ios-telephone facebook google instagram linkedin pinterest twitter vimeo youtube

Vi har ambitioner på de unges vegne!

TILBAGE TIL SKOLEN er et tilbud til udskolingsbørn med skolevægring, hvor vi arbejder med eleven udfra den enkeltes forudsætninger og med afsæt i vores viden om mennesker med en autisme spektrum profil (ASF).

Elever med ASF oplever ofte stress, depression og angst som reaktioner på en for stor belastning. Reaktionerne betyder i virkeligheden ofte en større og mere indgribende barrierer end den egentlige funktionsnedsættelse for at eleven kommer i skole.

Ved at identificere og minimerer de barrierer, eleven oplever, kan vi sammen med den unge finde nye veje til at deltage i skoleaktiviteter. På den måde får den unge en ny mulighed for selvstændigt at bruge sine kompetencer i praksis. Efter endt forløb skal eleven være i stand til at genoptage sin skolegang.

Vi kan levere individuelt tilrettelagte forløb målrettet elever med en autisme spektrum forstyrrelse med skolevægring eller elever i målgruppen, der har brug for modning.

 

Step 1

 • Træning af mødestabilitet og fremmøde
 • Træningen foregår 1 – 10 timer pr. uge med gradvis øgning i tid
 • Træning i at begå sig socialt
 • Motivationsafklaring

 

Step 2

 • Træningen foregår 10 – 25 timer pr. uge med gradvis øgning i tid
 • Opkvalificering af konkrete faglige færdigheder, som fx manglende stave-, læse-, skrive- eller regnefærdigheder
 • Fokus på at kunne tage imod en opgave, kunne følge en instruktion, overholde afleveringsfrister
 • Opkvalificering af personlige og sociale kompetencer, der har betydning for at kunne begå sig på en skole, fx i forhold til almindelige sociale omgangsformer, kommunikative kompetencer, at kunne samarbejde, konflikthåndtering, personlig fremtræden, hygiejne samt stress-håndtering

 

Step 3

 • Udvikling af sociale, personlige, faglige kompetencer
 • Arbejde med indsigt i egne reaktionsmønstre og i funktionsnedsættelsens betydning for ens liv
 • Strategier til bedre at kunne mestre kravene i skolen
 • Identificering af støttebehov

 

Step 4

 • Langsom indfasning i skoletilbud
 • Overlevering til skolen og evt. støttepersoner
 • Evt. efterværn på 3 måneder

Vi vil altid gerne høre fra dig

Har du spørgsmål eller lyst til at komme på besøg i Aarhus ?

Send en mail