ITU

Han er en af dem, som vil udfordres

31-årige Mikkel, som nu læser på UCN, valgte Special Minds, fordi han havde brug for et specialiseret tilbud, hvor han både blev forstået og forstyrret

Af Thorsten Asbjørn, journalist

Som ung med autismeprofil er det en evig balance mellem at bringe sig selv ud i situationer, der ikke overbelaster, og samtidig bringe sig i situationer, som udfordrer ens comfort zone.

Det kan 31-årige Mikkel fra Aalborg skrive under på. For fem år siden fik han papir på, at han har Aspergers.

– Jeg mærkede overbelastningerne i teenageårene, men jeg affandt mig med dem. Alligevel ramte jeg konstant ind i de samme fælder, siger Mikkel, der levede et almindeligt socialt ungdomsliv med familie og venner. Lige indtil han ikke gjorde det længere.

– Jeg begyndte at få depressionssymptomer, siger Mikkel, hvis forældre allerede i de sidste folkeskoleår havde forsøgt at overtale ham til at gå til psykolog.

– Jeg var ikke samarbejdsvillig, og jeg endte også med at droppe ud af 9. klasse.

Mikkel fandt dog tilbage på uddannelsesvejen og gennemførte både 9. klasse, HF og startede på Japanstudier på universitetet af to omgange.

– Sidste gang gik det galt, og det var så her, at jeg var klar til udredningen, siger han.

Balancen og Special Minds

I dag er Mikkel i gang med IT-teknologuddannelsen på UCN, og han stortrives både fagligt og socialt. For ham har Special Minds og et halvt års Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb (ITU) været det rette springbræt.

– Jeg fik lige fra starten et godt indtryk af stedet. Her var fokus på at opbygge en god struktur i rammer, der ikke overbelaster, siger Mikkel og fortsætter:

31-årige Mikkel, læser på UCN i Aalborg

– For mig har det været vigtigt at komme til et målrettet autismetilbud, fordi der er en stor viden om, hvad der virker.

– Men samtidig fik jeg også den nødvendige udfordring, for eksempel at vi spiser frokost sammen hver dag. Man tvinges ind i en social ramme, hvor det er acceptabelt at trække sig.

Mikkel har altid haft nemt ved det sociale. Alligevel havde det forud for Special Minds været et gentagende mønster for ham i forskellige aktiveringstilbud, at han var der meget i starten, så lidt frafald for efterhånden helt at udeblive.

– For mig har det været vigtigt at komme til et målrettet autismetilbud, fordi der er en stor viden om, hvad der virker, siger han.

Fra Stadsarkiv til UCN

Da Mikkel startede hos Special Minds, magtede han otte timers fremmøde om ugen. Han fik den nødvendige ro og frihed og bevægede sig op på 30 timer for at komme i et længere praktikophold på Stadsarkivet i Aalborg, hvor han arbejdede fuld tid.

– Praktikken var en rigtig god overgang til studielivet på UCN for mig. Her kunne jeg fordybe mig selvstændigt med kolleger omkring, og der var kantine, hvor vi spiste. Det var en perfekt øvebane.

Mikkel har gjort sig umage med at finde det rette studie. På IT-teknolog-uddannelsen kunne han se, at han kunne få rammer, der matchede godt til hans behov, og sideløbende har han arbejdet med sin personlige udvikling.

– Jeg har lært, at det er vigtigt at sige fra. I dag tillader jeg mig at sige nej, hvis jeg har brug for at slappe af. Og jeg føler ikke engang, at jeg behøver forklare mit nej.

Rolige drømme

Når spørgsmålet falder på fremtidsdrømmene, så kommer der ingen vilde tanker fra Mikkel.

– Jeg har aldrig været vildt ambitiøs. Mit mål er at finde et arbejde, jeg kan stå op til og et sted, der er godt at arbejde. Jeg skal have det rette arbejdsmiljø, og heldigvis er min uddannelse meget bred.

UCN hjælper med gode rammer

På IT-teknologuddannelsen på UCN har man gode erfaringer med at tage imod unge med forskellige diagnoser

På IT-teknologuddannelsen har undervisere og studievejleder ikke mærket noget  til, at Mikkel har en Aspergers-diagnose, selv om han nu har gennemført de første to semestre.

– Mikkel er sådan en, hvor det ikke er tydeligt. I det hele taget lykkes vi med at skabe rammer, hvor unge fungerer godt, selv om de har en diagnose, siger Steffen Rahbek Vutborg, underviser på IT-teknologuddannelsen og studievejleder.

– Det er ikke unormalt, at vi har en eller to i klassen med en eller anden diagnose, siger Steffen Rahbek Vutborg.

Tryghed og fremtid

Studievejlederen har nogle bud på, hvorfor uddannelsen fungerer godt – også for studerende, som kommer med en eller anden form for udfordring.

– Vi gør rigtig meget ud af gruppearbejde, og det kan ganske givet både være godt og skidt, fx for unge med autisme. Men jeg oplever, at det er med til at give tryghed og et tilhørsforhold, som er hjælpsomt, siger Steffen Rahbek Vutborg og peger samtidig  på uddannelsens jobmuligheder som et motiverende aspekt:

– Det tiltaler vores studerende med eksempelvis en autismeprofil, at de kan se gode jobmuligheder i den anden ende, hvor de for eksempel kan blive ansat som testere og have gentagne arbejdsgange, som passer godt til deres psyke.

Viden fra Special Minds

På IT-teknologuddannelsen gør de en indsats for at indhente viden om, hvordan de skaber de bedst mulige rammer for studerende med forskellige former for udfordringer. Blandt andet har Special Minds af et par omgange holdt oplæg for underviserne, hvor de har fortalt om, hvordan unge med autismeprofil opnår gode studieforløb.

– Det giver os brugbar viden om, hvad der er vigtigt at have for øje, når vi har unge med autisme. På den måde kan vi tænke i at skabe gode og genkendelige strukturer og have øje for, hvornår den enkelte unge måske har brug en snak om faglige eller personlige udfordringer, siger Steffen Rahbek Vutborg og vender blikket mod Mikkel:

– Han er et eksempel på en studerende, som er fuldstændig selvkørende på alle planer. Han trives åbenlyst i vores studiemiljø.

Kontakt os og hør nærmere

Ditte Stern Bach portræt

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Ditte Stern Bach,
afdelingsleder

Mail: dsb@specialminds.dk

Tlf: 30 84 46 27

Special Minds Aalborg

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg