Forløb – Uddannelsesrettede forløb

Tilbage til skolen

Mange elever med Autisme Spektrum Forstyrrelse har i udskolingen vanskeligt ved at gennemføre en almindelig skolegang. Stress, depression og angst bliver reaktioner på for stor belastning og udmønter sig i skolevægring.

Hos Special Minds er vi specialister i at hjælpe udskolingselever med autisme eller lignende profil, som ikke trives i skolen.

Ved at identificere og minimere de barrierer, som den unge oplever, er det vores erfaring, at det er muligt at finde nye veje tilbage til deltagelse i skoleaktiviteter. Målet er, at den unge får skoleglæden tilbage og efter forløbet er i stand til at genoptage sin skolegang.

Forløbet ’Tilbage til skolen’ kan for eksempel se således ud:

——————————–

Step 1:

 • Træning af mødestabilitet og fremmøde
 • Træningen foregår 1-10 timer pr. uge med gradvis øgning af tid
 • Træning i at begå sig socialt
 • Motivationsafklaring
——————————–

Step 2:

 • Træningen foregår 10-25 timer pr. uge med gradvis øgning i tid
 • Opkvalificering af manglende faglige færdigheder som fx stave-, læse-, skrive- og regnefærdigheder
 • Opgavehåndtering – herunder evnen til at tage imod en opgave, følge en instruktion og overholde en tidsfrist
 • Udvikling af de personlige og sociale kompetencer, der har betydning for at kunne gå i skole. Det gælder fx almindelige sociale omgangsformer, kommunikative kompetencer, konflikt- og stresshåndtering, personlig fremtræden, hygiejne osv.
——————————–

Step 3

 • Fortsat udvikling af sociale, personlige og faglige kompetencer
 • Indsigt i egne reaktionsmønstre og i den betydning, som funktionsnedsættelsen har for den unges liv
 • Udvikling af strategier til at kunne mestre kravene i skolen
 • Identificering af støttebehov
——————————–

Step 4

 • Langsom indfasning i skoletilbud
 • Overlevering til skole og eventuelle støttepersoner
 • Eventuelt efterværn af tre måneders varighed
——————————–

Et ’Tilbage til skolen’-forløb varierer i længde og tager typisk fra 6-12 måneder, inden den unge er klar til at vende tilbage til skolen. Vi laver opfølgning hver tredje måned og kører med ugepriser, så der kun betales for den reelle tid.

”Jeg gik fra at være Lommeregneren …”

Kristoffer har en historie, som mange med autisme kan spejle sig i. I de mindre klasser fungerede han og var fagligt dygtig for så i de store klasser at kollapse. Forløbet ”Ung i Gang” giver Kristoffer en følelse af for første gang i flere år at stå op til en hverdag med rutiner.

Hvad skete der lige der, Laust?

20-årige Laust med autismeprofil var mere eller mindre ved at blive kvalt i den normale verden og gemte sig fra den. Nu har han kørekort, et socialt liv og er snart færdig med sin STU-uddannelse.

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

Lars Raun portræt

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Lars Raun

Afdelingsleder

Tlf. 26 32 82 10

Mail: lars@specialminds.dk

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Sidsel Birk portæt

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Sidsel Freja Sindal Birk

Afdelingsleder

Tlf. 51 54 49 37

 Mail: sif@specialminds.dk

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

Laila Fiil portræt

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Laila Fiil

Afdelingsleder

Tlf. 28 79 60 41

Mail: lafi@specialminds.dk

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

Ditte Stern Bach portræt

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Ditte Stern Bach

Afdelingsleder

Tlf. 30 84 46 27

Mail: dsb@specialminds.dk

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg

Kamille Ebbe portræt

Special Minds IT

Vores IT virksomhed

Kontakt

Lisette Vilslev

Salgs- og marketingschef

Tlf. 61 70 30 65

Mail: lisv@specialminds.dk

Uddannelsesrettede forløb

Tilbage til skolen

Uddannelsesafklaring
(UEA)

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

STU - Special Minds

Beskæftigelsesrettede forløb

Arbejdsevneafklaring

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

Botilbud med job-profil

Rådgivningstilbud og kurser