Om Special Minds

Pædagogikken i praksis

Den pædagogiske praksis hos Special Minds har ét eneste formål: at hjælpe unge og voksne med autisme eller lignende profiler mod uddannelse eller job.

Det nysgerrige blik
I vores praksis er vi drevet af en åben nysgerrighed på hvert enkelt menneske. Nysgerrigheden kommer bl.a. til udtryk ved, at vi er særligt opmærksomme på autismespecifikke træk hos den enkelte. Ikke for at diagnosticere eller sætte i kasser, men derimod for at hjælpe den enkelte til at få øje på egne ressourcer og begrænsninger.

I det daglige møde arbejder vi anerkendende og ligeværdigt og tager udgangspunkt i den enkeltes motivation, ambitioner og drømme.

Vi skaber en tillidsbåren samarbejdsrelation, hvor vi med blikket for den enkeltes grundlæggende ressourcer og barrierer arbejder henimod det klare mål at opnå størst mulig medindflydelse og selvledelse i eget liv.

Vi anvender individuelle perspektiverende samtaler for at bidrage til, at hver enkelt opnår en større indsigt i og forståelse for egen diagnose og dennes betydning for den nuværende livssituation.

Forventninger og støtte
Vi tør have forventninger til hver eneste, fordi vi tror på, at ethvert menneske vokser, når det mødes ligeværdigt og med et blik for egne ressourcer.  Men vi har samtidig øje for de områder, hvor den enkelte har brug for individuel tilpasset støtte for at mestre livet og bruge sine kompetencer på bedste vis.

Løbende – og i samarbejde med den unge eller voksne – justerer vi planer og aftaler for at få øje på væsentlige detaljer, der medvirker til den bedst mulige udvikling hen mod uddannelse eller job. Vi arbejder målrettet med at skabe læring og handlestrategier, som det enkelte menneske kan bruge både i forhold til uddannelse eller job og i hverdagslivet generelt.

Social træning
Det enkelte menneske motiveres til uddannelse eller job gennem opbygning af sociale kompetencer. Derfor er vi i vores pædagogiske praksis stærkt optaget af at skabe og invitere til fællesskaber, der tager højde for mennesker med særlige behov. Vi arbejder ud fra en fundamental tro på, at alle mennesker er sociale, blot på forskellige måder.

Samlet set ligger den pædagogiske praksis hos Special Minds således som en rød tråd, der kommer til udtryk i det menneskelige møde, hvor den enkelte vokser i selvindsigt og langsomt, men sikkert, opbygger selvtillid og selvværd og opnår lysten til uddannelse eller job.

Vision og mission

Bæredygtighed

Værdigrundlag ›

Det siger samarbejdspartnerne om os

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

aila Fiil afdelingsleder Kolding

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Lars Raun

Afdelingsleder

Tlf. 26 32 82 10

Mail: lars@specialminds.dk

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Sidsel Birk portæt

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Sidsel Freja Sindal Birk

Afdelingsleder

Tlf. 51 54 49 37

 Mail: sif@specialminds.dk

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

Tegning af unavngiven kvinde

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Laila Fiil

Afdelingsleder

Tlf. 28 79 60 41

Mail: lafi@specialminds.dk

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

Ditte Stern Bach portræt

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Ditte Stern Bach

Afdelingsleder

Tlf. 30 84 46 27

Mail: dsb@specialminds.dk

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg

Kamille Ebbe portræt

Special Minds IT

Vores IT virksomhed

Kontakt

Lisette Vilslev

Salgs- og marketingschef

Tlf. 61 70 30 65

Mail: lisv@specialminds.dk