Ung i gang

Hvad skete der lige der, Laust?

20 årige Laust med autismeprofil var mere eller mindre ved at blive kvalt i den normale verden og gemte sig fra den. Nu har han kørekort, et socialt liv og er snart færdig med sin STU-uddannelse 

Laust virker umiddelbart lidt afventende. Et nyt menneske i rummet, som vil noget med ham, er en udfordring, der flytter ham ud af hans comfort zone. Men der skal meget lidt til, før Laust tager fat og spoler filmen 10 år tilbage, hvor han som dreng fik diagnosen autismespektrumforstyrrelse.

– Jeg var glad for at få min diagnose. I et halvt år var jeg indlagt på psykiatrisk hospital, hvor jeg blev udredt og stort set ikke så min familie. Men med diagnosen forstod jeg nu, hvorfor jeg var anderledes end de andre i min klasse. Jeg var ikke social og gad ikke at lege, siger Laust.

Han er i dag 20 år. Som så mange andre unge med autismespektrumforstyrrelse har han måttet sande, at den normale verden og alle dens sociale koder er vanskelig at finde sig til rette i.

– Hver gang der skete en forandring i skolen, som for eksempel at vi skulle skifte klasselokale og hen i en ny afdeling, slog det mig ud af kurs. Jeg har altid frygtet nyt, siger Laust, der gennem skoletiden som oftest stod på afstand af sine klassekammerater.

– De opsøgte ikke mig, og jeg kunne ikke finde ud af at gå til dem.

De kommer til mig

Laust kunne ikke fungere i normal skolesammenhæng. Han mødte ikke op. I 10 kl. fik han derfor tilbudt plads på BroByg hos Special Minds i Aarhus, der er et uddannelses- og afklaringssted samt arbejdsplads for unge og voksne med autismeprofil. For første gang i sit liv var han sammen med ligesindede.

– Her var der nogen, som kom til mig. Malthe (en god ven, red.) spurgte, om jeg ville være med til at spille Magic. Jeg mærkede, at der var nogen, som havde lyst til at være sammen med mig.

Hos Special Minds i Aarhus kigger de med beundring på Laust. Da han startede, vendte han bogstaveligt talt om i døråbningen, og i det første lange stykke tid magtede han kun at være der ganske kort tid ad gangen en gang om ugen. I dag er Laust åben og imødekommende og har stor betydning for Special Minds.

– Laust er en af vores kulturbærere. Han er rigtig god til at møde nye og sørge for at invitere andre med til for eksempel spil, siger Morten Kattenhøj, underviser på STU og kontaktperson for Laust.

At Laust er lykkedes med den udvikling, var vanskelig at se, da han tilbage i 2015 startede i BroByg, som er en afdeling hos Special Minds, som gør unge klar til en ungdomsuddannelse eller til at vende tilbage til folkeskolen.

Tore Wiklund Ibsen, kompetenceudvikler hos Special Minds, var primær kontaktperson for Laust i de første år. Når han i dag kigger på Laust, ser han en forvandlet ung.

– Du kunne slet ikke være med i starten, selv om vi var en lille gruppe, og vi planlagde og organiserede alt for dig. Det var vigtigt, at vi hele tiden havde øje for, at du skulle have mulighed for at trække dig og søge dit eget rum, siger Tore Wiklund Ibsen.

Kørekort og biografture

For Laust er der ingen tvivl om, at det er fællesskabet med ligesindede kombineret med rammer, som er fuldstændig skåret til hans behov, som har gjort, at han har fundet sin plads i livet. Om få måneder afslutter han sit STU-forløb, og hvor han i starten for fire år siden skulle fragtes med taxa eller privatchauffør for at komme til Special Minds, så har han i dag kørekort og et fritidsliv med både biograf- og byture med vennerne.

Men selv om Laust har fundet sit fodfæste og lige nu håber på, at han kan komme ind i A-klassen på VUC, som er en særlig HF-autismelinje, så er han ikke jublende lykkelig ved tanken. Med et glimt i øjet, som ikke skjuler alvoren, siger han:

– Det bedste for mig ville være, hvis jeg kunne blive hos Special Minds fra i dag og indtil dommedag.

Her var der nogen, som kom til mig. Malthe (en god ven, red.) spurgte, om jeg ville være med til at spille Magic. Jeg mærkede, at der var nogen, som havde lyst til at være sammen med mig.

Forældre med sænkede skuldre

– Havde vi fundet det her sted til Laust fra starten, var han sluppet for meget svært, siger Mikkel Rasmussen, far til Laust

Af Thorsten Asbjørn, journalist

På Laust’ værelse i hans hjem ved Mårslet har han på et whiteboard skrevet ”Selv om det er svært, skal jeg afsted”. Hver dag kigger han på ordene.

For forældrene Karin Rudloff og Mikkel Rasmussen har de seneste år været ét stort lettelsens suk. De har set deres søn gennemgå en kolossal forandring, hvor han er blevet livsglad, selvstændig, social og snart har gennemført sit STU-forløb.

– Havde vi fundet det her sted til Laust fra starten, var han sluppet for meget svært, siger Mikkel Rasmussen, der har eget tømrerfirma, og som i mange år har været på overarbejde for at få livet til at hænge sammen for sin søn.

Han og hans kone er både berørte og lettede over de ryk, som er sket.

– Før havde Laust ikke en omgangskreds, og han kæmpede dagligt med skolen. Nu kommer han ud, og han er glad, siger Mikkel Rasmussen.

De brænder for dem

Forældrene er ikke i tvivl om, at deres søn har skreget på et sted, hvor han ikke har skullet kæmpe for at blive forstået.

– Her er en lærerstab, som er stærkt dedikerede til arbejdet med den her gruppe unge, og de kan få øje på styrkerne i den enkelte. Samtidig er de rigtig gode til at skabe nogle rammer, hvor Laust har kunnet finde sig tilpas i fællesskabet, siger Mikkel Rasmussen.

De tager føring

Laust bor hjemme endnu, og det kan han i princippet blive ved med, men Morten Kattenhøj, Special Minds, der er kontaktperson for Laust, har åbnet for, at Laust måske en dag skal flytte i bofællesskab.

– Når de mærker, at Laust er moden til det, kommer de til os og snakker med os om det. Det frygtelige ved os forældre er, at vi vil det bedste for vores børn, men vi ved ikke altid, hvad der er bedst. Vi føler os trygge med Special Minds i hånden, siger Mikkel Rasmussen.

Om Special Minds Brobyg

Special Minds Brobyg henvender sig blandt andettil udskolingselever med en autismeprofil eller tilsvarende træk, som oplever skolevægring. Det er som oftest elever, som har belastningsreaktioner i form af stress, depression, angst mm. I Brobyg får hver enkelt elev et individuelt tilrettelagt forløb, hvor der i første omgang arbejdes målrettet med at identificere og minimere de barrierer, som står i vejen for skoleaktiviteter. Med det afsæt etableres et skoleforløb, som er tilpasset den enkelte elev og skaber motivation for fremmøde og læring.

Kamille Ebbe portræt

Vil du vide mere om vores STU-linjer og øvrige forløb, er du velkommen til at kontakte os.

Kamille Ebbe,
afdelingsleder Aarhus

Tlf. 30 84 48 13

Mail. kbb@specialminds.dk

 

Special Minds Aarhus

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J