Special Minds – Silkeborg

“Jeg nyder kravet om, at du hele tiden skal uddanne dig”

For kompetenceudvikler Kathe Bjerggaard Johansen fra Special Minds i Silkeborg er det af særlig betydning at være i et job, hvor der hele tiden stilles krav til udvikling af den specialiserede faglighed

– Vi får ikke lov at lukke os inde med vores egen faglighed – der er et meget højt videbegær og krav om, at vi hele tiden skal videreuddannes, så vi altid kan møde den unge på bedste vis.

Sådan siger Kathe Bjerggaard Johansen, der i 2019 tiltrådte som kompetenceudvikler i Special Minds i Silkeborg efter i flere år at have arbejdet inden for autismeområdet i privat regi.

Den høje faglighed er afgørende i forhold til at møde den enkelte.

– Der er ikke to med autismeprofil, der er ens. For bedst muligt at hjælpe hver enkelt med at forstå barrierer og se ressourcer, skal vi have en vifte af værktøjer og metoder at gribe ud efter. For mennesker med autisme er det vigtigt, at de oplever sig forstået, og at der er nogen, som kan hjælpe med at få deres potentiale bragt i spil, siger Kathe Bjerregaard Johansen.

Nysgerrigheden styrer

Ifølge kompetenceudvikleren betyder kravet om meruddannelse fra Special Minds, at hun aldrig bliver låst i sit arbejde, men i stedet altid er nysgerrig på, hvordan hun hjælper og skaber afklaring for den enkelte unge.

– Hver gang jeg bliver tilbudt at komme på kursus, takker jeg ja, fordi der altid er nye mennesker, der kommer med spørgsmål, jeg ikke selv har overvejet. Og man kan ikke få nok viden om det felt her, understreger kompetenceudvikleren og uddyber:

– Det er ekstremt værdifuldt, at vi som medarbejdere har så store udfoldelsesmulighed i forhold til det, vi tror på er rigtigt. Vi får altid lov at prøve nye ideer af.

Samtidig peger hun på, at, at man som medarbejder på en arbejdsplads, hvor der er store handlemuligheder for den enkelte, skal være dygtig til at være selvledende.

– Det kræver at du er selvdisciplineret og ikke forventer, at der er en leder, som fortæller dig, hvad du skal i dag. Du skaber din hverdag i samspil med eleverne og dine kolleger.

En særlig indgang

Med en baggrund i offentlig administration lå det ikke umiddelbart i kortene, at Kathe Bjerggaard Johansen skulle arbejde indenfor autismeområdet. Men da hun i de private rækker har  diagnosen tæt inde på livet, har hun udviklet en personlig interesse og passion, der har banet vejen til autismejobbet, tidligere i Autismecenter Vest i Herning som vejleder i Klar til Start – et erhvervstilbud til unge med ASF – og nu hos Special Minds.

Kathe Bjerggaard Johansen betoner i den sammenhæng betydningen af, at medarbejderne har forskellige faglige udgangspunkter.

– I stedet for at komme op med en løsning og et svar fra samme faglige afsæt, så har vi her en flerfaglighed, der giver vigtige nuancer, når vi arbejder med mennesker med autisme.  For eksempel har jeg  ofte autismebriller på og ser det på én bestemt måde, og så er det fedt, at der kan komme en anden med et andet fagligt afsæt som fx pædagog eller lærer’ og sige; hov, sådan vil jeg nødvendigvis ikke se på det, siger hun og uddyber:

– Vi lærer utroligt meget af hinanden, fordi vi  udfordrer hinanden på forskellige områder. Alt sammen medvirker det til, at vi kan hjælpe mennesker med autisme til at finde fodfæste og tro på, at de kan noget med deres liv.

– Det er ekstremt værdifuldt, at vi som medarbejdere har så store udfoldelsesmulighed i forhold til det, vi tror på er rigtigt. Vi får altid lov at prøve nye ideer af.