Om Special Minds

Medarbejdere

Aarhus

Kompetenceudviklere / undervisere

Jens-Ole Møller Kristensen

STU-underviser

Faglig baggrund

Har arbejdet professionelt med unge mennesker i snart 20 år. Først i efterskoleverdenen og efterfølgende i Aarhus Kommunes 10. klassestilbud. Desuden et års arbejde med projektledelse og fundraising i en NGO.

Uddannet folkeskolelærer med relationsarbejdet og det kunstneriske og naturvidenskabelige felt som omdrejningspunkt. Har desuden taget Autismepilotuddannelsen samt SUF’s interne psykiatriuddannelse.

Tina Bech Rudolph

Underviser/ kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet pædagog i 2004. Mange års erfaring med kreative aktiviteter og projekter i både det offentlige og det private. Har de sidste 10 år  arbejdet specialiseret indenfor autismeområdet.

Har gennemført SUF’s interne psykiatriuddannelse.

Morten Kattenhøj

Underviser

Faglig baggrund

Uddannet lærer fra 2001 og har senere taget Autismepilotuddannelsen samt psykiatriuddannelsen fra SUF.

Mange års erfaring som lærer i både privat og offentligt regi og har i alle årene  arbejdet med at enkelt integrere unge med særlig behov i undervisningen.

Har siden 2015 været ansat hos STU Special Minds som underviser, vejleder og kontaktperson.

Sisse Høy Simonsen

Kompetenceudvikler og underviser

Faglig baggrund

Rikke Tønder

Underviser

Faglig baggrund

Har arbejdet indenfor specialområdet siden 2010. Stor erfaring fra folkeskolen,  herunder specialklasser.

Uddannet folkeskolelærer med bl.a. AKT-efteruddannelse, Autismepilotuddannelsen samt intern psykiatriuddannelse fra SUF.

Faglig baggrund

Har arbejdet indenfor specialområdet siden 2010. Stor erfaring fra folkeskolen,  herunder specialklasser.

Uddannet folkeskolelærer med bl.a. AKT-efteruddannelse, Autismepilotuddannelsen samt intern psykiatriuddannelse fra SUF.

Heidi Corfitz Frederiksen

STU-underviser

Faglig baggrund

Uddannet ved Aarhus Universitet, som socialantropolog med sidefag i jura i 2008.

Har arbejdet ved Aarhus Kommune gennem 12 år, indenfor beskæftigelsesområdet. Har erfaring med social udsatte, oftest med unge under 30 år med komplekse samlede problemstillinger (socialt, helbredsmæssigt – fysisk og psykisk, økonomisk m.v.).

Vejleder på afklaringsforløb for sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere ved virksomhedscenter Godsbanen. Projektkoordinator og virksomhedskonsulent i projekt Morfeus (for unge med skizofrenidiagnoser), samt uddannelses- og jobkonsulent i flere indsatser for unge kriminelle og hjemløse. Har arbejdet meget med afklaring af arbejdsevne, med kompetenceafklaring og generel beskrivelse af ressourcer og barrierer ift. fremtidig selvforsørgelse.

Lars Drotner Kristensen

STU-underviser

Faglig baggrund

Kathrine Klærke

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet ergoterapeut og desuden intern psykiatriuddannelse fra SUF.  Inden Special Minds stor erfaring i arbejdet med personer med erhvervet hjerneskade i forskellige sektorer, bl.a. genoptræning på Hammel Neurocenter, rehabilitering på Vejlefjord Rehabilitering samt det pædagogiske og miljøterapeutiske arbejde på bocenter og i borgerens eget hjem. Stort fokus på kognition, kommunikation, samarbejde og den enkeltes evne til at deltage i aktiviteter i hverdag- og arbejdslivet.

Mikkel Tranberg

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Cand.Psych Aarhus Universitet

Har arbejdet med udsatte børn, unge og familier i kommunal familiebehandling og på bosteder som både pædagogisk personale og psykolog. Har fokus på at skabe trygge samarbejdsrum til samtale, læring og udvikling, fagligt såvel som personligt.

