Om Special Minds

Pædagogikken i praksis

Den pædagogiske praksis hos Special Minds har ét eneste formål: at hjælpe unge med autismeprofil og lignende profiler mod uddannelse eller job.

Det nysgerrige blik
I vores praksis er vi drevet af en åben nysgerrighed på hvert enkelt menneske. Nysgerrigheden kommer bl.a. til udtryk ved, at vi er særligt opmærksomme på autismespecifikke træk hos den enkelte. Ikke for at diagnosticere eller sætte i kasser, men derimod for at hjælpe den enkelte unge til at få øje på egne ressourcer og begrænsninger.

I det daglige møde arbejder vi anerkendende og ligeværdigt og tager udgangspunkt i den enkeltes motivation, ambitioner og drømme.

Vi skaber en tillidsbåren samarbejdsrelation, hvor vi med blikket for den enkelte unges grundlæggende ressourcer og barrierer arbejder henimod det klare mål at opnå størst mulig medindflydelse og selvledelse i eget liv.

Vi anvender individuelle perspektiverende samtaler for at bidrage til, at den enkelte unge opnår en større indsigt i og forståelse for egen diagnose og dennes betydning for den nuværende livssituation.

Forventninger og støtte
Vi tør have forventninger til hver enkelt, fordi vi tror på, at ethvert menneske vokser, når det mødes ligeværdigt og med et blik for egne ressourcer.  Men vi har samtidig øje for de områder, hvor den enkelte har brug for individuel tilpasset støtte for at mestre livet og bruge sine kompetencer på bedste vis.

Løbende – og i samarbejde med den unge – justerer vi planer og aftaler for at få øje på væsentlige detaljer, der medvirker til den bedst mulige udvikling hen mod uddannelse eller job. Vi arbejder målrettet med at skabe læring og handlestrategier, som den enkelte unge kan bruge både i forhold til uddannelse eller job og i hverdagslivet generelt.

Social træning
Det enkelte menneske motiveres til uddannelse eller job gennem opbygning af sociale kompetencer. Derfor er vi i vores pædagogiske praksis stærkt optaget af at skabe og invitere til fællesskaber, der tager højde for mennesker med særlige behov. Vi arbejder ud fra en fundamental tro på, at alle mennesker er sociale, blot på forskellige måder.

Samlet set ligger den pædagogiske praksis hos Special Minds således som en rød tråd, der kommer til udtryk i det menneskelige møde, hvor den enkelte unge vokser i selvindsigt og langsomt, men sikkert, opbygger selvtillid og selvværd og opnår lysten til uddannelse eller job

Værdigrundlag ›

Medarbejdere ›

Det siger samarbejdspartnerne om os

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kamille Ebbe,
afdelingsleder

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

   

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Sidsel Freja Sindal Birk,
afdelingsleder

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

   

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Annie Jannsen,
afdelingsleder

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

   

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Ditte Stern Bach,
afdelingsleder

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg