Det siger vores samarbejdspartnere

”Vi har brug for nogle som Special Minds”

Jens Damkjær, psykolog og tidligere skoleleder, ser et stort behov for, at der er tilbud som Special Minds, der formår at bryde med en snæver kassetænkning

Psykolog Jens Damkjær, der for få måneder siden stiftede psykologvirksomheden Dannelsespsykologi.dk, glæder sig over, at der er tilbud som Special Minds. Han går så langt som til at sige, at det er en nødvendighed med nytænkning i uddannelsessystemet.

– Hvis ikke vi går en ny vej og gør os umage med at forstå de elever, som ikke passer ind i folkeskolens stive kasser, så taber vi dem, og vi vil se en fortsat stigning i skolevægring, siger Jens Damkjær, der er tidligere skoleleder. Han fortsætter:

– Der vil altid være en flok, der har en særlig måde at være i verden, og som har brug for at blive set med pluralistisk nysgerrighed for at blive frie og hele mennesker.

Problemet i dag

Og det er her, at Jens Damkjær ser, at den folkeskole, som han selv var en del af indtil for få måneder siden, i dag kommer til kort:

– Flere og flere unge slår sig på den type folkeskole, vi har fået med skolereformen. Det er en målstyret læringstilgang, hvor du konstant bliver målt på reproducerbare, akademiske færdigheder. Det system er der alt for mange elever, som knækker i. Skolen skal have mere fokus på dannelse til fælleskab og dannelse til hele mennesker. Der er brug for nysgerrighed på, hvad mennesket er, og der er brug for ydmyghed for, hvordan vi behandler børn og unge i en skole.

Derfor ser han gerne flere tilbud a la Special Minds, som han selv har henvist unge til, der ikke kunne favnes i folkeskolen.

– Måden at tænke på hos Special Minds er en del af et paradigmeskifte. Det er ikke autismeskole, men en skole for special minds. De har øje for unge med særlige ressourcer, der skal mødes på en bestemt måde. Den nysgerrige tænkning, hvor det enkelte menneske ikke er sin diagnose, men mødes fra et åbent sted, får vi brug for endnu mere af.

“Hvis ikke vi går en ny vej og gør os umage med at forstå de elever, som ikke passer ind i folkeskolens stive kasser, så taber vi dem, og vi vil se en fortsat stigning i skolevægring.”

Jens Damkjær