Praktik-virksomheder

Hos Special Minds samarbejder vi med private og offentlige virksomheder i Silkeborg, Aarhus, Aalborg, og Kolding. Det er virksomheder, som åbner døren for praktikforløb for unge og voksne med autismeprofil. De investerer tid og ressourcer, men samtidig oplever de, at de vinder på en række parametre.

  • de får tilført kompetencer og løst opgaver, som ellers ikke blev løst.
  • et praktikforløb kan vise sig at føre til ansættelse af en kommende medarbejder
  • de bidrager til udviklingen af det rummelige arbejdsmarked, hvor de giver en ung eller voksen med autisme en chance for at finde fodfæste i arbejdslivet

Mød her nogle af de virksomheder, som fra forskellige perspektiver fortæller, hvad de får ud af at være praktiksted, og hvorfor de vælger det. Og her er også ord fra nogle af de unge og voksne med autisme, for hvem praktikforløbet har været skelsættende.

JMband logo

Praktikforløb hos Samsø Rederi

Rederiet stævner ud med gode praktikforløb

Samsø Rederi vil hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i uddannelse og beskæftigelse. En af dem, der har grebet chancen, er 20-årige Thomas, der har autisme

Brian Henningsen, konstitueret færgedirektør ved Samsø Rederi, var ikke i tvivl, da han en dag fik en henvendelse fra Heidi Frederiksen, der er STU-underviser og kompetenceudvikler hos Special Minds Aarhus. Hun spurgte, om rederiet kunne være interesseret i at oprette et praktikforløb for 20-årige Thomas, der i lighed med de øvrige STU-elever hos Special Minds, har en autismeprofil.

– Vi er en offentlig arbejdsgiver, så hvis ikke vi skal tage en ung med autisme i praktik, hvem skal så? Vi ser det kort sagt som en af vores opgaver at udvise den rummelighed, som kan bidrage til, at en ung mand som Thomas kommer i uddannelse og beskæftigelse, siger Brian Henningsen og tilføjer:

– Hvis matchet er det rigtige, og hvis vi i den pågældende situation har resurserne til at sammensætte et godt praktikforløb, er vi altid positivt indstillede. Sådan var det heldigvis med Thomas.

Selvtillid i lasten
Udviklingen for Thomas har været markant, lyder det fra færgedirektøren.

– Den Thomas, som startede hos os, var meget spørgende og usikker på de opgaver, vi gav ham. Han spurgte detaljeret ind til, hvordan han skulle gribe dem an, og det var tydeligt, at han var bange for at komme til at begå fejl. Gradvist er selvtilliden vokset, og Thomas har taget stadig større ejerskab for opgaverne, fortæller Brian Henningsen, der blandt andet har lagt mærke til, at Thomas i dag siger ’vi’, når han taler om rederiet.

– Det fortæller noget om, at Thomas er kommet til at se sig som en del af holdet, og det kan han også roligt gøre, siger færgedirektøren og fremhæver, at man hos Samsø Rederi har nydt godt af Thomas’ særlige evner.

– Vi har en løbende opgave, som drejer sig om dataoplysninger på de kemikalier, vi har ombord. Det er en meget rutinepræget opgave, som de fleste helst takker nej til, men som Thomas i kraft af sin autisme løser uden problemer.

Uddannelse i sigte
At praktikken hos Samsø Rederi har været en succes, understreges også af Thomas selv.

– Det har været rigtig godt. Jeg har oplevet at komme til et sted, hvor der er nogle faste rammer, og hvor jeg samtidig har følt, at jeg kunne udvikle mig, siger Thomas, som før sin praktik aldrig havde tænkt, at han skulle blive så glad for at sejle, at han ville gøre det til en karrierevej.

Det er det nu. Når Thomas afslutter sin STU hos Special Minds til sommer, er det planen, at han skal i gang med uddannelsen til skibsassistent på Søfartsskolen i Svendborg.

– Jeg er blevet glad for at sejle, og derfor er ansøgningen til Søfartsskolen sendt afsted, siger Thomas, der bakkes op af Brian Henningsen:

– Jeg er ikke i tvivl om, at Thomas kan blive en rigtig god skibsassistent.

