Helle og Jan og de andre pårørende skaber jobfokus

Helle og Jan og de andre pårørende skaber jobfokus

Ægteparret, der begge arbejder i det private, er glade for et pårørendenetværk, hvor de inspirerer hinanden til at finde flere veje til praktikpladser og jobs for mennesker med autisme Normalvis er pårørende samlet om de udfordringer og svære ting, som knytter sig til...
Vi åbner et nyt aktivitets- og samværstilbud i Aarhus

Vi åbner et nyt aktivitets- og samværstilbud i Aarhus

Special Minds Aarhus er klar med et aktivitets- og samværstilbud, hvor udviklingen tilpasses den enkeltes udgangspunkt og ønsker for fremtiden Kendere af det såkaldte §104 aktivitets- og samværstilbud vil vide, at det normalvis retter sig mod mennesker, som er tildelt...
Nyt gruppeforløb hjælper til fremmøde

Nyt gruppeforløb hjælper til fremmøde

Special Minds Kolding er klar med et nyt gruppeorienteret tilbud til mennesker med autisme, som typisk har svært ved fremmøde. Forløbet gør dem klar til det næste skridt i retning af beskæftigelse En del unge og voksne med autisme oplever, at det kan være vanskeligt...
Videndeling og tidsinvestering giver bonus

Videndeling og tidsinvestering giver bonus

Morten Kold har skiftet 12 års sygemelding ud med praktikforløb og fleksjob, da han kom til en nordjysk kommune, som udover videndeling har haft fokus på at investere den nødvendige tid For et år siden var det utænkeligt for Morten Kold, at han skulle sidde med i et...
Unge med autisme får udfordret deres sociale kompetencer

Unge med autisme får udfordret deres sociale kompetencer

Evnen til samarbejde, fysisk udfoldelse og en øget tro på egne evner er noget af det, som unge fra Special Minds henter ud af aktiviteter med et udfordrende element.  Det styrker de unges vej til uddannelse og job    Patricia Ørskou Madsen, underviser hos Special...
Pårørendenetværk for dig, som vil se flere med autisme i job

Pårørendenetværk for dig, som vil se flere med autisme i job

Hermed har vi fornøjelsen at invitere dig med ind i vores pårørendenetværk, hvor vi finder jobåbninger for mennesker med autisme. Her mødes folk, som har berøring med autismeområdet, og gennem dialog og erfaringsudveksling, kommer deltagerne med bud på, hvordan vi i...