Nyheder

Videndeling og tidsinvestering giver bonus

jan 12, 2023 | Nyheder

Morten Kold har skiftet 12 års sygemelding ud med praktikforløb og fleksjob, da han kom til en nordjysk kommune, som udover videndeling har haft fokus på at investere den nødvendige tid

For et år siden var det utænkeligt for Morten Kold, at han skulle sidde med i et mødelokale i en it-virksomhed som en succeshistorie. I dag er det virkeligheden.

– Morten er en gave for os. Vi har fået ekstra hænder, og han har et godt hoved. Selvfølgelig er der indlæring, men det er der altid. Morten finder løsninger og er en problemknuser, siger Mads Aagaard, it-tekniker, Inside Systems i Aalborg og kontaktperson for Morten under hans praktikforløb.

 

Den hjælpsomme kommune

Forud er gået 12 års sygemelding med arbejdsrelateret stress udløst af en Aspergers- og
ADHD-diagnose. Nu er Morten en del af holdet hos it-virksomheden, der opkøber, tester og videresælger reservedele og serversystemer til hele verden.

Morten Kold tilskriver sin nuværende hjemkommune en stor del af æren for, at han omsider er lykkedes.

– Jeg bor i en kommune, som er interesseret og meget samarbejdsvillig. Jeg har fået en længerevarende plan, som jeg havde brug for, og hvor det hele hænger sammen, siger Morten Kold, der efter knap et halvt års praktik hos Inside Systems er bevilliget fleksjob.

 

Det individuelle blik

Michael Borre, kompetenceudvikler hos Special Minds Aalborg, der er en afdeling under Den Sociale Udviklingsfond (SUF), er med i it-mødelokalet. Special Minds hjælper unge og voksne med autisme til at lykkes med uddannelse og job. Ligesom Morten oplever han en kommune, som nu profiterer af, at den har været villig til at investere i såvel videndeling som tid.

– Kommunen har haft øje for at kigge hele vejen rundt og skabe et individuelt tilrettelagt forløb, der var tilpasset Morten og hans udgangspunkt. De har lyttet og ud fra det set på, hvad han har brug for, siger Michael Borre.

Der blev bevilget et særligt tilrettelagt individuelt forløb, hvor en af indsatserne var psykiater.

– Jeg havde brug for at få justeret min ADHD-medicin, og det har givet mig den nødvendige ro, at der kom styr på den del, siger Morten.

Morten Kold

I dag er det ikke unormalt med korte indskrivninger. Men her valgte kommunen at tilbyde Morten en længerevarende plan, så han kendte sin fremtid i små 10 måneder, og hvor de fulgte med i forløbet.

Michael Borre, kompetenceudvikler
hos Special Minds Aalborg

Et år med sammenhæng

Også hos Special Minds fik Morten ro til at finde sig selv og en handlingsplan. Først gennem et fem måneder langt individuelt tilrettelagt udviklingsforløb og dernæst fire måneder i et arbejdsevneafklaringsforløb, som mundede ud i en virksomhedspraktik. Hele tiden i tæt dialog med kommunen omkring progressionen.

– I dag er det ikke unormalt med korte indskrivninger. Men her valgte kommunen at tilbyde Morten en længerevarende plan, så han kendte sin fremtid i små 10 måneder, og hvor de fulgte med i forløbet, siger Michael Borre.

I det hele taget mærker Morten Kold betydningen af at være kommet til en kommune, hvor alle relevante parter omkring ham deler den viden, som er vigtig. I hans tidligere hjemkommuner – i årene med sygemeldinger – fik han en ny sagsbehandler hvert halve år.

– Det var som at starte forfra hver gang, og det var enormt krævende. Nu er det den samme sagsbehandler, og det hele hænger sammen, siger Morten Kold.

 

Mentoren flytter med

Det betød også, at Morten Kold ikke stod alene og skulle bruge en masse energi på at forklare sig, da han startede op hos Inside Systems. Kommunen investerede i mentortimer til Michael Borre, så han gennem praktikperioden har haft ugentlig kontakt med Morten Kold.

– Det betyder meget, at Michael følger med som mentor. Hele mit liv har jeg været den, der har skullet tilpasse mig mest muligt. Det har taget en stor del af min energi. I mit hoved er der masser af ting, som er anderledes, end når man er neurotypisk. Det kan være svært at snakke om, fordi mange ikke forstår det, og det kan udvikle sig til tankemylder. Nu kan jeg tage den løbende med Michael, siger Morten.

 

Den perfekte arbejdsplads

For Morten Kold er Inside Systems en ideel arbejdsplads. De ser ikke diagnoser som nogen hindring og har aktuelt tre elever med autismediagnose. For dem er det uproblematisk, at medarbejdere kan have forskellige skånehensyn, for eksempel i form af afskærmninger eller dage, hvor der er brug for opgaver, som ikke kræver stor tankevirksomhed, men som er mere mekaniske.

– Gennem Mortens arbejdsevneafklaringsforløb blev det klart for ham, hvilke skånehensyn der var brug for. Virksomheden har fået den viden, som er vigtig for dem, for at Morten fungerer, siger Michael Borre.

