Forløb – Ungdomsuddannelse

STU – Special Minds

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et tilbud til unge mellem 16 og 25 år med en Autisme Spektrum Forstyrrelse eller lignende profil.

Unge på STU Special Minds har lyst til at dygtiggøre sig fagligt eller blive afklarede i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Processen er i høj grad lagt an på forskellige praktikforløb, som finder sted både internt og eksternt.

Du kan læse mere om, hvordan rammerne for STU ser ud i de fire afdelinger: Aarhus, Silkeborg, Kolding og Aalborg.

Vejen til uddannelse eller job efter STU

Efter STU Special Minds er det målet, at den unge skal være i stand til at påbegynde en ordinær uddannelse eller komme i beskæftigelse på særlige vilkår. Af samme grund er vores fokus i høj grad rettet mod at fremelske nogle af de kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet samt at styrke den unges selvstændighed.

Sammen med den unge skaber vi en struktureret og skemalagt hverdag, der rummer en individuelt tilrettelagt kombination af fag, praktik og ikke mindst et meningsfyldt socialt samvær med mulighed for støtte, der tager afsæt i den unges behov.

Faglighed og selvstændighed i ungdomsuddannelsen

STU Special Minds tilbyder blandt andet:

  • Arbejdsmarkedskendskab – herunder interne og eksterne praktikforløb, som træner den unge i at begå sig på en arbejdsplads
  • Undervisning i dansk, engelsk og matematik på basisniveau (ca. 3. – 8. klasse) eller på udvidet niveau (9. – 10. klasse), samfundsfag og idræt
  • Skemalagte ungdomsaktiviteter i og ude af huset
  • Bo-selv-træning som blandt andet indeholder madlavning, indkøb, budgetlægning og brug af Borger.dk
  • Undervisning i Officepakkens programmer med mulighed for at blive testet og opnå certificering
  • Undervisning og opkvalificering indenfor forskellige IT-discipliner fx softwaretest, 3D-animation og programmering
  • Mulighed for at deltage i sociale aktiviteter som julefrokost, sommerfest, rollespil, fredagsbar og biografture
  • Individuelle udviklings- og trivselssamtaler efter behov – dog minimum én hver 14. dag

Indbygget virksomhedspraktik i STU Special Minds

Der er mulighed for eksterne praktikforløb, som finder sted hos virksomheder eller samarbejdspartnere, som vi typisk har et indgående kendskab til.

Vi tilbyder også interne praktikforløb for de rette kandidater i IT-virksomheden Special Minds IT, som er en søstervirksomhed til Special Minds. Virksomheden har succes med at ansætte medarbejdere med autismeprofil. Når elever fra Special Minds kommer i praktik i IT-virksomheden, bliver indholdet og arbejdsopgaverne tilpasset den enkeltes forudsætninger. I mange tilfælde arbejder eleven med konkrete kundeopgaver.

Hvis eleven selv ønsker at finde en praktikplads, hjælper vi gerne med at skabe kontakt, ligesom vi er med til at sammensætte den praktik, der passer bedst til elevens kompetencer og interesserer – og til de mål, som er opsat i undervisningsplanen.

STU Aarhus

I Aarhus har vi fire STU-linjer.

Du kan vælge:

STU-Broen er for dig, som måske har haft en længere skolepause eller af andre grunde har brug for en rolig ramme om din opstart. Vi tilrettelægger dit STU-forløb individuelt, så du i det rette tempo og med de rette udfordringer arbejder hen mod dine mål. 

Almen linjen er for dig, der ikke har et klart billede af, hvad du skal efter endt STU. Det kan fx være dig, der kan lide praktisk, manuelt arbejde, og som ønsker uddannelse eller beskæftigelse inden for dette område efter endt STU. Linjen er også for dig, der har lyst til den kreative udfoldelse gennem håndværk og design. På Almen linjen arbejder vi også bogligt. Det betyder, at du har mulighed for at opkvalificere eller vedligeholde dit faglige niveau. Du bliver undervist i basisfagene dansk, matematik og engelsk. 

Studierettet linje er primært for dig, der læser HF enkeltfag online eller er i gang med at færdiggøre folkeskolens afgangsprøve for efterfølgende at søge ind på en ungdomsuddannelse. På almen studieretning får du undervisning i studieteknikker. 

Medie- og IT-linjen er for dig, der vil dygtiggøre dig inden for forskellige IT-discipliner. Du kan enten bruge Medie- og IT-linjen som springbræt til at videreuddanne dig inden for området eller som en direkte vej til at arbejde med IT umiddelbart efter endt STU. På Medie- og IT-linjen bliver du præsenteret for områder, hvor der på sigt er beskæftigelsesmuligheder – også uden decideret uddannelse.

Læs mere om STU i Aarhus her

STU Silkeborg

Skal du i gang med en STU, så har vi hos Special Minds Silkeborg gode erfaringer med at skabe individuelt tilrettelagte forløb, som giver retning i forhold til kommende uddannelse eller job.

Vi har mange elever, som har haft vanskelige år i folkeskolen, hvor de har følt, at de var ’forkerte’. I vores særlige rammer – og blandt andre unge med autismeprofil – finder eleverne selvværd, troen på egne evner og bliver motiverede til læring.

Gennem hele forløbet har vi både fokus på udvikling af dine faglige, sociale og personlige kompetencer. Det handler bl.a. om styrket selvstændighed, hvor du opnår viden om – og lærer dig strategier – så du ved, hvordan du bedst muligt lever med en autismediagnose.

Undervisningen består dels af obligatorisk fællesundervisning, dels af individuelt tilrettelagt undervisning, som tager udgangspunkt i det, som du brænder for. Vi er fleksible med at tilpasse opgaver, så de passer til dig.

IT udgør et væsentligt element i undervisningen for de fleste elever.  Vi underviser bl.a. i programmering og spiludvikling – alt sammen tilpasset den enkelte elevs udgangspunkt. Vi har desuden en erhvervsafdeling, hvor STU-elever bl.a. kan være med til at udvikle websider for små- og mellemstore virksomheder. Som elev kommer du også på virksomhedsbesøg hver anden uge og i praktik, når du er klar.

Under uddannelsen lægger vi desuden vægt på det sociale fællesskab, men det er vigtigt at understrege, at du vælger det sociale til i et tempo, hvor du kan følge med. Mange unge med autismeprofil har haft det vanskeligt med det sociale op gennem deres skoletid, så derfor handler det om, at du får skabt nye, positive erfaringer. I Silkeborg har vi bl.a. en ungdomsafdeling, hvor der er plads til at mødes med andre unge til både rollespil og brætspil.

Læs herunder personlige historier om unge, for hvem STU Special Minds har været et springbræt videre i livet.

STU Aalborg

Er du ung med autismeprofil, og skal du i gang med en STU, så skaber vi hos Special Minds Aalborg et forløb, som passer til dit udgangspunkt og dine ønsker for en god uddannelsesramme.

Under uddannelsen vil du opleve, at det sociale fællesskab har høj prioritet – men samtidig bliver du introduceret til det i et tempo, hvor du selv kan følge med. For mange unge med autismeprofil har skoletiden været præget af store sociale udfordringer, og derfor lægger vi vægt på, at du kommer til at indgå i et fællesskab.

Gennem små fællesskaber og samarbejdsopgaver i mindre grupper, får du mulighed for at lære de andre elever at kende.

I samarbejde med dig sætter vi specifikke personlige og faglige mål, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb hos os.

Udover at deltage i fællesundervisningen, er du selv med til at tilrettelægge dit STU-forløb. Hos STU Special Minds Aalborg har vi fokus på afklaring og udvikling af dine kompetencer indenfor de forskellige områder af IT, ligesom du har mulighed for at dygtiggøre dig indenfor dansk, matematik og/eller andre fag, du brænder for.

Læs herunder personlige historier om unge, for hvem STU Special Minds har været et springbræt videre i livet. 

STU Kolding

STU Special Minds Kolding er for dig, som har brug for et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb for at blive klar til job eller videre uddannelse. Vi har stor viden om og erfaring med autismemålgruppen, og du er i et miljø, hvor vi har flere ansatte med autismeprofil, som blandt andet løser it-opgaver for andre virksomheder.

Mange af eleverne på vores STU har haft det vanskeligt i folkeskolen, fordi de har oplevet, at de ikke passer ind i de sociale rammer, og undervisningen ikke har været tilpasset deres måde at indlære på. Derfor arbejder vi tålmodigt, nysgerrigt og individuelt med at få vakt den enkeltes motivation, lyst til læring og deltagelse i socialt fællesskab. I den proces ser vi, at selvværdet vokser hos hver enkelt.

Vi fokuserer både på udvikling af de faglige, sociale og personlige kompetencer. Det handler blandt andet om at opnå en styrket selvstændighed, hvor hver enkelt har viden om – og lærer sig strategier – for bedst muligt at leve med sin autismediagnose.

