Nyheder

Nyt gruppeforløb hjælper til fremmøde

jan 31, 2024 | Nyheder

Special Minds Kolding er klar med et nyt gruppeorienteret tilbud til mennesker med autisme, som typisk har svært ved fremmøde. Forløbet gør dem klar til det næste skridt i retning af beskæftigelse

En del unge og voksne med autisme oplever, at det kan være vanskeligt at komme i gang med en beskæftigelsesrettet indsats, fordi de i flere år har haft svært ved fremmøde.

Derfor sætter Special Minds Kolding nu ind med et nyt gruppebaseret tilbud målrettet unge og voksne med autisme, som ønsker at højne deres sociale kompetencer og komme i kontakt med deres ressourcer.

– Vi modtager en del henvendelser om borgere, der ikke er klar til et beskæftigelsesrettede forløb,  og som har brug for en mere tålmodig og kompetenceudviklende tilgang. Derfor har vi haft et ønske om at skabe dette tilbud, siger Laila Fiil, som er afdelingsleder hos Special Minds Kolding.

Forløbet følger Servicelovens § 82a og tager afsæt i en gruppebaseret indsats, som opkvalificerer den enkeltes færdigheder og sociale kompetencer.

Læs mere om det nye forløb her

Et tillidsfuldt rum
At det er et gruppebaseret tilbud, er ingen tilfældighed.

– Der er måske dem, der tænker, at et gruppeforløb rammer skævt i forhold til målgruppen, som typisk har været langt væk fra det sociale gennem lang tid, siger Laila Fiil og fortsætter:
– Men vi oplever, at når man bliver sat sammen med andre, som man kan spejle sig i, skaber det et trygt og tillidsfuldt rum.

Psykoedukation fylder en del under forløbet. Gennem psykoedukationen får deltagerne viden om autisme generelt og samtidig en forståelse for, hvordan den kommer til udtryk hos den enkelte.

– Den øgede selvindsigt giver den enkelte den ballast, som er nødvendig for at genvinde troen på, at det er muligt at lykkes med job eller uddannelse. På den måde kan vi arbejde hen mod en plan, som den enkelte tør tro på, siger Laila Fiil.

– Der er måske dem, der tænker, at et gruppeforløb rammer skævt i forhold til målgruppen, som typisk har været langt væk fra det sociale gennem lang tid

Laila Fiil, Leder, Special Minds Kolding

Mod til næste skridt
For at komme i betragtning til tilbuddet skal man være over 16 år. Det er ofte mennesker med autisme, som gennem en lang periode har udvist kravafvisende adfærd, fordi de ikke har kunnet honorere krav og forventninger fra omgivelserne.

– Det er vores ambition, at den enkelte gennem forløbet opnår en forståelse for sine udfordringer. Der er ingen, som ønsker at være kravafvisende, men det kan blive en uundgåelig reaktion, hvis presset gennem lang tid har været for stort. I gruppeforløbet får de positive erfaringer med igen at fungere individuelt og i fællesskaber, siger Laila Fiil.

Se flere nyheder