Tilbage til skolen

”Jeg gik fra at være Lommeregneren …”

Kristoffer har en historie, som mange med autisme kan spejle sig i. I de mindre klasser fungerede han og var fagligt dygtig for så i de store klasser at kollapse. Forløbet ”Ung i Gang” giver Kristoffer en følelse af for første gang i flere år at stå op til en hverdag med rutiner

– Jeg gik fra at være ”Lommeregneren” til at kollapse.

Ordene falder langt inde i samtalen. 17-årige Kristoffer har beskrevet, hvordan han fra 13-14 års alderen havde gang i en skolemæssig deroute. I 8. og 9. klasse mødte han stort set ikke frem, og når han gjorde, gemte han sig og kunne til tider blive overvældet af en aggression og vrede, når verden ikke forstod ham.

– Jeg kan ikke lide mange mennesker omkring mig, siger han og giver et billede:

– Kender du følelsen af at have scoret i fodbold, og så kommer dine holdkammerater og overfalder dig og klemmer dig i græsset? Det er den klemthed, som jeg mærker, når der er mange omkring mig.

Kristoffer husker ikke meget fra de år, hvor han søgte væk fra alt. Hans psyke var på overarbejde, og hans forsvar var at gemme sig. Mens han snakker kommer han i tanke om, at hans liv ikke altid har været sådan.

– I de mindre klasser var det mig, som de andre kom til, når de ikke kunne finde ud af for eksempel matematik. Derfor er det selvfølgelig også frustrerende, at det gik som det gjorde, siger Kristoffer.

Nu blandt autister

Efter 9. kl. kom han ud i forskellige tilbud, inden han blev anbefalet Special Minds i Silkeborg. Forløbet ”Ung i Gang” – og som i andre afdelinger hedder ”Tilbage til skolen” – er et tilbud målrettet unge med autismeprofil eller lignende, som er gået i stå og har svært ved at se sig selv i uddannelse eller job.

– For mig er det en succes, at jeg nu møder op hver dag og har nogle opgaver at stå op til, siger Kristoffer, som har faste daglige rutiner i køkkenet. Han ved, at han efter morgenmødet skal starte med at tømme opvaskemaskinen, stille frem til morgenmaden, rydde af og derefter klargøre til frokosten.

– Jeg føler mig mere accepteret her, end jeg har gjort andre steder – også selv om jeg ikke er super social. Og så kan jeg mærke, at jeg godt kan lide opgaverne i køkkenet. De giver mening for mig.

Kristoffer ved godt, at det for mange kan lyde af lidt, men for ham er det en stor tilfredsstillelse igen at komme ud af sengen. Han ved også, at der er mange omkring ham, som kan have travlt med hans næste skridt mod uddannelse eller job, men han vælger bevidst ikke at tænke på det.

– Lige nu tænker jeg bare på, at det er det her, som jeg skal. Begynder jeg at tænke over fremtiden, så begynder jeg at bekymre mig, og så taber jeg energien, siger han, men har dog beslutsomhed, når talen falder på fremtidige drømme.

– Jeg vil rigtig gerne have et arbejde og tjene penge, så jeg kan flytte hjemmefra og skabe mit eget liv, siger han velvidende, at det ligger ude i horisonten.

– Jeg føler mig mere accepteret her, end jeg har gjort andre steder – også selv om jeg ikke er super social. Og så kan jeg mærke, at jeg godt kan lide opgaverne i køkkenet. De giver mening for mig.

”Jeg har fået håb for Kristoffer”

Som forælder til et barn med autisme kan man sænke skuldrene, når ens barn igen har en hverdag at stå op til

Hanne Brødsgaard, mor til Kristoffer, lægger ikke skjul på, at det har tæret på kræfterne at være mor til et barn, for hvem hver eneste dag i ungdomsårene har været en kamp. Tilsvarende oplever hun nu en ro og spirende optimisme – en følelse, som hun ikke har mærket i mange år.

– Nu har jeg et håb for Kristoffer. At han kan få et liv og ikke bare gå rundt herhjemme, siger Hanne Brødsgaard.

Også noget til mor

Hun har oplevet den forvandling, som der er sket med ham under ”Ung i Gang” hos Special Minds.

– Han kommer afsted om morgenen, og han har opgaver i køkkenet, som han kan lide, siger Hanne Brødsgaard, der også har et bud på, hvad der er årsagen til, at Kristoffer trives med ”Ung i Gang”.

– Her er et sted, som er målrettet autister, og han føler sig tydeligvis forstået.

Som mor har hun blandt andet nydt godt af en række forældrearrangementer, hvor pårørende får viden om, hvad det vil sige at have et barn med autisme.

– Selv om vi som forældre selvfølgelig ved meget i forvejen, så er det givende at få input og være sammen med andre forældre. Nogle gange kan det jo være virkelig svært at forstå, hvorfor Kristoffer ikke bare gør som alle andre. Jeg bliver klogere på, hvordan jeg kan hjælpe ham samtidig med, at det er tydeligt, at det ikke er uvilje fra hans side.

Du skal finde ind til meningen

Hos Special Minds møder man mange unge med autismeprofil, der ligesom Kristoffer har mistet grebet om hverdagen og er droppet ud af uddannelse og det sociale liv. Kombinationen af ordene mening og individuelt tilrettelagt forløb er opskriften på at finde tilbage mod en dagligdag med uddannelse og job.

– For den her målgruppe kan vi lige så godt droppe tanken om et fælles forløb, der passer til alle. Som i Kristoffers tilfælde har vi brugt rigtig lang tid på at finde ud af, hvad der gav mening for ham. Det viste sig at være arbejdet i køkkenet med faste opgaver, og han høster masser af anerkendelse, siger Patricia Madsen, kompetenceudvikler hos Special Minds og fortsætter:

– Vores force er, at vi kan lave et individuelt tilrettelagt forløb som for Kristoffer i køkkenet. Den mulighed har man selvfølgelig ikke i en folkeskole med 25 elever i klassen. På den måde kan vi finde det meningsfulde for den enkelte, siger kompetenceudvikleren.

Om forløbet Ung i Gang

Projekt Ung i Gang er et forløb over et ½-1 år for unge med autismeprofil eller lignende, som er gået i stå eller ikke kan finde vej mod uddannelse eller job. I andre Special Minds-afdelinger findes tilsvarende forløb under navnet: ”Tilbage til skolen”. I et sådant forløb arbejder den unge med faglige, personlige og sociale kompetencer, så han eller hun bliver parat til at påbegynde og fastholde en uddannelse eller beskæftigelse.

Ung i Gang har fokus på at

  • opbygge og stabilisere et fremmøde med udgangspunkt i den unges motivation og interesse
  • identificere og minimere barrierer, så den unge får en ny mulighed for at lykkes
  • den unge udvikler sig og modnes gennem selvindsigt og succesoplevelser