Forløb – for kandidater over 18 år

Uddannelses- og beskæftigelses-forløb for kandidater over 18 år

Stine Grotkjær kortspil

Special Minds leverer individuelt tilrettelagte forløb til borgere med en autismediagnose eller lignende profil med det mål at gøre dem klar til job eller uddannelse.

For at opnå det bedste og hurtigste resultat for hver enkelt er vores indsatser organiseret i to teams. Det ene arbejder målrettet med unge, der skal videre i ungdomsuddannelse, mens det andet arbejder mod job og videregående uddannelse.

Special Minds er placeret i Vækstpark for Socialøkonomi i Viby. Vi deler fællesskab med 25 virksomheder, der alle bidrager positivt til det rummelige arbejdsmarked. Dét, at vi befinder os i et virksomhedsrettet miljø betyder, at unge og voksne i forløb får et autentisk indblik i, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads.

Vi indgår i partnerskaber med andre virksomheder med etablering af praktikforløb inden for alt fra pakkeri til it og praktisk arbejde. I Special Minds har vi desuden Special Minds IT, der leverer IT-ydelser til private og offentlige virksomheder i hele Danmark. I Special Minds IT ansætter vi målrettet IT-konsulenter med autismeprofil.

Opstart og ramme om forløbet

Når en borger starter i forløb, er udgangspunktet altid, at vedkommende har en Autisme Spektrum Forstyrrelse eller lignende profil. I mødet ser vi dog ikke diagnosen, men mennesket bag diagnosen. Vi etablerer ligeværdige relationer med respekt og forståelse for det enkelte menneskes ressourcer og behov for særlige hensyn.

Borgeren får ved opstart en fast tilknyttet kompetenceudvikler. Vi afholder et opstartsmøde med information om formål og forventninger samt en indledende samtale om den enkeltes særlige hensyn og behov. Derfra planlægger vi det bedst mulige udviklings- eller afklaringsforløb.

De aftalte mål ved visitationen er altid udgangspunktet for den udvikling og/eller afklaring, der sker i forløbet. Samtidig har vi en løbende afstemning af forventninger med borger og sagsbehandler for at opnå den mest realistiske plan for borgerens nære fremtid.

Socialkonsulent og unge kvinde ved bålsted

De metodiske greb og tilgange

Arbejdet hen mod uddannelse eller job er et omdrejningspunkt i alle aktiviteter.

Vi opretter virksomhedspraktikker med henblik på jobskabelse og afklaring af arbejdsevne. Praktikken er potentielt en fremtidig arbejdsplads for borgeren, og derudover tjener den forskellige formål afhængig af den enkeltes udgangspunkt:

——————————–

Formål:

 • Opnå kendskab til dét at være på en arbejdsplads
 • Afklaring af mulige arbejdsfunktioner
 • Afprøvning af endelige timetal
——————————–

Vi har tæt berøring med lokale uddannelsesinstitutioner. En borger, der har ønske om – og samtidig en realistisk mulighed for at blive klar til at tage en ordinær ungdomsuddannelse – følger vi på besøg på relevante uddannelsesinstitutioner. Vi vejleder i opbygningen af uddannelsessystemet, så vedkommende er bekendt med adgangskrav, undervisningsmiljø, ansøgning om SPS-støtte, krav til hjemmearbejde og fremmøde samt efterfølgende muligheder. Er der behov for faglig opkvalificering for at leve op til adgangskrav, laver vi en plan for det.

For at hjælpe hver enkelt borger med afklaring og at blive klar til uddannelse eller job arbejder vi med en række understøttende metodiske tilgange. Det gælder:

——————————–

Metodiske tilgange:

 • Meningsdannelse og motivation
 • Selvindsigt og udvikling af strategier
 • Kommunikation og samarbejde
 • Tilhørsforhold og fællesskaber
——————————–

Progression i indsatsen

Et forløb er altid individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og mål. Centralt er målet om, at borgerne skal i job eller uddannelse. Det indebærer en afklaring og opkvalificering af borgeren, både personligt og fagligt.
For at hjælpe hver enkelt borger med afklaring og at blive klar til uddannelse eller job arbejder vi med en række understøttende metodiske tilgange. Det gælder:

——————————–

 • Rammer der er sammenlignelige med arbejdslivets
 • Tæt kontakt med uddannelse og/eller virksomheder
 • Virksomhedspraktik som centralt element
 • Faglig opkvalificering
 • Udvikling af større selvindsigt – forståelse af egne ressourcer og barrierer
——————————–
Lars Raun portræt

Kontakt

Lars Raun
afdelingsleder

Tlf. 26 32 82 10

Mail. lars@specialminds.dk