Det siger samarbejdspartnerne om os

”Vi har brug for nogle som Special Minds”

Jens Damkjær, psykolog og tidligere skoleleder, ser et stort behov for, at der er tilbud som Special Minds, der formår at bryde med en snæver kassetænkning

Psykolog Jens Damkjær, der for få måneder siden stiftede psykologvirksomheden Dannelsespsykologi.dk, glæder sig over, at der er tilbud som Special Minds. Han går så langt som til at sige, at det er en nødvendighed med nytænkning i uddannelsessystemet.

– Hvis ikke vi går en ny vej og gør os umage med at forstå de elever, som ikke passer ind i folkeskolens stive kasser, så taber vi dem, og vi vil se en fortsat stigning i skolevægring, siger Jens Damkjær, der er tidligere skoleleder. Han fortsætter:

– Der vil altid være en flok, der har en særlig måde at være i verden, og som har brug for at blive set med pluralistisk nysgerrighed for at blive frie og hele mennesker.

Problemet i dag

Og det er her, at Jens Damkjær ser, at den folkeskole, som han selv var en del af indtil for få måneder siden, i dag kommer til kort:

– Flere og flere unge slår sig på den type folkeskole, vi har fået med skolereformen. Det er en målstyret læringstilgang, hvor du konstant bliver målt på reproducerbare, akademiske færdigheder. Det system er der alt for mange elever, som knækker i. Skolen skal have mere fokus på dannelse til fælleskab og dannelse til hele mennesker. Der er brug for nysgerrighed på, hvad mennesket er, og der er brug for ydmyghed for, hvordan vi behandler børn og unge i en skole.

Derfor ser han gerne flere tilbud a la Special Minds, som han selv har henvist unge til, der ikke kunne favnes i folkeskolen.

– Måden at tænke på hos Special Minds er en del af et paradigmeskifte. Det er ikke autismeskole, men en skole for special minds. De har øje for unge med særlige ressourcer, der skal mødes på en bestemt måde. Den nysgerrige tænkning, hvor det enkelte menneske ikke er sin diagnose, men mødes fra et åbent sted, får vi brug for endnu mere af.

“Hvis ikke vi går en ny vej og gør os umage med at forstå de elever, som ikke passer ind i folkeskolens stive kasser, så taber vi dem, og vi vil se en fortsat stigning i skolevægring.”

Jens Damkjær

Min erfaring med Special Minds er, at de er fagligt kompetente og fantastiske at samarbejde med. Når jeg som fagperson henvender mig for at undersøge, om de vil indlede et samarbejde om en konkret opgave, bliver jeg altid mødt med faglige refleksioner og ønsket om at få indsigt i opgavens omfang. Det er en styrke, at de ikke er bange for at samarbejde med en ekstern fagperson.
De er samtidig utroligt gode til at være fleksible, og det er en kæmpe kvalitet, at de forstår og formår at tilpasse sig den unge med autisme. De gør dét, der skal til, for at få den unge med autisme i trivsel og udvikling.

Dorthe Hölck, Go between konsulent med speciale i ASF og ADHD

”Vi har brug for nogen med specialiserede kompetencer”

Jobcenter Silkeborg nyder gavn af Special Minds i Silkeborg, som formår at bringe unge med autismeprofil ud af isolationen og få dem til at drømme om job og uddannelse. Nu starter beskæftigelsesindsatsen allerede, når de fylder 15 år

I Silkeborg Kommune har man stor opmærksomhed på, at unge med autismeprofil meget nemt ender i isolation i de sidste år af folkeskolen. Det mønster er man godt i gang med at bryde, og her nyder man bl.a. godt af Special Minds i Silkeborg, som laver individuelt tilrettelagte uddannelses- og jobafklaringsforløb for unge med autismeprofil.

– Autismemålgruppen kan være svær at arbejde med i den forstand, at de unge vender deres problemer indad. Her er Special Minds en meget kompetent samarbejdspartner, fordi de er så specialiserede på autismeområdet, siger Jesper Damgaard, der indtil maj 2020 var koordinerende sagsbehandler i Ungeguiden Jobcenter Silkeborg.

 Han uddyber:

 – De arbejder målrettet og individuelt med den enkelte unge samtidig med, at de forstår at fastholde det beskæftigelsesperspektiv, der mange gange kan blive tabt til fordel for en social indsats på udsatteområdet.

 Silkeborg Kommune benytter sig bl.a. af forløbene ”Ung I Gang” og den særligt tilrettelagte STU-uddannelse til unge med autisme, som har brug for uddannelses- og jobafklaring, opkvalificering af kompetencer samt i det hele taget at genfinde troen på egne styrker og motivationen til uddannelse og job.

 

Også psykisk CV

Når det er sagt, så betoner Jesper Damgaard vigtigheden af, at Special Minds ikke kun har fokus på det beskæftigelsesrettede, men i særlig grad også den unges sociale og personlige kompetencer.

 – Hvis vi på et tidligere tidspunkt arbejder med en beskæftigelsesrettet indsats, og bl.a. også udformer et psykisk CV med en beskrivelse af den unges personlige udfordringer og styrker, kan vi skabe en langt mere helhedsorienteret indsats.

 Derfor begynder Silkeborg Kommune nu også beskæftigelsesindsatsen for unge i udsatte positioner allerede i 15-års alderen.

 – På den måde kan vi gøre unge med autismeprofil fortrolige med beskæftigelsessystemet og begynde indsatsen tidligere, så de ikke bliver overvældede, når de som 18-årige lige pludselig står i Jobcenteret og skal til at finde ud af, hvordan de navigerer i dette system, siger Jesper Damgaard.   

 

Forstår spillereglerne

Han har sammen med sine kolleger set for mange eksempler på unge med autismeprofil, som ender i svær isolation i folkeskolen, og hvor det bliver en lang vej at vende tilbage.

 – Hvis den unge bruger de sidste fire år af folkeskolen på at grave sig ned med de her udfordringer, så tager det som regel også fire år at grave dem op igen, siger han.

 Han ser frem til samarbejdet med Special Minds og andre aktører på autismeområdet i de kommende år.

 – Det her er ikke en indsats, som vi kan løfte alene i Jobcenteret. Vi har brug for nogen som Special Minds, som kan skabe de rette rammer for vores unge med autismeprofil. Samtidig er det meget betydningsfuldt for os, at vi har en samarbejdspartner, som er lyttende, og som også forstår spillereglerne i kommunen. På den måde kan vi i fællesskab skabe en sammenhæng, der giver tryghed og støtte for den unge og dennes familie, siger Jesper Damgaard.

 

”Hvis den unge bruger de sidste fire år af folkeskolen på at grave sig ned med de her udfordringer, så tager det som regel også fire år at grave dem op igen.”

Jesper Damgaard

Vision og mission

Bæredygtighed

Pædagogisk praksis ›

Værdigrundlag ›

Praktik-virksomheder ›

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

Lars Raun portræt

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Lars Raun

Afdelingsleder

Tlf. 26 32 82 10

Mail: lars@specialminds.dk

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Sidsel Birk portæt

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Sidsel Freja Sindal Birk

Afdelingsleder

Tlf. 51 54 49 37

 Mail: sif@specialminds.dk

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

Laila Fiil portræt

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Laila Fiil

Afdelingsleder

Tlf. 28 79 60 41

Mail: lafi@specialminds.dk

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

Ditte Stern Bach portræt

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Ditte Stern Bach

Afdelingsleder

Tlf. 30 84 46 27

Mail: dsb@specialminds.dk

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg

Kamille Ebbe portræt

Special Minds IT

Vores IT virksomhed

Kontakt

Lisette Vilslev

Salgs- og marketingschef

Tlf. 61 70 30 65

Mail: lisv@specialminds.dk