Forløb – Beskæftigelsesrettede forløb

Jobparat On Location

ON LOCATION-forløb til virksomheder, der ønsker at få en jobparat medarbejder med autismeprofil

Målet med ON LOCATION-forløb i virksomheder er at få skabt den rette jobramme til en jobkandidat med autisme eller en lignende profil. Forløbet henvender sig blandt andet til virksomheder, der står med opgaver, som nu og her ikke bliver løst, og som sig egner sig til en medarbejder med autisme.

En kompetenceudvikler fra Special Minds kommer ud til virksomheden sammen med kandidaten og den tilknyttede jobkonsulent. Gennem en dialog får vi indkredset arbejdsopgaver, talt om udførelsen samt om de skånehensyn og støtteforanstaltninger, der er nødvendige.

Forløbet indeholder: 

  • Besøg af kompetenceudvikler i virksomheden med henblik på indkredsning af arbejdsopgaver
  • Hjælp til etablering af nødvendige skånehensyn og støtteforanstaltninger
  • Løbende opfølgning og dialog med virksomhed og jobkandidat
  • Afrapportering, som giver virksomheden konkrete anbefalinger til indretningen af en autismevenlig arbejdsplads
  • Samarbejde med jobcenter

Varigheden for et forløb er 10 timer.

Jobcentrets rolle

Et ON LOCATION-forløb foregår i tæt samspil med jobkonsulenten fra jobcentret. Jobkonsulenten får del i den fælles viden og kan bidrage med viden om jobunderstøttende muligheder. Et ON LOCATION-forløb koster kr. 5.880 + moms, og prisen betales typisk af jobcentret.

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

Lars Raun portræt

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Lars Raun

Afdelingsleder

Tlf. 26 32 82 10

Mail: lars@specialminds.dk

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Sidsel Birk portæt

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Sidsel Freja Sindal Birk

Afdelingsleder

Tlf. 51 54 49 37

 Mail: sif@specialminds.dk

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

Laila Fiil portræt

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Laila Fiil

Afdelingsleder

Tlf. 28 79 60 41

Mail: lafi@specialminds.dk

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

Ditte Stern Bach portræt

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Ditte Stern Bach

Afdelingsleder

Tlf. 30 84 46 27

Mail: dsb@specialminds.dk

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg

Kamille Ebbe portræt

Special Minds IT

Vores IT virksomhed

Kontakt

Lisette Vilslev

Salgs- og marketingschef

Tlf. 61 70 30 65

Mail: lisv@specialminds.dk

Beskæftigelsesrettede forløb

Arbejdsevneafklaring

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

Uddannelsesrettede forløb

Tilbage til skolen

Uddannelsesafklaring
(UEA)

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

STU - Special Minds

Botilbud med job-profil

Rådgivningstilbud og kurser