Undervisningen består dels af obligatorisk fællesundervisning, dels af individuelt tilrettelagt undervisning, som tager udgangspunkt i det, den enkelte elev brænder for. Samtidig med, at vi møder den enkelte elev med en fleksibel tænkning, så har vi rammer med faste og genkendelige strukturer.

IT vægter højt i undervisningen.  Der er blandt andet mulighed for undervisning i programmering og spiludvikling – alt sammen tilpasset den enkelte elevs udgangspunkt. Vi har desuden egen erhvervsafdeling, hvor vi løser IT-opgaver for virksomheder og står for IT-genanvendelse. Som STU-elev er der rig mulighed for praktikforløb i vores erhvervsafdeling. Derudover lægger vi  vægt på, at hver enkelt elev gennem praktikforløb i lokale virksomheder i et roligt tempo finder ud af, hvordan det er at være på en arbejdsplads og bidrage med sine kompetencer.

Vi prioriterer fællesskabet, men alle elever bliver introduceret til det sociale i et tempo, hvor de selv kan følge med. På den måde får eleverne nye positive erfaringer med at være i venskabelige og sociale relationer.

Læs herunder personlige historier om unge, for hvem STU Special Minds har været et springbræt videre i livet.

Mathias veksler STU til job i Salling Group

Mathias troede en videregående uddannelse var den eneste vej, men de lange skoledage tog overskud og livskvalitet fra ham. STU’en har skabt afklaring og banet vej til job i Salling Group

Kemp & Lauritzen sætter strøm til Emils karriedrømme

– Jeg var betænkelig ved, om vi kunne tilbyde tilstrækkelig struktur, men Emil trives helt tydeligt, siger Peter Sylvest Knudsen, servicechef hos Kemp & Lauritzen i Tilst, som nu er klar med et tilbud om læreplads til den unge mand med autismeprofil

“Jeg kan ikke undvære det sociale”

Så enkel lyder opskriften i dag for 22-årige Mathias på et godt liv.  Han er ansat i 18 timers flexjob hos DCC i det nordlige Aarhus, hvor han sammen med mere end 100 kolleger arbejder med istandsættelse af brugt IT-udstyr med henblik på videresalg til hele verden.

Morten træder ud i verden med gejst og livsmod

Som barn fik 21-årige Morten Jensen fra Aalborg stillet autisme-diagnosen, og han ved, at han har udfordringer med sig resten af livet. Men den unge nordjyde, som i dag arbejder hos en købmand og har været en succes hos en bilforhandler, er et eksempel på, hvordan man kan forvandle sin historie.

Gustavs liv er sat på skinner

Som dreng så han med fascination togene glide forbi i spejlet, mens han blev klippet ved frisøren. I puberteten brød autismen ud, og Gustav levede i skjul. Nu er der grønt lys for en arbejdsmarkedsrettet STU, fritidsjob på letbanen og i horisonten et job som lokofører i Storbritannien.

STU er et springbræt til livsdrømmene

13 unge fra Special Minds afslutter til sommer deres STU-forløb. Tanket op med livsmod, selvværd og nye faglige og sociale kompetencer tør de nu have livsdrømme og er klar til at kaste sig over uddannelse.

Joakim ved kassen

For et halvt år siden afsluttede Joakim sin STU-uddannelse hos Special Minds i Aarhus. Et praktikforløb gjorde det tydeligt, at han ikke kunne begå sig på en almindelig arbejdsplads, og kommunen har tildelt ham førtidspension.

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

Lars Raun portræt

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Lars Raun

Afdelingsleder

Tlf. 26 32 82 10

Mail: lars@specialminds.dk

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Sidsel Birk portæt

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Sidsel Freja Sindal Birk

Afdelingsleder

Tlf. 51 54 49 37

 Mail: sif@specialminds.dk

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

Laila Fiil portræt

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Laila Fiil

Afdelingsleder

Tlf. 28 79 60 41

Mail: lafi@specialminds.dk

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

Ditte Stern Bach portræt

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Ditte Stern Bach

Afdelingsleder

Tlf. 30 84 46 27

Mail: dsb@specialminds.dk

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg

Kamille Ebbe portræt

Special Minds IT

Vores IT virksomhed

Kontakt

Lisette Vilslev

Salgs- og marketingschef

Tlf. 61 70 30 65

Mail: lisv@specialminds.dk

Uddannelsesrettede forløb

Tilbage til skolen

Uddannelsesafklaring
(UEA)

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

STU - Special Minds

Beskæftigelsesrettede forløb

Arbejdsevneafklaring

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

Botilbud med job-profil

Rådgivningstilbud og kurser