 

JMband logo

Praktikforløb hos Fishlab/Hestelaboratoriet

’Bare fordi man er fra Special Minds, er man ikke mere ’speciel’ end alle mulige andre’

Berigelse af virksomhedskulturen. Løsning af opgaver. Og en ung med autisme i gang med HF. Det er resultatet af et praktikforløb hos Fishlab/Hestelaboratoriet for Frederikke fra Special Minds 

Når Kirsten Engell-Sørensen i dag ser tilbage på det praktikforløb, som hendes virksomhed Fishlab/Hestelaboratoriet sammen med Special Minds fik strikket sammen til en ung med autismeprofil, så er der særligt én ting, som står tilbage.

– Bare fordi man er fra Special Minds, er man ikke mere ’speciel’ end alle mulige andre, siger Kirsten Engell-Sørensen om det netop afsluttede praktikforløb, hvor den unge Frederikke har været en del af kollegafællesskabet på adressen i Viby.

– Frederikke har været en berigelse til vores virksomhedskultur. Hun er sød, kvik og har en helt speciel humor, som vi alle har nydt godt af. At hun kommer med en autismebaggrund, har kun styrket vores oplevelse af mangfoldighed.

Uden problemer
Fishlab/Hestelaboratoriet er en specialiseret virksomhed, der så dagens lys i 2004, og som arbejder med tekniske analyser og måling indenfor blandt andet miljøsektoren. Virksomheden tæller syv fastansatte medarbejdere og en række deltidsansatte. Kirsten Engell-Sørensen var ikke i tvivl om, at det kunne blive en fordel at få Frederikke med på holdet, men Kirsten Engell-Sørensen var samtidig spændt på, hvordan det ville komme til at gå.

– Jeg var usikker på, om vi som virksomhed var gearede til at have en medarbejder med autismeprofil. Men det har på intet tidspunkt været et problem, siger Kirsten Engell-Sørensen og fortsætter:

– Vi har en studentermedhjælper, som i forvejen kendte til autismeområdet, og hun blev koblet på Frederikke som fast kontaktperson. Derudover kunne vi hele tiden række ud efter Heidi (praktikkoordinator, red.) fra Special Minds, som trådte til med hjælp, så snart der opstod et spørgsmål om praktikken.

Fra bunddyr til HF
Hos Fishlab har Frederikke blandt andet haft til opgave at sortere bunddyr væk fra havbundsprøver, så dyrene – orme, snegle osv. – efterfølgende kunne artsbestemmes af specialister, blandt andet med det formål at klarlægge vandkvalitet og iltforhold.

– Det har været rigtig sjovt, og selvom arbejdet er ensformigt, så er det ikke noget, som jeg har noget imod, siger Frederikke, som i dag kan se tilbage på et praktikforløb, der har rustet hende til at komme videre.

Hun er færdig med Special Minds, har påbegyndt en HF og har fået studenterjob hos Fishlab.

– Planen har hele tiden været, at jeg skulle blive klar til en HF. Det er jeg nu, slutter Frederikke.

 

SOSU Østjylland logo

Praktikforløb hos Malling Autoværksted

Værdien tælles ikke altid i kroner og øre

Det lille autoværksted Malling Autoværksted har med succes haft Mathias med autisme i praktik, og for dem er det vigtigste, at de har givet en ung mand troen på egne evner.

Som mindre virksomhed kan det virke som en stor mundfuld at skabe en praktikplads for et ungt menneske, der ikke bare kan tage fra på opgaver fra dag ét. På det lille værksted Malling Autoværksted i det sydlige Aarhus med fire ansatte har man imidlertid ikke holdt på bremsen.

Mathias, som har autismeprofil, fik et 10 ugers praktikforløb, som efterfølgende blev forlænget med otte uger.

– Det er gået rigtig godt. Mathias er en knokler. Vi fik at vide, at en af hans udfordringer er, at han ikke selv kan gå i gang med en opgave, men han vil virkelig gerne, og han har et stort engagement, siger Berit Hundsdal, der arbejder på kontoret. Forud for praktikken blev værkstedet klædt på til at tage imod Mathias gennem en dialog med praktikkoordinatoren hos Special Minds.

– Jeg fik en grundig gennemgang af Mathias’ styrker og svagheder. På den måde blev vi klædt rigtig godt på, og jeg fik et indtryk af, at der var en ung mand, som rigtig gerne ville, siger hun.

På værkstedet får Mathias lov til at prøve kræfter med forskellige typer af opgaver. Han får sidemandsoplæring, når der skal skiftes bremser, olie eller udstødning. Og derudover foretager han en del forefaldende opgaver som at sortere affald, feje osv.

– Mathias giver også værdi til os, og vi sørger for at finde opgaver, som kræver vedholdenhed, som vi ved, han er god til, siger Berit Hundsdal.

En god investering
På det østjyske autoværksted lægger Berit Hundsdal ikke skjul på, at de også bruger ressourcer på at få et praktikforløb til at blive godt. Men det gør de gerne, for de har rolige rammer med en god omgangstone, hvor der også skal være plads til at række ud til dem, der har brug for at prøvet sig selv af i job.

– Jeg ser det også som vores pligt. Vi kan give en god oplevelse, og hvor Mathias finder ud af, at han kan mere end han tror.

På værkstedet ser de Mathias vokse dag for dag. Han er en stille ung mand, og i den første tid kom der ikke mange ord fra hans mund. Men i dag er han tryg, og det kan også være ham, der leverer en lille joke hen over kølerhjelmen.

– Mathias er utrolig høflig og samvittighedsfuld, og så kan han lide humor. Jeg er glad for, at vi har været med til at give ham mod til at udfordre sig selv på andre punkter, siger Berit Hundsdal.

 

 

Mailling AutoVærksted

SOSU Østjylland logo

Praktikforløb hos Spring Estate A/S i Kolding

”I dag er Alexander en naturlig del af holdet” 

Med hjælp fra Special Minds tog ejendomsselskabet Spring Estate A/S i Kolding Alexander, der har en autismeprofil, i praktik. I dag er han ansat i fleksjob

Emil Torbensen, direktør i ejendomsselskabet Spring Estate A/S i Kolding, husker tydeligt, hvordan det foregik, da Alexander, der har en autismeprofil, i begyndelsen af året netop var kommet i praktik, og blev sendt i byen efter frokost.

– Alexander var meget usikker, og han skulle helst have en medarbejder med ned i supermarkedet for at vælge varer og betale. Nu ser det helt anderledes ud. Når klokken er 11.00, kommer Alexander ind på mit kontor, henter vores firmakreditkort og går ned og køber frokost til os alle – ja, det er faktisk ham, som bestemmer, hvad vi skal have, siger Emil Torbensen og tilføjer:

–I dag er Alexander en naturlig del af holdet.

Nul fejl
Ifølge Emil Torbensen er eksemplet et sigende billede på, hvor meget en virksomhed kan rykke et menneske, der ellers befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet og derved gøre noget ved S’et i tidens ESG-krav, nemlig det sociale ansvar. Vel at mærke på en måde, der er til gavn for begge parter.

– Alexander er en gevinst for vores administration her i Kolding. Det er han på det menneskelige plan, og det er han som medarbejder, siger Emil Torbensen.

Matchet mellem Alexander og ejendomsselskabet opstod, da Emil Torbensen indrykkede en jobannonce til en ledig stilling som ejendomsadministrator. Kolding Kommune så annoncen, og formidlede kontakt til Alexander, der var indskrevet hos Special Minds Kolding, som er specialiserede i at hjælpe mennesker med autisme i job. Emil Torbensen fik tilbudt at få Alexander i praktik.

– Jeg tænkte ’jo, hvorfor ikke?!’, siger direktøren.

Kort efter var Alexander i gang med en praktik, hvor han blandt andet tog sig af at indtaste huslejedata på nogle af de godt 600 udlejningsejendomme, som Spring Estate råder over. Siden er han kommet til at styre en del af betalingssystemet med blandt andet oprettelse af fakturaer.

– Der er nul fejl og stor stolthed i Alexanders arbejde, siger Emil Torbensen

God rådgivning fra Special Minds
Direktøren vender tilbage til den udvikling, der er sket med Alexander på under et år. En udvikling, som Special Minds Kolding også har sin andel i.

– I begyndelsen havde vi et rigtig godt samarbejde med en kompetenceudvikler fra Special Minds, som var med til at hjælpe Alexander i gang. Hun var rigtig god til at stille ind på det, der er vores virkelighed, og samtidig hjalp hun os med alt det formelle i forhold til kommunen, fortæller Emil Torbensen og slutter:

– I dag ser vi Alexander som en ligeværdig og selvstændig medarbejder, der selv forstår at træffe beslutninger, løser sine opgaver til perfektion, og som oveni tager del i det sociale fællesskab.

Spring Estate A/S består af tre private ejendomsinvestorer samt pensionskassen SAS Pilot & Navigatørkasse: Spring Estate A/S | Velbeliggende boliger til udlejning

Velbeliggende boliger til udlejning

SOSU Østjylland logo

Sådan et realitetstjek er guld værd

Rasmus finder afklaring på genbrugsstationen

Når de hos Silkeborg Forsyning regelmæssigt tager mennesker i virksomhedspraktik, så er det ikke et succeskriterie, at vedkommende straks forelsker sig i arbejdet på en genbrugsplads. At vedkommende når frem til, at det er en helt anden vej, som er den rette, hilser driftsleder Jørgen Bidstrup, Genbrug og Affald, kun velkommen.

Det var således udfaldet for Rasmus fra Special Minds, der var i en fire ugers praktik.

– Rasmus, som vi fik ud, er både kvik, rar og dedikeret, og han havde selv ytret ønske om at komme til at arbejde på en genbrugsplads. Men efter fire uger må både han og vi konstatere, at arbejdet på en genbrugsstation ikke er det rigtige for ham. Man slipper ikke for kundekontakten, som fylder 80 procent af arbejdet på en genbrugsstation, og det var en udfordring for ham på grund af hans autisme, siger Jørgen Bidstrup.

Tryghed i forløbet  

I dag er driftslederen glad for at have hjulpet Rasmus til afklaring.

– Sådan et realitetstjek er guld værd, og det vil vi gerne bidrage til, siger Jørgen Bidstrup og fortsætter:

– Vi er en virksomhed, som har en politik om, at vi vil hjælpe mennesker, som står uden beskæftigelse med at finde en vej ind på jobmarkedet. Vi har altid folk i social ansættelse, hvad enten det er i arbejdsprøvning eller fleksjob-udredning, så for os er det på ingen måde fremmed at tage en ung med autisme ind, siger Jørgen Bidstrup, som sagtens kan forestille sig en ny praktik med en ung fra Special Minds.

– Vores holdning er, at hvis ikke der er virksomheder, der åbner dørene for eksempelvis unge med autisme, så bliver det svært for disse unge at komme videre. Sagen er, at de unge sagtens kan finde den hylde, hvor de passer. Men det kræver, at der er virksomheder, som tager de unge ind og giver dem lov til at smage på virkeligheden.

Læs mere om Silkeborg Forsyning

SOSU Østjylland logo

Praktikforløb hos VS Automatic

Niels Valeur, medejer, VS Automatic A/S 

“Jeg synes, det er frygteligt, når vi ser unge mennesker, som af forskellige årsager ikke får en chance for at komme ud på arbejdsmarkedet. De fortjener, at vi som virksomheder evner at skabe plads. Også selvom det i visse tilfælde kræver nogle særlige hensyn.  

Derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at vi i min el-virksomhed skulle tage imod en ung mand, som jeg havde hørt godt om fra en god bekendt, der driver et håndværksfirma, hvor de havde haft den unge mand fra Special Minds i praktik.    

Selvom han kommer med en autismeprofil, tog vi ham ind som en almindelig førsteårslærling – men med visse hensyn indbygget i aftalen. Vi har dog ikke mærket meget til hans diagnose. Kun nogle få gange har han haft behov for at sætte sig ud i bilen og slappe lidt af. Derudover har han stort set altid været frisk og fuld af gåpåmod. Han er en god fyr, han er interesseret i at lære, og han har i det hele taget haft let ved at gebærde sig. 

Når det er sagt, så har vi gjort meget ud af at forklare de øvrige medarbejdere, hvorfor han er hos os i praktik, og hvad det er for en baggrund, han kommer med. Den åbenhed er vigtig, fordi det gør, at medarbejderne forstår, at han måske kan have behov for at trække sig. Samtidig er det godt for dem, at de får øjnene op for, at der findes andre, som måske ikke er gået den slagne vej for at komme i beskæftigelse.”  

Læs mere om VS Automatic

SOSU Østjylland logo

Praktikforløb hos Ladywalk

Anne Lund, eventkoordinator, Ladywalk:

”Typisk er det firmaer, der laver praktikforløb. Her skiller vi os ud, idet vi er etableret som en frivillig forening. Siden 2001 har vi stået bag Danmarks største éndagsmotionsevent for kvinder, som sender tusinder af kvinder på gaden i 14 steder rundt om i Danmark. Der er kort sagt tale om et nicheområde, men det har bestemt ikke afholdt os fra at lave praktikforløb for unge fra Special Minds.

Jeg var derfor nem at overtale, da jeg blev kontaktet af praktikkoordinatoren fra Special Minds, og Ladywalks bestyrelse gav også med det samme grønt lys. Jeg var efterhånden ved at have en del praktiske opgaver liggende, som blev gemt i den berømte syltetøjskrukke, men uden rigtig at komme videre. Derudover havde jeg behov for grafisk assistance. Begge dele har jeg fået taget hånd om i form af foreløbig to praktikforløb.

Lige nu har jeg en ung mand, som går på den grafiske linje hos Special Minds – og han er efter min mening genial! Han er så fantastisk dygtig, mestrer et bredt grafisk spektrum og har allerede løst et hav af opgaver. Han har behov for at arbejde for sig selv, men har selv fundet på, at vi deler vores opgaver i Trello. Det hele fungerer supergodt, og hos Special Minds er de gode til at følge op på tingene. Det har været en fantastisk oplevelse. Udover at vi får lov til at tage et socialt ansvar, så får vi også konkret værdi.”

Læs mere om Ladywalk

SOSU Østjylland logo

Praktikforløb hos SOSU Østjylland

Michael Brahe Honoré, IT-vejleder:

”Efter i lang tid at have haft en fleksjobber, som desværre stoppede, stod jeg i en presset situation. Jeg manglede en, som kunne assistere mig på IT-siden. Min udfordring er, at mit kontor skal være åbent, så ansatte og elever frit kan komme ind, når de har brug for support. Men det skaber problemer, når jeg eksempelvis skal vejlede de specialpædagogiske elever, som har behov for absolut ro.

Med tilknytningen af Henrik i praktik over det sidste halve år hænger tingene nu fornuftigt sammen. Om det er elever, der har problemer med at komme på nettet, ikke kan printe eller mangler et brugernavn, så er det i høj grad Henrik, som tager over, og han har ingen problemer med at tage den direkte kontakt med elever og ansatte, når de kommer med en konkret opgave, der skal løses. For mig har det betydet aflastning, og Henrik er i dag selv den, der henvender sig direkte til dem, som stiller sig ved skranken.”

Få Henriks egen historie

Aarhus Bibliotekerne logo

Praktikforløb hos Biblioteket på Dokk1, Aarhus

Susanne Hansen, teamleder, logistik, Hovedbiblioteket Dokk1, Aarhus:

”Vi tager løbende unge med autisme i praktikforløb, ligesom vi også laver praktikforløb for andre, som har brug for at finde deres plads på arbejdsmarkedet, fx stressramte og tidligere alvorligt syge. Selv om det selvfølgelig kræver noget af os som medarbejdergruppe, så giver det også værdi, når vi mærker, at vi hjælper mennesker til at få en tro på, at de er en ressource i et job.

Med Sander har vi haft en ung mand, som i kraft af sin autisme er et udtalt ordensmenneske, og det er kompetencer, som er rigtig gode på et bibliotek, hvor der skal være styr på bøgerne. Vi investerer gerne ressourcer i at hjælpe, når vi kan se, at det har så betydningsfuld en effekt.”

Mød Sander og hør om hans selvværds-optankning

Foxway logo

Praktikforløb hos Foxway

Peter undgår ingenmandsland efter STU
For 17-årige Peter betyder praktikforløbet hos Foxway (tidligere DCC), at han ved, hvad det vil sige at have et arbejde, når han er færdig med STU.

For Peter har det lige siden folkeskolen stået lysende klart, at han vil gå it-vejen. Men derfra og så til at vide, hvad det rent faktisk vil sige, kan der være langt, når man har autisme og kan have svært ved at forestille sig en virkelighed, man ikke kender.

Derfor har Peter også haft stort udbytte af det praktikforløb, som han fik mulighed for hos IT-virksomheden Foxway, der indkøber, istandsætter og sælger IT-udstyr.

– Allerede nu har jeg et billede af, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads, og jeg ved også, at jeg er på rette spor, siger Peter.

Teknik og kolleger

Han har i sit praktikforløb været på værkstedet og har fået lov at arbejde med reparation af hardware og software.

– De har været rigtig gode til at sætte mig ind i opgaverne på værkstedet, og så har det været fedt at have kolleger, siger Peter, der i praktikken gradvist har skruet op for det ugentlige timetal.

For ham har det været vigtigt at opleve, at han fungerer fint i det kollegiale fællesskab.

 

– Jeg kan godt lide at small talke, når der samtidig også er tid til fordybelse. Det er en god balance for mig.

 

Han har nu en fornemmelse af, hvad han skal efter endt STU.

 

– Det kan meget vel blive en datamatikeruddannelse, men jeg har ikke låst mig fast endnu.

Skanderborg Kommune logo

Praktikforløb hos Driftenheden Fælleden, Skanderborg Kommune

Karen Firgaard Pedersen, Driftsenheden Fælleden, Skanderborg Kommune

”Gennem de seneste fem år har vi været et sted, der modtager praktikanter. Vi har haft flygtninge, som gennem praktik lærer at begå sig på en dansk arbejdsplads, og derudover har vi løbende folk i jobprøvning samt nogle af kommunens egne unge, som har brug for en praktikplads for at komme nærmere arbejdsmarkedet. Uanset hvilke praktikforløb, vi sætter i værk, så er det for os afgørende, at vi kan lave meningsfulde praktikforløb, som er tilpasset den enkelte borger.

Det var også tilfældet med et praktikforløb for en ung mand fra Special Minds. Han stod et sted i sit liv, hvor han ønskede at prøve kræfter med nogle forskellige typer arbejdsopgaver, inden han skulle videre. Hos os har han arbejdet med små og store pedelopgaver – pasning af udearealer, affaldssortering, kørselsopgaver osv. – og derudover har han været med til at sætte møbler op for nogle af de ukrainske flytninger, som vi modtager i øjeblikket.

Forløbet har været rigtig godt, og det skyldes ikke kun en god motivation hos den unge, men også at vi som praktiksted har investeret den fornødne tid i at tage godt imod borgeren. Får du en ung ind med en autismeprofil, så skylder du vedkommende at sætte dig ind i, hvad det kan give af udfordringer. Og du skylder den øvrige personalegruppe at fortælle, at her kommer et menneske, som har behov for nogle særlige hensyn. Du skal være engageret i det, du tilbyder – kun på den måde bliver praktikforløbet meningsfuldt for begge parter.”

Jordbrugets Uddannelsescenter logo

Praktikforløb hos Landbrugsskole i Mårslet

”Praktik er nice”

18-årige Frederikke kan se, at det har været sundt at overskride personlige grænser gennem sit praktikforløb på en landbrugsskole

–  Det er ikke monotont, og jeg har fået en fornemmelse af at have et arbejde. Praktik er nice.

Energien bobleri unge Frederikke, der – overraskende for hende selv – lige har været i en måneds praktik på en landbrugsskole i Mårslet ved Aarhus. Egentlig drømmer hun om et arbejde med mindre dyr, men da hun talte med Heidi Frederiksen, praktikkoordinator hos Special Minds Aarhus, lod Frederikke sig overbevise om landbrugsskolen.

– Det har været rigtig spændende, og jeg fik prøvet en masse, som jeg aldrig har prøvet før, siger Frederikke, som bl.a. kom til at muge ud ved grisene.

– Jeg vil da gerne indrømme, at jeg ikke var så vild med det med grisene til en start, men jeg fik alligevel taget fat, og det blev sjovt.

