Special Minds – Aarhus

Stor omvæltning fra folkeskolen

For Morten Kattenhøj, STU-underviser hos Special Minds i Aarhus, er det en stor tilfredsstillelse at være i et job, hvor der altid er tid til at tage hånd om den enkelte unges særlige behov

– På min tidligere arbejdsplads kørte tingene altid med 100 km/t, så det var en kæmpe omvæltning at komme til Special Minds, hvor der er tid til at spørge ind og planlægge på en helt anden måde, end hvad jeg tidligere har oplevet.

Sådan siger Morten Kattenhøj, der i 2015 blev ansat som underviser i Special Minds i Aarhus efter i 10 år på en privatskole dernæst fire år som underviser i et 10-klasses tilbud i kommunalt regi.

Med sig har Morten Kattenhøj erfaringer, når det gælder arbejdet med unge i bred forstand. Det autismespecifikke var nyt.

– Jeg har ikke været i et specialfagligt tilbud, før jeg kom til Special Minds, men jeg har haft indgående kendskab til masser af unge mennesker med udfordringer og diagnoser, som har skullet integreres i klasserne.

Slut med brandslukning 

Ifølge Morten Kattenhøj er overgangen fra at være ansat i kommunalt regi til et arbejde som underviser i Special Minds især tydelig i antallet af timer til den enkelte unge.

– At få tid til den enkelte unge oplevede jeg som noget utrolig positivt, men det tog mig tid at falde til og akklimatisere mig fra en hverdag, hvor man ofte løb fra opgave til opgave, bemærker han.

Samtidig er Morten Kattenhøj kommet til en arbejdsplads, hvor dokumentation og skriftlighed fylder mere, end han har været vant til i sine andre lærerstillinger. Det oplever han imidlertid som et plus.

– Det må aldrig være dokumentation for dokumentationens skyld. Men når de unge føler sig inddraget og er med til at opstille målene, er det et vigtigt værktøj, hvor den unge, vi og kommunen i fællesskab kan se, om alt kører, som det skal, eller der skal justeres i handlingsplanen hen mod uddannelse eller job. 

Koblingen til VUC

Udover sit arbejde hos Special Minds fungerer Morten Kattenhøj som vejleder i en autismeklasse på Aarhus VUC, hvor flere af de unge fra Special Minds tager fag online.

– Vi har mange unge i Special Minds, som læser fag på VUC Online, hvor de eksempelvis stifter bekendtskab med gymnasiale fag og finder ud af, om de fagligt kan følge med. Jeg ser det som en styrke, at jeg har et ben i hver lejr.

Morten Kattenhøj vender tilbage til værdien ved at kunne arbejde med individuelt tilrettelagte forløb:

– Vi har tiden til at snakke med de unge og have fokus på den enkeltes vej ud i virkeligheden. I år har vi for eksempel tre unge, der har søgt ind i autismeklassen på VUC, hvor jeg også har mulighed for at vejlede og give dem tryghed under forløbet, siger han.

Kommunale vinde

På trods af, at Special Minds er underlagt samme uddannelsesmæssige forandringer som det offentlige, og til tider kan blive presset på at skabe tilbud inden for stramme økonomiske rammer, oplever Morten Kattenhøj en fælles interesse for at få tingene til at lykkes.

– Jeg oplever lydhørhed fra kommunen og et fælles fokus på den enkelte unge. Både vi og kommunen har for øje, hvilket forløb, der passer bedst til den enkelte unge, hvad de kan leve op til og ikke mindst, hvad der giver mening for dem. 

Og samarbejdet med kommunen spiller en væsentlig rolle for Morten Kattenhøj.

– Jeg synes generelt, at vi har et godt forhold til og en god dialog med kommunen. Selvom vi selvfølgelig godt kan mærke, når der skal spares penge, er der stadigvæk en grundlæggende forståelse for, at det for nogens vedkommende er nogle meget skrøbelige unge, vi har med at gøre, slutter han.

Morten Kattenhøj

Vi har mange unge i Special Minds, som læser fag på VUC Online, hvor de eksempelvis stifter bekendtskab med gymnasiale fag og finder ud af, om de fagligt kan følge med. Jeg ser det som en styrke, at jeg har et ben i hver lejr.