Sensory-Profile-Logo

Udarbejdelse af Sensory Profile

’Sensory Profile’ er et internationalt anerkendt værktøj, som hjælper med at kortlægge de sansemæssige barrierer, som hos den enkelte med autisme står i vejen for uddannelse og job.

Værktøjet er særligt egnet til mennesker med autisme, der som oftest har udfordringer med sanseforstyrrelser. ’Sensory Profile’ består af en række spørgsmål, som belyser den enkeltes opfattelse af sanseindtryk og  den kraftige reaktion på eksempelvis berøring, lugte, støj osv.

Selve spørgeundersøgelsen tager cirka en time, og med afsæt i denne får certificerede kompetenceudviklere fra Special Minds udarbejdet en sanseprofil, der dels tydeliggør de sansemæssige udfordringer og dermed bidrager til øget selvindsigt, dels peger på, hvordan uddannelse, job og hverdagslivet i sin helhed indrettes, så den enkelte fungerer bedst muligt.

’Sensory Profile’ er også en god manual for såvel kommende arbejdsgivere som sagsbehandlere, der får et klart billede af, hvordan der skabes rammer, som understøtter den enkeltes behov.

Pris: 3.200,- + moms

Prisen dækker over gennemførelse af spørgeundersøgelse, udarbejdelse af ’Sensory Profile’ og afsluttende møde med gennemgang af rapporten og samtale om de væsentligste opmærksomhedspunkter.

Carina-Vilholdt-og-Kathrine-Klaerke-foto-124

Kontakt og hør nærmere:

Er du interesseret i at høre nærmere om Sensory Profile, så kontakt os.

Kamille Ebbe portræt

Kamille Ebbe

Afdelingsleder

Mobil: 30 84 48 13
Mail: kbb@specialminds.dk

Læs mere om, hvordan vi arbejder med ’Sensory Profile’