Special Minds – Kolding

Hun kan ikke slippe Special Minds

Bente Nielsen, der har er baggrund som socialrådgiver, har været ude i det private for hurtigt at vende tilbage til en arbejdsplads, hvor omdrejningspunktet er viden, der skal virke.

I Special Minds er Bente Nielsen en af de medarbejdere, som siden opstarten har været med til at sætte væsentlige aftryk. Sammen med to kolleger var hun i 2009 med til at starte den specialiserede socialøkonomiske virksomhed under det daværende navn BOAS Specialister, der siden blev til Special Minds.

– Mit hjerte brænder for autismemålgruppen. Og det fantastiske ved Special Minds er, at det er en virksomhed, som hele tiden er orienteret mod viden, der skal virke. Vi er en virksomhed, der lever på markedsvilkår ved at levere resultater, siger Bente Nielsen, som siden januar 2020 har været ansat som faglig leder hos Special Minds i Kolding.

Ud og hjem igen

Stillingen i Kolding er ny for Bente Nielsen. I 2019 valgte hun at afprøve nye jobveje, først som udviklingskonsulent i en privat virksomhed og siden som forhandlingsfacilitator hos Brorson Consult. Da Special Minds igen rakte ud efter hende, var der ikke den store betænkning.

– I Special Minds ser vi på tætteste hold kandidater med autismeprofil vokse. De kommer ofte med en meget lav selvtillid for så at finde ud af, at de vitterligt kan noget. Det er et meget meningsfuldt arbejde, siger Bente Nielsen og fortsætter:

– Vi er en god træningsbane. Det her er ikke bare beskæftigelsesterapi, men et sted, hvor den enkelte gennem afprøvning af reelle erhvervsopgaver, får mulighed for at arbejde med at matche kompetencer og forudsætninger til konkrete studieretninger, brancher eller jobfunktioner.

Det betyder også, at de både bliver mødt med forventninger og en tro på, at de kan noget. Et essentielt afsæt for Bente Nielsen.

– Det er helt afgørende for mig, at vi møder hver enkelt som en kommende værdifuld medarbejder, og ikke som klient eller patient. For mig går det ud på at støtte den enkelte i at identificere, udvikle og anvende såvel præsente som latente ressourcer, som vil gøre ham eller hende bedre rustet til at takle udfordringer, siger Bente Nielsen, der har oplevet, at mange med autisme blive mødt med det, hun kalder ’hensynsbetændelse’.

– Det betyder i praksis, at den enkelte forbliver passiv modtager af hjælp og støtte, der ikke skaber grobund for udvikling af kompetencer til at klare sig i såvel arbejdslivet, som i livet generelt. Det er ikke sundt for noget menneske, siger hun.

De mange viden-veje

Bente Nielsen er videbegærlig og har i mere end 20 år arbejdet inden for det sociale område, dels på myndighedssiden, dels på udførersiden. Autismeområdet blev hendes hjertesag, da hun selv har en datter med netop den diagnose.

– Som familie har vi været underlagt, at der mangler viden om, forståelse for og nuancer på autismeområdet i systemet. Det fantastiske ved Special Minds er, at vi ikke bare hjælper unge og voksne i kraft af specialiseret viden, men det er også en viden, som vi bringer videre til kommuner og samarbejdspartnere. På den måde oplever jeg at være med til at styrke autismeområdet i Danmark.

Frihed og nye karriereveje

Stillingen som faglig leder i Kolding har Bente Nielsen kun bestridt i få måneder. I årene 2009-2016 var hun hos BOAS Specialister/Special Minds i Aarhus, først som kompetencechef og dernæst som chef for forretningsudvikling.

– Noget af det, som jeg virkelig værdsætter i Special Minds, er den høje grad af frihed og mulighed for at benytte mine fagligheder på nye måder. Her er ikke noget stort hierarkisk system, og det betyder, at du som medarbejder har mulighed for at skifte spor og bruge dine kompetencer på nye måder, siger Bente Nielsen og slutter:

– På den måde har mit arbejdsliv været en lang kompetenceudvikling, og hvor jeg hele tiden er drevet af ambitionen om at bidrage til at flere mennesker med autismeprofil kan komme i job. Nu sker det i Kolding.

Noget af det, som jeg virkelig værdsætter i Special Minds, er den høje grad af frihed og mulighed for at benytte mine fagligheder på nye måder. Her er ikke noget stort hierarkisk system, og det betyder, at du som medarbejder har mulighed for at skifte spor og bruge dine kompetencer på nye måder.