ITU – Uddannelse

Hun kom gennem nåleøjet

For Malene er det lykkedes både at blive fagligt og personligt rustet, så hun som én blandt flere end hundrede ansøgere er optaget på uddannelsen i Grafisk Kommunikation på UC Syd

Angst, depression, udredning, autismediagnose, screening, ITU og nu optagelse på uddannelsen Grafisk Kommunikation.

Så koncentreret kan 24-årige Malenes historie gennem de sidste tre år koges ned. Hun har selv haft svært ved at følge med i tempoet og i de konklusioner, der er blevet draget om hende.

– Først var jeg usikker på, hvad jeg skulle tænke om autismediagnosen, fordi jeg ikke havde hørt det bedste om den. Men nu ved jeg, at jeg skal bruge det til min fordel, siger Malene og fortsætter:

– Min familie skal stadig vænne sig til det, fx at jeg har problemer med det sociale og ikke har det samme energiniveau som andre.

Sendiagnosticering og hvad så?

Malene er som mange andre med Autisme Spektrum Forstyrrelse sendiagnosticeret. Hun har gennemført folkeskolen, været på efterskole og færdiggjort STX-gymnasium, selv om hun gennem det meste af sit liv, har haft det svært i det sociale rum.

Først da hun i 2017 tog på højskole, kollapsede hun og blev ramt af både depression og angst. En udredning klargjorde, at det var Autisme Spektrum Forstyrrelsen, som gjorde, at hun psykisk var på overarbejde.

– Jeg har skullet lære mig selv at kende på ny, siger hun.

Special Minds-afklaringen

Kolding Kommune valgte at tilbyde Malene et screeningsforløb hos Special Minds for at få afdækket hendes kognitive ressourcer og barrierer og samtidig få retning på uddannelses- og jobvejen.

Screeningsforløbet førte til et Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb (ITU) hos Special Minds i Kolding, hvor Malene har arbejdet målrettet med sine faglige interesser og de personlige udfordringer.

Før sommerferien søgte hun optagelse på Grafisk Kommunikation på UC Syd i Haderslev. Sammen med 117 andre ansøgere var hun til optagelsesprøve, og hun er blandt de 42, som nu er startet op.

– For mig har det været helt vildt godt, at jeg har haft mulighed for at arbejde fagligt med grafiske programmer som InDesign og Illustrator, og jeg har lavet markedsføringsmaterialer for Special Minds, samtidig med at jeg har arbejdet med mine personlige udfordringer, siger Malene og uddyber:

– For mig kræver det sociale rigtig meget, og jeg bruger meget tænketid og energi, når der sker forandringer, og når jeg føler, at jeg skal præstere. Her har jeg fået hjælp til at disponere mine ressourcer og arbejde med min forestilling om, hvor meget der forventes af mig, siger Malene.

Hun føler sig godt rustet til overgangen til det nye studieliv i Haderslev.

– Nu ved jeg, at jeg kan få støtte, og at der er hjælp, hvis jeg har problemer. Jeg er blevet mere selvsikker.

Først var jeg usikker på, hvad jeg skulle tænke om autismediagnosen, fordi jeg ikke havde hørt det bedste om den. Men nu ved jeg, at jeg skal bruge det til min fordel.

”Der skal skrues op i det rette tempo”

Linette Friis Lyngsø, kompetenceudvikler og kontaktperson for Malene, har set en ung kvinde bevæge sig fra 4 til 30 timers fremmøde om ugen

I mere end 10 år har Linette Friis Lyngsø arbejdet med unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Der er aldrig to forløb, der er ens, og ifølge kompetenceudvikleren i Special Minds, så er der en række faktorer, der skal spille sammen for at opnå vellykkede forløb:

 – Unge med autisme har ofte oplevet at være så pressede i ordinære tilbud, at de har brug for at blive mødt ud fra en faglig forståelse af deres kognitive udfordringer og en menneskelig indsigt. Det er herfra, de igen kan komme i kontakt med deres ressourcer og dermed også blive i stand til kontinuerligt at fremmøde og til at imødekomme de faglige og sociale krav, der skal til for at gennemføre en uddannelse eller bestride et job, siger Linette Friis Lyngsø, der er uddannet pædagog og cand. pæd.

Hun peger på endnu et centralt aspekt:

– Der skal være en grundlæggende tro på, at den enkelte – trods udfordringer – kan opnå at lykkes med det, han eller hun ønsker at opnå. At fagpersoner tæt på tror på, at de kan lykkes – det er ekstremt vigtigt. Det gælder for alle, det viser forskningen.

Kommune som medspiller

Malene er ikke noget særtilfælde. Da hun startede hos Special Minds i Kolding, formåede hun fire timers fremmøde om ugen. Da hun før sommerferien stoppede, var hun oppe på 30 timers stabilt fremmøde og havde gennemført en krævende optagelsesprøve til uddannelsen i Grafisk Kommunikation på UC Syd.

– Vi har arbejdet meget med visuelle måltrapper, fx omkring øgning i tid. Her har det været vigtigt at snakke om, at det også er fint for en periode at gå ned ad trappen, hvis det bliver for hårdt, siger Linette Friis Lyngsø, der i Malene kan se en ung kvinde, som i dag er nået til uddannelsesafklaring, har fået styrket sine faglige kompetencer og er rustet til uddannelseslivet.

Det vellykkede forløb for Malene skyldes i høj grad, at Kolding Kommune har været en dygtig medspiller.

 – Kommunen har bidraget til Malenes kompetente udvikling ved at give hende tiden til at opnå forandringen. Havde de ikke gjort det, var det ikke lykkedes, siger Linette Friis Lyngsø.