Autisme-temaer til dig
Tema: Sanseforstyrrelser og autisme

Sanseprofiler er et brugbart internationalt værktøj

For unge og voksne med autismeprofil er det anerkendte værktøj ’Sensory Profile’ en hjælp til at arbejde målrettet med de sansemæssige barrierer, som står i vejen for uddannelse og job

Carina-Vilholdt-foto-73

Psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter verden over bruger det standardiserede værktøj ’Sensory Profile’ til at give personer med sanseforstyrrelser en forståelse for og viden om, hvordan de indretter dagligdagen, så for mange sansestimuli ikke spænder ben for job eller uddannelse.

Hos Special Minds har vi nu også taget værktøjet i brug. Det er særdeles brugbart for mennesker med autismeprofil.

– Mennesker med autisme har et sensitivt nervesystem og reagerer generelt kraftigt på forskellige former for sanseindtryk. Med det her værktøj kan vi kigge ned under overfladen og give den enkelte en øget forståelse for, hvordan sanseindtryk virker ind i forhold til arbejdsevne, relationer osv., siger Kathrine Klærke, kompetenceudvikler og ergoterapeut, Special Minds i Aarhus.

Målrettet indsats

’Sensory Profile’ eller sanseprofilen, som den hedder på gangene hos Special Minds, består af spørgsmål, der belyser sammenhængen mellem personens opfattelse af sanseindtryk og reaktionen herpå.

– Vi har mange hos os, som reagerer kraftigt på berøring, lugte, støj, fx et ur der tikker, og her giver værktøjet et meget klart billede af, hvilken sansepåvirkning, som fremkalder reaktionen hos den enkelte, siger Carina Vilholdt, der som sin kollega er kompetenceudvikler, ergoterapeut og certificeret til at anvende den evidensbaserede ’Sensory Profile’.

– Du får en forklaring på, hvorfor du reagerer, som du gør. Det er ikke bare noget, du finder på for at undgå visse situationer og aktiviteter, som ellers kan være selvopfattelsen. Det er sanseapparatet, som er skyld i det, uddyber Carina Vilholdt.

Kathrine Klærke indskyder:

– Det fritager den unge, der ellers har skullet kæmpe en kamp for at overbevise sig selv og omverdenen om, at det hverken er dovenskab eller ugidelighed, som gør, at han eller hun trækker sig.

Sort på hvidt

De to kompetenceudviklere oplever således, at sanseprofilen ofte fremkalder et lettelsens suk hos den unge eller voksne med autisme.

– Det styrker selvforståelsen, at du står med et evidensbaseret papir, der fortæller sort på hvidt, hvorfor du reagerer, som du gør. Den validitet hjælper også, når du for eksempel skal forklare en arbejdsgiver, hvorfor du har brug for afskærmning eller pauser uden for megen social stimuli, siger Kathrine Klærke.

Selve undersøgelsen tager kun omkring en time at gennemgå, men efterfølgende er der et større arbejde for kompetenceudviklerne med at gennemgå svarskemaet og få udarbejdet profilen. Men de er ikke i tvivl om, at det for flere med autismeprofil er givet rigtig godt ud.

– Udover den øgede selvforståelse, så er det en rigtig god manual til den kommende arbejdsgiver. Det er muligt at beskrive meget konkrete punkter med, hvad der skal til for, at den enkelte fungerer i beskæftigelse. Dermed kan det kvalificere det arbejde, som vi i forvejen laver med at afklare uddannelses- og arbejdsevnen, siger Carina Vilholdt.

Carina-Vilholdt-og-Kathrine-Klaerke-foto-121

Carina Vilholdt (tv) og Kathrine Klærke.

Vi har mange hos os, som reagerer kraftigt på berøring, lugte, støj, fx et ur der tikker, og her giver værktøjet et meget klart billede af, hvilken sansepåvirkning, som fremkalder reaktionen hos den enkelte.

Carina Vilholdt, Kompetenceudvilker – Special Minds

CASE:

Katja Thomsen, grafisk designer, har gennem ”Sensory Profile” fået en brugbar forklaring på, hvorfor hun ikke kan holde til alle de sansestimuli, som mange andre kan.

Læs artikel ›

Autisme og sanseforstyrrelse

Mennesker med autisme har ofte sanseforstyrrelser. Sanseforstyrrelserne viser sig ved, at en eller flere sanser er markant skærpet eller dæmpet, og sanseintegrationen dermed forstyrret.

Kilde: Vidensportal.dk

Jeg ville finde svar på, hvorfor jeg blev så træt

33-årige Katja Thomsen, grafisk designer, har gennem ”Sensory Profile” fået en brugbar forklaring på, hvorfor hun ikke kan holde til alle de sansestimuli, som mange andre kan

Ung-pige-ved-computer-tegning

Jeg havde brug for at komme til et sted, hvor de havde forstand på autismen for at finde ud af, hvordan jeg skal indrette et liv i balance.

Katja Thomsen, grafisk designer.

Katja Thomsen har brugt mange år på at forstå, hvorfor hun ikke tænker som andre og kan det samme som andre. I teenageårene mærkede hun, at hun var anderledes end de andre, og fx ikke havde lyst til makeup og det smarte ungdomsliv, som hendes jævnaldrene begyndte at løbe efter.

– Jeg sad stadig med legetøj og gik ellers op i japanske tegnefilm, som var min store interesse. Det andet sagde mig ikke noget, siger Katja Thomsen.

Hun mærkede at blive ramt af en overvældende træthed, hvis hun prøvede at hægte sig på det almindelige ungdomsliv.

– Til min egen konfirmation gik jeg fra festen for at sove, og dagen efter en familiefest sov jeg hele dagen, siger Katja Thomsen.

Den sene diagnose-afklaring

Først som 32-årig – for halvandet år siden – fik hun en forklaring på, hvorfor hun siden de tidlige teenageår og i hele sit ungdoms- og voksenliv har reageret anderledes og mere sensitivt på sanseindtryk end andre. Her fik hun stillet autismediagnosen.

– Selv om min storebror og bedste ven har autisme, og jeg dermed kendte til det, så havde jeg aldrig troet, at jeg også havde det. Men min ven sendte mig en video, hvor den britiske autismeekspert Tony Attwood kortlagde autismetræk blandt piger – og det stod lysende klart, at det var mig, siger Katja Thomsen, der siden blev udredt.

Sanseprofilen giver klarhed

For Katja Thomsen har de seneste år handlet om at nå til en forståelse af, hvorfor hun reagerer, som hun gør, og dermed undgå de overbelastninger, som ellers har lagt hende ned. Fra hun i 2016 blev færdiguddannet som grafisk designer og årene frem var hun for det meste sygemeldt og med depression.

– Det var simpelthen for udmattende for mig at arbejde, og jeg kunne ikke andet end at sove, når jeg kom hjem.

Hvorfor så træt?

Katja Thomsen fik bevilget et arbejdsevneafklaringsforløb hos Special Minds.

– Jeg havde brug for at komme til et sted, hvor de havde forstand på autismen for at finde ud af, hvordan jeg skal indrette et liv i balance.

Derfor tog hun også positivt imod muligheden for at få lavet en sanseprofil.

– Det lød rigtig spændende, og jeg fandt lynhurtigt testen på nettet. Jeg kunne godt se, at spørgsmålene var komplicerede og ikke bare nogle, som jeg kunne svare på alene, siger hun og fortsætter:

– Jeg var interesseret i at finde ud af, hvorfor jeg blev så træt. Jeg vidste ikke præcist, hvad der tyngede mig.

Nu er hun afklaret

Katja Thomsen er i dag i praktik hos Vilholdt Rejser, og hun håber på, at det munder ud i, at hun bliver godkendt til fleksjob. Sanseprofilen har været en stor hjælp for hende i forhold til at håndtere praktikken.

– Det blev meget tydeligt for mig, at jeg har svært ved for mange input og for megen bevægelse. Jeg skal være i mindre rum og ikke i et åbent kontormiljø. Det gør mig mere udadvendt og snaksalig at være afgrænset, fordi jeg ikke bliver overstimuleret, siger Katja Thomsen, der også ved, hvordan hun skal håndtere offentlig transport.

– Jeg lukker øjnene og hører høj musik, så sanserne lukkes ned. Min eneste udfordring er, at jeg også reagerer kraftigt på lugte, og jeg får det meget vanskeligt, når der fx kommer en ind i bussen med en meget kraftigt duftende shampoo.

Det afklarede ståsted, som arbejdsevneafklaringen og sanseprofilen har bidraget med, har gjort livet langt nemmere for Katja Thomsen.

– Før havde jeg kun en fornemmelse af, hvad der forstyrrede mig. Nu har jeg det sort på hvidt, og det er ikke bare noget, som jeg bilder mig ind. Det betyder på det personlige plan, at det er blevet nemmere for mig at forklare andre, hvordan jeg fungerer, og hvordan jeg kan undgå at blive overstimuleret.