ios-telephone facebook google instagram linkedin pinterest twitter vimeo youtube


Kamille Ebbe er teamleder ved Special Minds i Aarhus.
"Vi understøtter den faglige og personlige udvikling."
Kamille Ebbe, Afdelingsleder i Aarhus

STU Special Minds henvender sig til normaltbegavede unge mellem 16 og 25 år med en autismeprofil eller tilsvarende træk, uden en diagnose.

Unge på STU Special Minds har som udgangspunkt lyst til og interesse for at dygtiggøre sig fagligt og/eller blive uddannelses-/arbejdsevneafklaret via forskellige praktikker, enten internt eller eksternt. En del af eleverne har en interesse inden for it-området, men det er ikke en betingelse for at kunne deltage.

Målsætningen hos STU Special Minds er, at den unge efter endt uddannelse enten kan komme i ordinær uddannelse eller i arbejde på særlige vilkår. Fokus hos STU Special Minds er derfor dels rettet mod de kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet/eller i forhold til uddannelse, og dels at selvstændiggøre eleven på øvrige livsområder.

STU Special Minds skaber i samarbejde med den unge en skemalagt og struktureret hverdag med en individuel kombination af fag, praktikker, meningsfyldt socialt samvær og med mulighed for støttesystemer tilrettelagt efter den unges særlige behov.

STU Special Minds tilbyder bl.a.:

  • Arbejdsmarkedskendskab, herunder interne/eksterne praktikforløb samt træning i at begå sig på en arbejdsplads
  • Dansk, engelsk, matematik på enten basis niveau (ca. 3. – 8. klasse) eller på udvidet niveau (9. – 10. klasse), samfundsfag, idræt samt forskellige fælles skemalagte ungdomslivsaktiviteter både i og ude af huset
  • Bo-undervisning indeholdende bl.a. madlavning, indkøb, budgetlægning, og brug af Borger.dk.
  • Undervisning i Office-pakkens programmer med mulighed for blive testet og opnå en certificering i office-pakken
  • Mulighed for undervisning og opkvalificering indenfor it-discipliner, fx softwaretest, 3-D animation og programmering.
  • Mulighed for at følge og afslutte med eksamen i diverse enkeltfag på enten AVU eller HF niveau via flexforløb gennem VUC
  • Mulighed for at deltage i f.eks. julefrokost, sommerfest, rollespil, fredagsbar samt biografklub
  • Individuelle udviklings- og trivselssamtaler efter behov, dog som minimum hver 14. dag

 

Der tilbydes praktikker både internt i Special Minds erhvervsafdeling samt hos forskellige eksterne virksomheder og samarbejdspartnere. Indholdet og arbejdsopgaver i den interne praktikperiode afstemmes efter elevens forudsætninger i regi af Special Minds egen erhvervsafdeling. Da Special Minds er en virksomhed kan eleven i praktikken komme til at arbejde med regulære kundeopgaver, der tidligere er løst, og eleven vil blive vurderet fagligt, som hvis denne var ansat til at løse opgaverne.

Eksterne praktikker kan enten etableres hos en af STU Special Minds faste praktiksteder som eksempelvis Bagetid.dk, REMA og Borups pakkeri. STU Special Minds og den unge kan også i samarbejde opsøge andre virksomheder og få etableret netop den praktikplads, der giver bedst mening i forhold til kompetencer, interesser og til de i undervisningsplanen øvrige opsatte mål.

De unge udtaler
”Jeg har fået tilbudt et fleksjob hos en af de virksomheder, som jeg var i praktik hos under min STU”. Nicolai, 26 år

”Jeg er blevet bedre til at planlægge og studere, og jeg har nu fået troen på, at jeg efter endt STU om et år kan færdiggøre min HF, så jeg senere kan læse videre på universitetet”. Anne 21, år

”Jeg begyndte først at være social, efter jeg startede på STU Special Minds”. Amalie, 20 år

”Jeg kan godt lide Arduino programmering, fordi det både handler om at bygge og programmere”. Niels, 17 år

Kontakt

Vi vil altid gerne høre fra dig

Send mail