STU

STU er et springbræt til livsdrømmene

13 unge fra Special Minds afslutter til sommer deres STU-forløb. Tanket op med livsmod, selvværd og nye faglige og sociale kompetencer tør de nu have livsdrømme og er klar til at kaste sig over uddannelse

De hører til de unge, om hvem man kan sige, at folkeskolen ikke har været god ved dem. De fandt sig aldrig til rette. Har kæmpet med forkerthed og følelsen af at stå alene og ikke passe ind i fællesskabet og normerne. Det er unge, som er kommet ud af skolen med flere nederlag end successer, og som har haft brug for en genstart.

I dag vandrer de selvsamme unge med et tillidsfuldt og spændt blik rettet mod fremtiden – takket være et STU-forløb, hvor de har fået en særlig tilrettelagt uddannelse, som matcher deres udgangspunkt.

– Selvfølgelig kan jeg være bekymret for, hvordan det bliver, når jeg starter på datateknikeruddannelsen, men jeg vælger ikke at bruge tid og kræfter på at bekymre mig. Jeg tror på, at jeg har fået det rette med fra STU, så jeg både er fagligt og personligt rustet til uddannelsen, siger 21-årige Nikolai Holm Salomonsen fra Aarhus.

En ny selvindsigt

Sammen med 12 andre afslutter han til sommer STU Special Minds for at fortsætte i ordinær uddannelse.

Overfor ham er Rasmus Mølby Nielsen på 20 år, som også er fra Aarhus. Også han er parat til datateknikerddannelsen på Aarhus Tech, og for ham er det måske endnu mere overraskende, at han er kommet så langt.

Fra Rasmus Mølby Nielsen var 13-16 år kæmpede han med svær depression. Han blev smidt ud af skolen i 8. klasse og husker stort set ikke andet fra de år, end det var én stor gemmen-sig-væk. Hans start hos STU Special Minds står tåget for ham.

– Jeg var asocial og depressiv, og jeg kunne ikke tale med mennesker. Når jeg skulle herud, var det med taxa – hvis jeg overhovedet kom afsted, siger Rasmus Mølby Nielsen.

I dag smiler han, og han tror på sine muligheder. Rasmus Mølby Nielsen tager bussen hver dag, har fritidsjob ved siden af sin uddannelse, og kørekort har han også erhvervet sig.

– Jeg tror ikke, at der bare er én forklaring på, at jeg har fået det godt og nu tror på mine muligheder. Min psykolog har været rigtig god til at lære mig at forstå min angst og give mig nogle konkrete tricks at bruge, hvis den kommer. Jeg har haft gode lærere, som har skubbet mig, når de har mærket, at jeg er klar til at tage det næste skridt, siger Rasmus Mølby Nielsen og sætter samtidig ord på betydningen af at være blandt andre unge med lignende udfordringer.

– Det er meget trygt. Folk her har det ligesom dig. De lytter, og du føler dig aldrig forkert. Jeg har en særlig sensitivitet, og for andre hedder det bare noget andet.

For Nikolai Holm Salomonsen, der har været vant til et liv med ganske få venner, og som altid har haft det vanskeligt i nye sociale sammenhænge, vækker ordene fra Rasmus genklang.

Jeg tror ikke, at der bare er én forklaring på, at jeg har fået det godt og nu tror på mine muligheder. Min psykolog har været rigtig god til at lære mig at forstå min angst og give mig nogle konkrete tricks at bruge, hvis den kommer. Jeg har haft gode lærere, som har skubbet mig, når de har mærket, at jeg er klar til at tage det næste skridt.

Rasmus Mølby Nielsen

– Jeg har aldrig haft en så stor vennekreds som herude. Der er meget fokus på det sociale bl.a. med fredagstimerne ”ungdomsliv”, hvor vi har brætspil, tager på tur osv. På den måde lærer vi hinanden rigtig godt at kende, siger Nikolai Holm Salomonsen.

Han kigger på Rasmus:

– Her er nogen til alle. Du er meget med dem, som går i byen, jeg er meget sammen med dem, som er til rollespil.

De smiler, og Rasmus nikker anerkendende. Og selv om verden er ny og ukendt, når de til sommer udskifter trygheden hos STU Special Minds med Aarhus Tech, så oplever de, at ballasten er i orden. De har bl.a. taget fag på VUC online, de har styrket deres IT-kompetencer, ligesom det sociale ikke længere er forbundet med så stor utryghed.

– Den vennegruppe, som jeg har fået her holder sammen, og vi vil fortsætte med at mødes en gang om ugen, siger Nikolai Holm Salomonsen.

Gastronomien trækker

Paola Isabel Lund Nielsen kan genkende sig selv i sine to klassekammeraters fortælling. Både de svære ungdomsår, kampen med det sociale, det med ikke at finde sig til rette i skolen, og så det med at have fået livstro og livsdrømme.

– Gruppearbejde har været min store udfordring, og så har jeg heller ikke haft særlig interesse for det boglige, siger Paola Isabel Lund Nielsen, som er fra Skanderborg.

Hendes fremtræden i dag gør det vanskeligt at se, at hun har sociale udfordringer. Hun kigger tillidsfuldt, er rolig, når hun fortæller – og så er der tændt livsgnist.

– Gennem tiden er jeg blevet mere disciplineret, og jeg vil gerne se, at det, jeg gør, giver resultater, siger hun om den drivkraft, hun har mærket i sig selv på STU Special Minds.

Men snorlige har det ikke været hele vejen igennem. Der har både været de gode og de dårlige dage. Sidstnævnte, når hun eksempelvis ikke har bestået et VUC-fag og er endt i tvivl på, om hun overhovedet skulle lykkes. Men selvdisciplinen har samlet hende op.

– Jeg ville bare have den 9. klasses eksamen, så jeg kunne komme videre. Det er så fedt, at jeg er begyndt at drømme, og der er nogen omkring, som støtter op og tror på mine drømme, siger Paola Isabel Lund Nielsen.

Hun har fået sin 9. klasse, og hun har fundet sin drømmeuddannelse. Efter sommerferien starter hun op på den nye 2-årige Flex Uddannelse, som Glad Fonden søsætter, og som er målrettet unge med forskellige former for kognitive udfordringer.

– Den er helt perfekt for mig. Det er en gastronomi-uddannelse, som er lagt an på det praktiske, og min store drøm er at arbejde i et køkken. I går dagdrømte jeg om at starte en vegansk fastfood café i København, siger Paola Isabel Lund Nielsen, der i øjeblikket nyder sit praktikforløb i cafékøkkenet på Aros.

Om STU Special Minds

STU Special Minds er målrettet normaltbegavede unge mellem 16-25 år med en autismeprofil eller tilsvarende træk. Målet er, at den unge efter endt uddannelse enten kommer i ordinær uddannelse eller i arbejde på særlige vilkår. Uddannelsen består bl.a. af fagene dansk, engelsk og matematik på forskellige niveauer (3.-10.klasse), arbejdsmarkedskendskab, bo-undervisning, IT-fag, sociale aktiviteter, praktikforløb og individuelle udviklings- og trivselssamtaler. Flere STU-elever kombinerer uddannelsen med fag på VUC.

Er du interesseret i at blive praktikvirksomhed? 

Find kontaktoplysningerne på vores afdelingsledere her.

Special Minds

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Mail: kbb@specialminds.dk
Tlf: 30 84 48 13