FAQ

Hvad dækker betegnelsen Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF)?

Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) er en sammenfatning af de forskellige autismediagnoser, som tidligere blev anvendt. WHO har udviklet denne nye diagnose, fordi grænserne mellem de tidligere diagnoser var for vage. Med den nye ASF-diagnose, vurderer psykiatere nu i stedet graden af autisme og dermed behovet for støtte.

ASF kategoriseres som grad 1, 2 og 3 – hvor 1. grad svarer til en person, som tidligere ville have fået en Aspergers-diagnose (lavt støttebehov) og 3. grad svarer til en person med infantil autisme, lav IQ og nedsat sprog (med stort støttebehov).

Hvilke udfordringer har de mennesker, som Special Minds arbejder med?

Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) er en sammenfatning af de forskellige autismediagnoser, som tidligere blev anvendt. WHO har udviklet denne nye diagnose, fordi grænserne mellem de tidligere diagnoser var for vage. Med den nye ASF-diagnose, vurderer psykiatere nu i stedet graden af autisme og dermed behovet for støtte.

Hvordan får man et forløb hos Special Minds?

De fleste bliver henvist til Special Minds via sagsbehandleren i deres kommune. Har du hørt om Special Minds og er interesseret i at møde os, er du velkommen til at ringe eller komme på besøg. Det er i sidste ende kommunen, der vurderer, om vores tilbud kan være noget for dig.

Hvem er Special Minds?

Hos Special Minds har vi mangeårig erfaring med og viden om autisme, og vi ved, hvor langt vi kan nå med en fælles indsats. Vores speciale er at gøre mennesker med autismeprofil klar til uddannelse eller job, samtidig med at de bliver i stand til at klare sig selv bedst muligt i eget liv.

Special Minds findes i Aarhus, Kolding, Silkeborg og Aalborg og er en del af Den Sociale Udviklingsfond (SUF), som er en non-profit almennyttig fond med 27 specialiserede afdelinger fordelt rundt i Danmark.

Hvilken aldersgruppe er Special Minds for?

Aldersgruppen hos Special Minds er fra 15 år og op. De yngste kommer typisk i forløb som ’Tilbage til skolen’ eller en særligt tilrettelagt uddannelse (STU). For unge og voksne har vi forskellige typer af beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb. Her kan du læse mere om de forskellige forløb: specialminds.dk/forloeb/

Hvor længe kan man være i forløb hos Special Minds?

Vores forløb strækker sig fra 8 uger og op til flere år, hvor vi arbejder målrettet med progression Det afhænger af, om du fx har brug for et screeningsforløb, hvor vi hjælper med at afdække dine umiddelbare ressourcer og barrierer, eller du vil profitere af et længerevarende uddannelsesforløb som vores STU. Længden af dit forløb er noget, som vi planlægger i samarbejde med dig og din sagsbehandler, og hvor vi løbende kigger på, om der er progression og brug for justeringer i din plan.

Hvad får jeg ud af et forløb hos Special Minds?

For hovedparten fører et forløb hos os til uddannelse eller job. Samtidig oplever de fleste styrket selvværd, selvtillid, tro på egne evner og en lyst til at være i det sociale rum. Vi har også mennesker i arbejdsevneafklaring, hvor målet ikke i første omgang nødvendigvis er uddannelse eller job, men at få klargjort arbejdsevnen.

Hvad er forskellen på Special Minds og Special Minds IT?

Special Minds er vores kompetenceafdeling, som du lige nu er inde under. Det er her, hvor vi tilbyder uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb og hjælper unge og voksne i uddannelse og job.

Special Minds IT er vores IT-virksomhed, som bl.a. rekrutterer IT-konsulenter fra Special Minds. Special Minds IT har succes med at ansætte IT-konsulenter med autismeprofil og levere specialiserede IT-løsninger til private og offentlige virksomheder i Danmark.

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

Lars Raun portræt

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Lars Raun

Afdelingsleder

Tlf. 26 32 82 10

Mail: lars@specialminds.dk

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Sidsel Birk portæt

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Sidsel Freja Sindal Birk

Afdelingsleder

Tlf. 51 54 49 37

 Mail: sif@specialminds.dk

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

Laila Fiil portræt

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Laila Fiil

Afdelingsleder

Tlf. 28 79 60 41

Mail: lafi@specialminds.dk

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

Ditte Stern Bach portræt

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Ditte Stern Bach

Afdelingsleder

Tlf. 30 84 46 27

Mail: dsb@specialminds.dk

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg

Kamille Ebbe portræt

Special Minds IT

Vores IT virksomhed

Kontakt

Lisette Vilslev

Salgs- og marketingschef

Tlf. 61 70 30 65

Mail: lisv@specialminds.dk