Klogere på sig selv

Frederikke er i gang med en STU hos Special Minds. Som 13-årig fik hun stillet en  autismediagnose, og i 7. klasse blev hun ramt af stress og var efterfølgende omkring psykiatrien og specialiserede tilbud. Hun er udadvendt og trives i det sociale, men mærker også sine begrænsninger.

– Jeg bruger megen energi, og når jeg kommer hjem, er jeg træt. Derudover har jeg det svært med høje lyde og stærke lugte, siger hun.

Netop derfor er et praktikforløb så vigtigt for hende. På en arbejdsplads er det blevet tydeligt, hvor hun er udfordret. Men gennem praktikken har hun samtidig mærket, at hun rent faktisk trives med det arbejde, som hun i udgangspunktet tænkte var vanskeligt.

– På forhånd havde jeg nogle forestillinger, men det viste sig jo, at jeg godt kunne. Det har været rigtig godt for mig at finde ud af, siger hun og fortsætter:

– Alt det med at møde til tiden, snakke med Kristine (kontaktperson, red.) om arbejdet, spise frokost og gå i bad derude har været så godt for mig at opleve. Noget af det har været grænseoverskridende, men jeg fandt ud af, at jeg kunne.

Står ikke i en bog

Selvom hun er glad for at gå i skole på STU, så er praktikdelen da også noget særligt, fremhæver hun.

– Praktik giver noget ekstra. Du kan ikke læse dig til alt, siger Frederikke, der har fået en tydeligere fornemmelse af, hvad der kan vise sig som det rette job for hende.

– Mit arbejde skal ikke være et, hvor jeg møder nye mennesker hele tiden, men hellere noget med dyr eller biologi.

JMband logo

Praktikforløb hos JMband i Malling

Hans Christian Hørup Hellstern, administrerende direktør, JMband.dk i Malling

”Forløbene har været forskellige. To praktikanter har været her fysisk, og så har vi to, der på grund af deres udfordringer arbejder online hjemmefra. Praktikanterne tager blandt andet del i den forberedende del af produktionen, hvilket har stor betydning for vores drift.

Siden vi startede i 1993, har vi vokset os til en international leverandør af armbånd, billetter og keyhangers. til festivaler og andre arrangementer. Samtidig har vi altid set os selv som mere end en maskine, der udelukkende har til formål at tjene penge. Vi ønsker at være en virksomhed, der giver plads til mennesker med vidt forskellige baggrunde – heriblandt mennesker, som ellers ikke har den letteste adgang til arbejdsmarkedet. Derfor har vi af flere omgange samarbejdet med Special Minds om etablering af praktikpladser.

Når vi laver praktikforløb, lægger vi vægt på at kunne tilbyde noget, som har et meningsfuldt indhold. Både for os og for praktikanten. Det kræver noget benarbejde fra vores side, og det skal man som virksomhed være klar over, inden man laver et praktikforløb. Investerer du tiden i det rette set-up, oplever du til gengæld, at du står med nogle unge mennesker, som blomstrer gennem deres arbejde og tilfører din virksomhed konkret værdi. For mig er det indbegrebet af den perfekte symbiose.”

Er du nysgerrig på, hvordan I kan blive praktiksted, og hvad det kræver af jer, så tag fat i en af vores praktikkoordinatorer:

Heidi Corfitz Frederiksen

Aarhus

Kontakt

Heidi Corfitz
Frederiksen

STU-underviser

Mobil:
42 98 82 79

Mail:
hcmf@specialminds.dk

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Mark Bønding Søndergaard

Silkeborg

Kontakt

Joe Patterson
Jensen

Underviser
og kompetenceudvikler

Mobil:
2879 6069

Mail:
joje@specialminds.dk

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

Jens-Christian Hviid Skræ

Kolding

Kontakt

Jens-Christian
Hviid Skræ

Underviser
og Jobmatcher

Mobil: 
60 15 08 05

Mail: 
jesk@specialminds.dk

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

Ditte Stern Bach portræt

Aalborg

Kontakt

Ditte Stern
Bach

Afdelingsleder

Mobil: 
30 84 46 27

Mail: 
dsb@specialminds.dk

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg

Vision og mission

Bæredygtighed

Pædagogisk praksis ›

Værdigrundlag ›