ios-telephone facebook google instagram linkedin pinterest twitter vimeo youtube

special minds tilbyder BEF Forløb (Beskæftigelsesrettede Forløb), som er en række individuelt tilrettelagte afklarings-, opkvalificerings- og ressourceforløb til borgere med en autismeprofil eller tilsvarende træk mhp. at styrke den enkeltes mulighed for at få et arbejde eller komme i uddannelse.

Vi arbejder med udvikling og en styrkelse af den enkeltes mulighed for at få et arbejde eller komme i uddannelse
Gitte Standly Henriksen, Kompetencechef

De særlige evner, mennesker med en autismeprofil besidder, er eftertragtet som specialistydelse og skaber stor værdi for erhvervskunder. Special minds er med til at skabe denne forbindelse.

I et BEF-forløb inddrager vi tidligere erfaringer fra erhvervslivet, med henblik på at få et realistisk og retvisende billede af kandidatens kompetencer, ressourcer og barrierer, så de matcher den kommende arbejdsgiver eller uddannelse.

Resultatet af forløbene er en afdækning af, hvordan den enkelte kandidat bedst vil kunne anvende sine kompetencer i fremtidig job eller uddannelse. Forløbene dokumenteres i autismespecialiserede statusser som er praksisorienteret. Rapporterne sendes pr. sikker post til sagsbehandleren.

For at opnå vores mission om at få flest mulige mennesker med autisme eller lignende karakteristika i arbejde, sker udviklingen af vores tilbud altid i tæt samarbejde med kommunale sagsbehandlere i erkendelse af, at vi kun sammen kan gøre en forskel for målgruppen. Ingen af os kan gøre det alene!