Special Minds – Aarhus

Ro, rummelighed og et givende arbejdsmiljø

 

Special Minds Aarhus holder til i Vækstpark for Socialøkonomi – en erhvervspark for virksomheder med det til fælles, at de alle arbejder for et rummeligt og bæredygtigt arbejdsmarked.

Virksomhederne er bredt repræsenteret med alt fra håndværks- til IT- og servicevirksomheder.

Vi har god plads, hvilket betyder, at du altid kan finde ro og har mulighed for at være uforstyrret.

Du får samtidig adgang til en række aktiviteter og socialt fællesskab i det omfang, som passer til dine behov. Det gælder bl.a. fredagsbar, Special Minds After Dark (ugentlig brætspilscafé), adgang til hal til fysisk aktivitet og fælles kantine i Vækstpark for Socialøkonomi. I kantinen kan du hver dag købe morgenmad, frokost eller spise din medbragte mad. 

Her får du et indtryk af, hvordan det er at være i gang med et forløb i Aarhus, hvad enten det er STU, et beskæftigelsesrettet forløb, eller du starter i vores Brobyg.

Sådan er et forløb for kandidater over 18 år

En kort beskrivelse af praksis og metode hos Special Minds Aarhus

Special Minds Aarhus 17

En kort introduktion til STU

Hverdag og praksis STU Special Minds Aarhus

Den drilske skoleværing

Brobyg – en kort præsentation af forløbet

Fra skolevægring til motivation

Special Minds Aarhus 08
Special Minds Aarhus 23
Special Minds Aarhus 13
Special Minds Aarhus 22
Special Minds Aarhus 20
Special Minds Aarhus 33
Special Minds Aarhus 09
Special Minds Aarhus 18
Special Minds Aarhus 15
Special Minds Aarhus 06
Special Minds Aarhus 18
Special Minds Aarhus 24
Special Minds Aarhus
Special Minds Aarhus 04
Special Minds Aarhus 11

Medarbejdere Aarhus

Leder / Kompetenceudviklere / undervisere

Kamille Ebbe

Afdelingsleder

Faglig baggrund

Uddannet pædagog, cand. pæd. soc. samt uddannelser i ledelse og projektstyring.

Mangeårig erfaring som leder i både det private og offentlige. Bl.a. personalechef, adm. direktør og bestyrelsesformand i virksomheden Solhjulet 2002-2013 og projektleder samt virksomhedskonsulent i Jobcenter Aarhus 2009-2016 med særligt fokus på de socialøkonomiske virksomheder.

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Tina Bech Rudolph

Underviser/ kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet pædagog i 2004. Mange års erfaring med kreative aktiviteter og projekter i både det offentlige og det private. Har de sidste 10 år  arbejdet specialiseret indenfor autismeområdet.

Har gennemført SUF’s interne psykiatriuddannelse.

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Sisse Høy Simonsen

Underviser/ kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Oprindelig uddannet arkitekt. Skiftede efter et par år i arkitektfaget spor og har været med til at starte en højskole op på Zanzibar Tanzania. Inden Special Minds ansat hos OCN Danmark hvor hun har arbejdet med at dokumentere uformelle kompetencer, især for mennesker med særlige behov. 

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Maja Korsgård Nielsen

Underviser/ kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Peter C. Løcke Thomsen

Underviser/ kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Cand.mag., har undervist i dansk og mediefag på hf-niveau fra 2014-2021. Derudover også mentor og studiestøtte på hf.

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Rikke Tønder

Underviser/ kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Har arbejdet indenfor specialområdet siden 2010. Stor erfaring fra folkeskolen,  herunder specialklasser.

Uddannet folkeskolelærer med bl.a. AKT-efteruddannelse, Autismepilotuddannelsen samt intern psykiatriuddannelse fra SUF.

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Heidi Cordfix

Heidi Corfitz Frederiksen

STU-underviser

Faglig baggrund

Uddannet ved Aarhus Universitet, som socialantropolog med sidefag i jura i 2008.

Har arbejdet ved Aarhus Kommune gennem 12 år, indenfor beskæftigelsesområdet. Har erfaring med social udsatte, oftest med unge under 30 år med komplekse samlede problemstillinger (socialt, helbredsmæssigt – fysisk og psykisk, økonomisk m.v.).

Vejleder på afklaringsforløb for sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere ved virksomhedscenter Godsbanen. Projektkoordinator og virksomhedskonsulent i projekt Morfeus (for unge med skizofrenidiagnoser), samt uddannelses- og jobkonsulent i flere indsatser for unge kriminelle og hjemløse. Har arbejdet meget med afklaring af arbejdsevne, med kompetenceafklaring og generel beskrivelse af ressourcer og barrierer ift. fremtidig selvforsørgelse.

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Lars Drotner

Lars Drotner Kristensen

STU-underviser

Faglig baggrund

Har tidligere været lærer i folkeskolen, VUC og på FGU. 

Har desuden arbejdet som studievejleder samt varetaget online- undervisning på VUC og FGU.

 

Uddannet folkeskolelærer i 2005.  Har Internt grundlæggende autismekursus, mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter samt intern psykiatriuddannelse.

Tore Ankjær Ibsen

Underviser / kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet pædagog og derudover en række uddannelser, bl.a.  grund- og avanceret kursus i 3d Studio Max v. True Max samt skuespiller v. Skandinavisk Teaterskole. Har Autismepilotuddannelse samt intern psykiatriuddannelse fra SUF.

Siden 2004 arbejdet med udsatte unge, specielt indenfor personlig udvikling og undervisning af unge med autisme. Har bl.a. arbejdet som pædagog i fritids- og ungdomsklub, på opholdssted for domsanbragte unge og i Special Minds som underviser på STU og senest som kompetenceudvikler.

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Lisbeth Fisker Enggaard

Underviser / kompetenceudvikler

Faglig baggrund

11 år i produktionsskoleregi/FGU med specialundervisning og specialpædagogik – herunder projektleder af virksomhedsskolen og leder af butikslinjen. Gennem dette stor erfaring med beskæftigelsesrettede praktik- og undervisningsforløb til unge med særlige behov. Inden da folkeskolelærer og 6 år i detailhandel og kundeservice – herunder som leder af kundeservice.

Uddannet folkeskolelærer samt akademiuddannelse i ledelse i praksis, diplomfag i pædagogisk praksis, videnskabteori og vejledning. Diverse kurser i specialpædagogik, psykologi og specialundervisning.

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Rikke Holst

Underviser / kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Bred undervisningserfaring fra både folkeskole, højskole og universitet. Før Special Minds arbejdede hun som højskolelærer for unge med personlige og faglige udfordringer. 

 Uddannet cand.mag. fra Aarhus universitet. 

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Louise Askhim

Underviser / kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Flere års erfaring som folkeskolelærer og som projektleder i det private med fokus på beskæftigelse og IT.

Udannet folkeskolelærer og Cand. Pæd. i Pædagogisk antropologi. 

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Kathrine Klærke

Underviser/ kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet ergoterapeut og desuden intern psykiatriuddannelse fra SUF.  Inden Special Minds stor erfaring i arbejdet med personer med erhvervet hjerneskade i forskellige sektorer, bl.a. genoptræning på Hammel Neurocenter, rehabilitering på Vejlefjord Rehabilitering samt det pædagogiske og miljøterapeutiske arbejde på bocenter og i borgerens eget hjem. Stort fokus på kognition, kommunikation, samarbejde og den enkeltes evne til at deltage i aktiviteter i hverdag- og arbejdslivet.

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Mikkel Tranberg

Underviser/ kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Cand.Psych Aarhus Universitet

Har arbejdet med udsatte børn, unge og familier i kommunal familiebehandling og på bosteder som både pædagogisk personale og psykolog. Har fokus på at skabe trygge samarbejdsrum til samtale, læring og udvikling, fagligt såvel som personligt.

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Stine Grotkjær

Underviser/ kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet psykolog fra Aarhus Universitet, M.Sc. i systemisk ledelse og organisationsudvikling, toårig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi til børn og unge, psykiatriuddannelse fra SUF samt diverse andre kurser med fokus på udviklingspsykologi, specialpædagogik, autisme og andre udviklingsforstyrrelser. 9 års erfaring som psykolog på en stor kommunal specialskole for elever med ADHD og autismeprofil.

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Mikkel Holt Arnsberg

Underviser/ kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Har tidligere arbejdet med kriminalitetstruede unge. Er bachelor i uddannelsesvidenskab og har en kandidat i pædagogisk psykologi. 

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

Jens-Ole Møller Kristensen

STU-underviser

Faglig baggrund

Har arbejdet professionelt med unge mennesker i snart 20 år. Først i efterskoleverdenen og efterfølgende i Aarhus Kommunes 10. klassestilbud. Desuden et års arbejde med projektledelse og fundraising i en NGO.

Uddannet folkeskolelærer med relationsarbejdet og det kunstneriske og naturvidenskabelige felt som omdrejningspunkt. Har desuden taget Autismepilotuddannelsen samt SUF’s interne psykiatriuddannelse.

Internt grundlæggende autismekursus samt mini-VITA ved Psykologisk Ressourcecenter.

[/et_pb_column]

Johann P. Radmer

Kompetenceudvikler og STU-underviser

Faglig baggrund

Marie Møllgaard Sørensen

Kompetenceudvikler og STU-underviser

Faglig baggrund
[/et_pb_column]

Administration

Susanne Munkholm

Receptionist

Faglig baggrund

Har tidligere arbejdet som advokatsekretær, bogholderi- og kontorarbejde.

Johnny Haven

Grafiker

Faglig baggrund

Uddannet grafiker på Højer Design Skole, Exchange student på Burleton Art School i Texas, Langeland Kunst Højskole, Holbæk Kunsthøjskole. 

Digital AD’er med mere end 11 års erfaring fra reklamebranchen, både som on- og offline AD’er på skiftende bureauer.

Har bl.a. slået streger hos reklamebureauerne Ncom Advertising, Upsite og 727 i Århus, med brands som Cocio, Mac-Baren, Morsø Kommune, Folkekirken.dk, Sommerland Syd, Schmidt Hammer Lassen, gadgetmagasinet GEAR og mange flere.

Marianne Præstegaard Heessels

Controller

Faglig baggrund

Uddannet Cand. Merc. i økonomistyring- og regnskab. Mangeårig erfaring med controlling og administrativ ledelse i både små og store organisationer. Har fra 2008 arbejdet med økonomisk styring i virksomheder, som opererer inden for uddannelse og konsulentbranchen.

Katrine Rosenkilde Ottesen

Direktionsassistent

Faglig baggrund

Faglig baggrund: Cand. psych. fra Århus Universitet i 2010. Har tidligere arbejdet som PPR-psykolog i henholdsvis. Middelfart og Odder Kommune.

Lise Krukow Engedal

Projektleder og ansvarlig for Vækstpark for Socialøkonomi

Faglig baggrund

Uddannet datalog samt uddannelser i ledelse og projektstyring. Supplerende uddannelser i systemisk proceskonsultation samt Master i proceskonsultation og organisationsudvikling.

Mangeårig erfaring som leder indenfor finans IT fra Danske Bank med fokus på portefølje- og projektstyring, personaleledelse og organisationsudvikling. Har kontinuerligt arbejdet med procesforbedringer.

Tanja Donbæk

Tanja Donbæk Jensen

Administrativ medarbejder

Faglig baggrund

Arbejder med socialøkonomi og bæredygtighed. Har tidligere erfaring med projektledelse og tekstforfatning i reklamebranchen.

Cand.mag. litteraturhistorie med suppleringsuddannelse i æstetik og kultur.

Mobil: 28 34 64 58

Mail: tado@specialminds.dk

Kantine

Thomas Husth Andersen

Kantineleder

Faglig baggrund

Uddannet bager i 94 og tidligere bagermester.

Frederik Reifenstein

Køkkenmedhjælper

Faglig baggrund

Service

Brian Husum

Pædagogisk pedel

Faglig baggrund

Uddannet landmand i 1993. 10 års erfaring med pedelarbejde. Startede hos Special Minds i 2016 som pædagogisk pedel. Har intern psykiatriuddannelse fra SUF.

Jan Rasmussen Futtrup

Servicemedarbejder

Faglig baggrund

Har tidligere arbejdet som landbrugsmedhjælper og med rengøring.

Anna Machaj

Rengøringsmedarbejder

Faglig baggrund

Har mange års erfaring med rengøringsarbejde.

Tegning af mand

Jonas Klos Lorenzen

Rengøringsmedarbejder

Faglig baggrund
Tegning af mand

Jens Grove Meldgaard

Rengøringsmedarbejder

Faglig baggrund

Mobil:
Mail:

Kontakt os og hør nærmere

Kamille Ebbe portræt

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kamille Ebbe,
afdelingsleder

Special Minds Aarhus

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Mail: kbb@specialminds.dk

Tlf: 30 84 48 13