 

Bufferen i systemet

Inside Systems tillægger det også stor værdi, at Michael Borre er fulgt med som mentor under praktikforløbet – også efter forløbet hos Special Minds egentlig var afsluttet. Ikke fordi Morten ikke selv kan ytre sig.

– For os er det nemt, at Michael har kontakten til kommunen. Vi skal ikke bruge tid på dialog med en masse forskellige, men udveksler al den viden, der er vigtig, direkte med ham, siger Mads Aagaard.

Tilsvarende ser Michael Borre det som en gevinst, at Inside Systems fra starten har koblet Mads Aa-gaard på som kontaktperson.

– For Morten har det givet ro at vide, at alle dem, som har skullet hjælpe ham med at få det til at lykkes, har haft dialogen om ham.

Jeg bor i en kommune, som er interesseret og meget samarbejdsvillig. Jeg har fået en længerevarende plan, som jeg havde brug for, og hvor det hele hænger sammen.

Morten Kold

Den gode videndeling er vigtig for kommunen

For beskæftigelsesrådgiver Maja Rugholm og Rebild Kommune
har den løbende videndeling skabt tillid og overbevist dem om,
at et beskæftigelsesrettet forløb var den rette indsats til at hjælpe Morten Kold ud på arbejdsmarkedet igen

God videndeling skaber tillid. God videndeling gør det nemt at træffe de rigtige beslutninger. Så enkelt er budskabet fra Maja Rugholm, beskæftigelsesrådgiver i Rebild Kommune, som har bevilget Morten Kolds forløb hos Special Minds i Aalborg, der tilbyder individuelt tilrettelagte job- og uddannelsesrettede forløb for unge og voksne med autismeprofil.

– De var det rette match for Morten, og der har fra starten været en tillid i samarbejdet. Dét, som vi aftaler sker, og jeg får den viden, som er vigtig, for at vi kan beslutte at bevilge til de næste vigtige skridt, siger Maja Rugholm.

Da hun blev rådgiver for Morten, blev det hurtigt klart for hende, at han i mange år havde kæmpet med en masse skift og fornemmelsen af hele tiden at skulle starte forfra. Hun var overbevist om, at det var vigtigt med en samlet og sammenhængende indsats med en tæt videnudveksling mellem dem omkring ham.

– Jeg er blevet inddraget, hver gang det har været relevant, og vi har haft tætte opfølgningsmøder med Morten og Michael fra Special Minds. Derudover har Mortens bostøtte også været med, så vi er kommet hele vejen rundt, siger Maja Rugholm.

 

Den fulde pakke

Beskæftigelsesrådgiveren bevilgede et samlet forløb hos Special Minds til en start. Først et individuelt tilrettelagt udviklingsforløb over fem måneder og dernæst et arbejdsevneafklaringsforløb over lige så lang tid.

– For Morten var det vigtigt med en længerevarende plan, og hvor indsatsen var samlet. Det er altid en faglig individuel vurdering, der ligger til grund, og her kunne vi se, at det var det mest hensigtsmæssige, siger Maja Rugholm og fortsætter:

– Vi har været enige om vejen med Special Minds. Nogle gange kan du have tilbud, hvor de kører mod B, og rådgiveren tænker mod A. Her har vi sammen med Morten haft en klar retning. Når der har været bump, har vi drøftet dem rent fagligt – og selvfølgelig inddraget Morten, siger hun.

 

Viden giver tryghed

Forløbet, som Rebild Kommune bevilgede hos Special Minds, har betydet, at al viden og udvikling omkring Morten blev centreret ét sted.

– Fordelen var, at han her både kunne få undervisningsdelen, psykoedukation, en frokostramme med social træningsbane, sociale aktiviteter og en håndholdt indsats ud i en virksomhed, hvor Special Minds går med. Der er ikke en viden, som går tabt, for den er samlet ét sted, siger Maja Rugholm, men understreger:

– Det er vigtigt at sige, at det ikke er alle borgere, som profiterer af et forløb som Mortens, og hvor vi vurderer, at det er den rette løsning. Nogle kan eksempelvis have brug for skift undervejs for at blive udfordret.

Jobcenter Rebild arbejder altid ud fra, at hver borger skal have en individuel plan med indsatser, der fører til beskæftigelse.

– Det vil altid være i dialog med den konkrete borger og ud fra dennes behov i forhold til udvikling af arbejdsevnen, siger Maja Rugholm.

 

Mentor med på job

Rebild Kommune har også købt Michael Borre som mentor, så han under praktikforløbet hos Inside Systems – efter endt arbejdsevneafklaring – har haft ugentlig dialog med Morten og Inside Systems.

– Michael kendte virksomheden i forvejen, så det var godt givet ud – både for Morten og for virksomheden. Michael er med ude i virksomheden, og der bliver ikke bare overdraget et stykke papir om Morten, hvor vigtig viden går tabt.

For Morten var det vigtigt med en længerevarende plan, og hvor indsatsen var samlet. Det er altid en faglig individuel vurdering, der ligger til grund, og her kunne vi se, at det var det mest hensigtsmæssige.

Maja Rugholm, beskæftigelsesrådgiver i Rebild Kommune

Se flere nyheder