jeg ved lige nøjagtig, hvad du mener med din maske, siger Kamille Ebbe, afdelingsleder Special Minds i Aarhus og kigger på Jan.

– Selv om vi kender dig godt, så ved jeg også, at der er noget, som vi ikke kender. Fordi du har brug for masken – selv i de mest tillidsfulde relationer, siger hun.

Hos Special Minds er det en væsentlig opgave at hjælpe unge og voksne med autismeprofil til at forstå, hvordan det er at leve et liv, hvor en maske kan være en nødvendighed. Eller som Kamille Ebbe siger det med faglige termer: at forstå kopiering af adfærd.

– Mennesker med autisme er enormt gode til kopiering af adfærd. Ofte er der en indre dialog kørende: ”Hvad skal jeg sige?” ”Hvad skal jeg gøre?” Det kan være særdeles trættende, men for mennesker med autisme er det et forsøg på at tilpasse sig den verden, som de ikke kan afkode, siger Kamille Ebbe og fortsætter:

– Men det er for langt de fleste en illusion at tro, at de kan få et liv uden maske eller kopiering af adfærd. Simpelthen fordi det er her, at de er kognitivt udfordrede. I stedet handler det om at leve bedst muligt med det vilkår, siger hun.

Psykoedukation hjælper

Special Minds anvender i den sammenhæng psykoedukation som metodisk værktøj, hvilket i Jans tilfælde i høj grad har handlet om at forstå sit eget energiregnskab.

– Du har en mængde af energi, og du er nødt til at lære, hvordan du doserer den rigtigt. Et menneske som Jan kommer meget nemt til at bruge mere, end han har, fordi han er optaget af at gøre alt rigtigt, ikke vil vække opsigt og har svært ved at mærke egne grænser, siger Kamille Ebbe.

Vejen til job

Energiregnskabet og en styrket bevidsthed om egne ressourcer er essentielt i arbejdet med dem, som er i forløb hos Special Minds.

– Du skal kende din egen formåen for at opnå stabilitet. Ellers kommer du til at brænde ud. Vores mål er altid at hjælpe unge til job og uddannelse, og det er en forudsætning for at kunne arbejde, at du er stabil, siger Kamille Ebbe.