Forløb

Uddannelsesrettede forløb

Tilbage til skolen

Mange elever med Autisme Spektrum Forstyrrelse har i udskolingen vanskeligt ved at gennemføre almindelig skolegang. Stress, depression og angst bliver reaktioner på for stor belastning og udmønter sig i skolevægring.

Uddannelsesafklaring (UEA)

Hos Special Minds tilbyder vi uddannelsesevne-afklaringsforløb (UEA).

Den enkelte får en udførlig helhedsbeskrivelse af de ressourcer, kompetencer, barrierer og begrænsninger, som har betydning for at komme i gang med en uddannelse.

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb – under 12 timer

ITU er en individuelt tilrettelagt uddannelse. Målet med ITU-uddannelse (under 12 timer) er at udvikle den enkeltes stabilitet og evne til fremmøde og derigennem forberede til uddannelse.  Forløbet retter sig dermed til unge og voksne, som i en opstartsfase kun formår få timers fremmøde.

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb – over 12 timer

ITU Uddannelse over 12 timer er et individuelt tilrettelagt udviklingsforløb for unge og voksne, som vil udvikle sig inden for 1-3 specifikke mål. Målene kan både være konkrete faglige og personlige kompetencer.

STU - Special Minds

Beskæftigelsesrettede forløb

Arbejdsevneafklaring

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- under 12 timer

Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb
- over 12 timer

Botilbud med job-profil

Rådgivningstilbud og kurser

Vi vil gerne fortælle dig meget mere

SPM Aarhus

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

   

SPM Silkeborg

Højbovej 1F, st og 1.
8600 Silkeborg

   

SPM Kolding

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

   

SPM Aalborg

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg