Nyheder

Nyt HF-tilbud til unge med diagnoser sendte bud efter Special Minds

aug 24, 2020 | Nyheder

To medarbejdere fra Special Minds stod for workshop om autisme, da Th. Langs HF & VUC i Silkeborg varmede op til helt ny ungdomsuddannelse

 

På Th. Langs HF & VUC i Silkeborg er man stolte af grundlæggeren Theodora Lang, som tilbage i 1882 stiftede skolen som en ren pigeskole. Theodora Lang havde nemlig øje for dem, der ikke ellers kunne rummes i den traditionelle skole.

Ånden fra Theodora Lang lever den dag i dag i bedste velgående i Silkeborg, og den er en væsentlig årsag til, at Th. Langs HF & VUC nu søsætter en såkaldt HF3, der er særligt målrettet unge med diagnoser. Uddannelsen, som er tilrettelagt som et treårigt HF-forløb, rummer blandt andre en del elever med autisme.

Det oplagte besøg

Th. Langs HF & VUC sendte for nylig bud efter Special Minds i Silkeborg for at få input til, hvordan skolen skaber de bedst mulige rammer for de unge med autismeprofil, der om kort tid starter på den nye HF3.

– Vi har i mange år haft elever med autisme i de almindelige klasser, men det nye er, at vi nu laver et særskilt forløb for unge med autisme, angst og andre diagnoser. I den sammenhæng er det afgørende, at vi fra starten får skabt de bedst mulige rammer. Her har det været oplagt at få viden fra Special Minds, fordi de har årelang erfaring med netop autismemålgruppen, siger Pernille Frank, HF3-koordinator, Th. Langs HF & VUC.

Fagligheden skal understøttes

I den workshop, som Special Minds holdt i sidste uge for underviserne på den nye HF-linje, blev der givet en grundlæggende indføring i, hvad autisme er, og hvad der skal til, for at den unge med autisme får succes på sin ungdomsuddannelse.

– Dét, som ofte kendetegner unge med autismeprofil, er, at de har stærke faglige evner, men de er samtidig udfordret af andre ting, som griber forstyrrende ind i deres uddannelse, hvis ikke man tager hånd om det. I værste fald betyder det, at de slet ikke gennemfører uddannelsen, siger Sidsel Freja Birk, afdelingsleder, Special Minds i Silkeborg.

Befriende forudsigelighed

 Hun fremhæver, at det i særlig grad er sociale og strukturelle udfordringer, som spiller ind.

– For mennesker med autisme er det helt afgørende, at de føler sig trygge. Det gælder i samtalen med eksempelvis en underviser, og det gælder i rammerne for uddannelsen. Hvis busruten pludselig ændrer sig, eller der skal skiftes klasselokale med jævne mellemrum, kan det være en voldsom belastning, siger hun.

{

– Jeg var glad for, at Special Minds bekræftede os i, at noget af det vigtigste, vi kan gøre, er at skabe nogle rammer, som er forudsigelige på den gode måde, fordi forudsigeligheden skaber tryghed, siger Pernille Frank.

Klar til næste invitation

Det har man også øje for på TH. Langs HF & VUC.

– Jeg var glad for, at Special Minds bekræftede os i, at noget af det vigtigste, vi kan gøre, er at skabe nogle rammer, som er forudsigelige på den gode måde, fordi forudsigeligheden skaber tryghed, siger Pernille Frank.

Hos Special Minds glæder man sig til næste invitation, hvad enten den kommer fra en uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads.

– For os er det vigtigste af alt, at så mange som muligt får det bedste kendskab til mennesker med autisme, så vi kan hjælpe endnu flere med at lykkes med uddannelse og job, slutter Sidsel Freja Birk.

Praktik som vigtig øvebane

Hos Special Minds arbejdes der målrettet med at gøre STU-eleverne klar til eksterne praktikforløb i virksomheder. Et vigtigt skridt på denne vej er at modne eleverne til at fungere på en arbejdsplads med nye arbejdsopgaver og nye kolleger. I Aarhus er Vækstpark for Socialøkonomi og de virksomheder, som Special Minds her deler adresse med, en vigtig øvebane. STU-eleverne var i gang med seks forskellige praktikforløb i Vækstparkens virksomheder:

 

  • One2Trees: 2 elever arbejder med i produktionen af juletræsfødder og skræmmefugle
  • Vækstpark for Socialøkonomi: 3 elever fra STU Praktisk Linje hjælper med oprydning, ombygning og havearbejde i Vækstparken
  • Kantinen i Vækstpark for Socialøkonomi: 6 elever indgår i kantinearbejdet
  • Special Minds IT – scanning for Morsø Kommune: 5 elever hjælper med digitalisering af kommunens arkiv
  • Special Minds IT – robot til Kolding Kommune: 1 elev programmerer robot til automatisk download af filer
  • Special Minds – Dansk IT: 3 elever kvalitetssikrer materiale fra Dansk IT
  • 11 elever i eksterne praktikker
  • 10 elever fritaget pga. online-forløb på VUC

Er STU noget for dig?

Du er velkommen til at kontakte os for at finde ud af, hvordan vi kan skabe et STU-forløb, som passer til dig og dine ønsker.

Sidsel Freja Birk
Afdelingsleder
Special Minds Silkeborg

Tlf. 51 54 49 37

Mail sif@specialminds.dk

Se flere nyheder