Nyheder

Rollemodeller skal skabe øget livskvalitet for unge med autisme

apr 6, 2021 | Nyheder

Forskningsprojektet ”Autistiske rollemodeller” ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, skal hjælpe unge med autisme til at se positivt på deres identitet og fremtid

Manglende forståelse og anerkendelse fra omverdenen og et pessimistisk syn på fremtiden. Dét er virkeligheden for mange unge med autisme. Men det skal et igangværende forskningsprojekt ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, nu være med til at rette op på.

”Autistiske rollemodeller: Positiv pædagogik for unge på autismespektret” – som projektet hedder – har til formål at hjælpe unge med autisme til at opnå større livskvalitet og skabe en tro på fremtiden.    

– Tidligere forskning har dokumenteret, at livskvaliteten blandt mennesker med autisme er markant lavere end i den øvrige danske befolkning. Faktisk er den for manges vedkommende lige så lav, som den er for mennesker, der er hospitaliseret med skizofreni, siger Katrine Krause-Jensen, filosof og en af de tre forskere fra projektets styregruppe. Hun tilføjer:

– Samtidig er det centralt for livskvaliteten hos mennesker med autisme som for alle andre, at de kan se en positiv fremtid for sig og få selvindsigt – i form af en forståelse af deres begrænsninger såvel som deres styrker. 

CASE:

Som ung havde 48-årige Anders Nielsen, Test Manger hos Special Minds IT, ingen autistiske rollemodeller at spejle sig i. Han tror på, at det hjælper andre unge med autisme at se, at man rent faktisk kan lykkes med job og et godt liv.

Læs artikel >

{

Tidligere forskning har dokumenteret, at livskvaliteten blandt mennesker med autisme er markant lavere end i den øvrige danske befolkning. Faktisk er den for manges vedkommende lige så lav, som den er for mennesker, der er hospitaliseret med skizofreni.

Katrine Krause-Jensen

Ikke idoler

Og det er denne problematik, som ifølge forskerne fra Aarhus Universitet længe har været underprioriteret indenfor autismeområdet. Hvor man typisk har haft fokus på at reducere mængden af autistiske symptomer, så tager ”Autistiske rollemodeller” udgangspunkt i succeshistorier fortalt af autistiske rollemodeller.   

– Dét, som vi vil undersøge, er, hvad det betyder for unge med autisme, hvis de møder positive rollemodeller, der matcher deres eget liv. Der er således ikke tale om ’idoler’ med ekstraordinære evner, men om ganske almindelige mennesker med autisme, som har bakset – eller bakser – med ting, der er vanskelige, men som ikke desto mindre formår at finde løsninger og alternative veje til det gode liv, som kan inspirere andre, siger Katrine Krause-Jensen.  

Forskellige platforme

I projektet har Aarhus-forskerne interviewet en række unge voksne med autisme med normal intelligens – blandt andet hos Special Minds i Aarhus – og nogle af disse unge skal på sigt være rollemodeller, som kan møde andre unge med autisme. Det kan ske gennem personlige møder, små film, podcast og sociale medier.  

– Det er meget forskelligt, hvordan unge med autisme foretrækker at mødes, så derfor prøver vi at gøre brug af nogle forskellige platforme og muligheder, slutter Katrine Krause-Jensen.  

Om projektet

”Autistiske rollemodeller: Positiv pædagogik for unge på autismespektret” er et treårigt forskningsprojekt, der er etableret som et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Kommune og med deltagelse af Langagerskolen og CSB. Også elever og ansatte fra Special Minds har deltaget som respondenter i projektet, som er støttet af Velux Fonden.

Projektet er ledet af Raffaele Rodogno, Line Gebauer Josefsen og Katrine Krause-Jensen.

”En rollemodel havde været god for mig”

Som ung havde 48-årige Anders Nielsen, Test Manger hos Special Minds IT, ingen autistiske rollemodeller at spejle sig i. Han tror på, at det hjælper andre unge med autisme at se, at man rent faktisk kan lykkes med job og et godt liv

Forskning i autistiske rollemodeller er særdeles interessant, mener Anders Nielsen, som har brugt en stor del af sit 48-årige liv på at lære at leve med de udfordringer, som det tager med sig at have autismeprofil.

– Jeg er så gammel, at autisme ikke var noget, man snakkede om, da jeg var barn og ung. Derfor var der heller ikke nogen at kigge på, som kunne gøre en klogere på sig selv, siger Anders Nielsen, der til august kan fejre 10 års jubilæum som IT-konsulent og Test Manager hos Special Minds IT.

Anders Nielsen har et stort videbegær og har både læst matematik, fysik og datalogi på universitetet. De psykiske udfordringer, som autismen affødte, gjorde imidlertid, at han knækkede under specialeskrivningen på Aarhus Universitet.

– Jeg tror egentlig, at der var mange på mine studieretninger, som havde autisme-diagnose, men det var aldrig noget, der blev talt om, siger Anders Nielsen og fortsætter:

– Det havde sikkert været en hjælp, hvis jeg dengang kunne have set på andre, som trods deres udfordringer var lykkedes med deres uddannelse og liv i almindelighed.

{

Jeg er så gammel, at autisme ikke var noget, man snakkede om, da jeg var barn og ung. Derfor var der heller ikke nogen at kigge på, som kunne gøre en klogere på sig selv

Anders Nielsen

Du finder hurtigere dig selv

Den hjælp, som Anders Nielsen ikke selv kunne få,  giver han gerne til unge i dag. Han er klar over, at der kan være unge i uddannelses- og beskæftigelsesforløb hos Special Minds, som profiterer af, at de kan se IT-konsulenterne hos Special Minds IT udleve deres potentiale på jobbet.

– Hver enkelt ung med autisme skal gøre sine egne erfaringer. Men det kan helt sikkert være en hjælp, at du kan se, at selv om det ser skidt ud lige nu, så kan det lade sig gøre på den anden side. På den måde kan det fremskynde dine processer, hvor du hurtigere finder ud af, at der rent faktisk er noget, som du kan bidrage med, siger Anders Nielsen.

Ikke et glansbillede

Derfor stiller Anders Nielsen også gerne op, hver gang han med sin historie og sine livserfaringer kan hjælpe et ungt menneske med autisme på vej.

– Der følger udfordringer med det at have autisme. Jeg har eksempelvis tit kæmpet i mine kæresteforhold, fordi jeg ikke har forstået tegnene fra det modsatte køn. De udfordringer skal du lære at leve med, og derfor skal der heller ikke tegnes et glansbillede af et liv med autisme, pointerer Anders Nielsen.

Men lige så vigtigt det er, at unge med autisme hører andre fortælle om udfordringerne, lige så vigtigt er det, at de ser den gode vej.

– For mig personligt betyder det rigtig meget, at jeg har et job at stå op til, hvor jeg bruger mine kompetencer og kan gøre nytte for andre. Det vil jeg gerne med min historie hjælpe andre unge med autisme til også at lykkes med.

Se flere nyheder