Stine Grotkjær

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet psykolog fra Aarhus Universitet, M.Sc. i systemisk ledelse og organisationsudvikling, toårig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi til børn og unge, psykiatriuddannelse fra SUF samt diverse andre kurser med fokus på udviklingspsykologi, specialpædagogik, autisme og andre udviklingsforstyrrelser. 9 års erfaring som psykolog på en stor kommunal specialskole for elever med ADHD og autismeprofil.

Carina Thordarson Vilholdt

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet ergoterapeut i 2007. Desuden intern psykiatriuddannelse fra SUF. Har 9 års erfaring indenfor neurorehabilitering med særlig fokus på kognitiv rehabilitering.

Tidligere ansat på et bo- og rehabiliteringscenter for voksne med en erhvervet hjerneskade samt arbejdet som hemmevejleder i borgernes eget hjem.

Tore Ankjær Ibsen

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet pædagog og derudover en række uddannelser, bl.a.  grund- og avanceret kursus i 3d Studio Max v. True Max samt skuespiller v. Skandinavisk Teaterskole. Har Autismepilotuddannelse samt intern psykiatriuddannelse fra SUF.

Siden 2004 arbejdet med udsatte unge, specielt indenfor personlig udvikling og undervisning af unge med autisme. Har bl.a. arbejdet som pædagog i fritids- og ungdomsklub, på opholdssted for domsanbragte unge og i Special Minds som underviser på STU og senest som kompetenceudvikler.

Administration

Susanne Munkholm

Receptionist

Faglig baggrund

Har tidligere arbejdet som advokatsekretær, bogholderi- og kontorarbejde.

Johnny Haven

Grafiker

Faglig baggrund

Uddannet grafiker på Højer Design Skole, Exchange student på Burleton Art School i Texas, Langeland Kunst Højskole, Holbæk Kunsthøjskole. 

Digital AD’er med mere end 11 års erfaring fra reklamebranchen, både som on- og offline AD’er på skiftende bureauer.

Har bl.a. slået streger hos reklamebureauerne Ncom Advertising, Upsite og 727 i Århus, med brands som Cocio, Mac-Baren, Morsø Kommune, Folkekirken.dk, Sommerland Syd, Schmidt Hammer Lassen, gadgetmagasinet GEAR og mange flere.

Marianne Præstegaard Heessels

Controller

Faglig baggrund

Uddannet Cand. Merc. i økonomistyring- og regnskab. Mangeårig erfaring med controlling og administrativ ledelse i både små og store organisationer. Har fra 2008 arbejdet med økonomisk styring i virksomheder, som opererer inden for uddannelse og konsulentbranchen.

Katrine Rosenkilde Ottesen

Direktionsassistent

Faglig baggrund

Faglig baggrund: Cand. psych. fra Århus Universitet i 2010. Har tidligere arbejdet som PPR-psykolog i henholdsvis. Middelfart og Odder Kommune.

Lise Krukow Engedal

Projektleder og ansvarlig for Vækstpark for Socialøkonomi

Faglig baggrund

Uddannet datalog samt uddannelser i ledelse og projektstyring. Supplerende uddannelser i systemisk proceskonsultation samt Master i proceskonsultation og organisationsudvikling.

Mangeårig erfaring som leder indenfor finans IT fra Danske Bank med fokus på portefølje- og projektstyring, personaleledelse og organisationsudvikling. Har kontinuerligt arbejdet med procesforbedringer.

Tanja Donbæk Jensen

Administrativ medarbejder

Faglig baggrund

 

Kantine

Thomas Husth Andersen

Kantineleder

Faglig baggrund

Uddannet bager i 94 og tidligere bagermester.

Service

Brian Husum

Pædagogisk pedel

Faglig baggrund

Uddannet landmand i 1993. 10 års erfaring med pedelarbejde. Startede hos Special Minds i 2016 som pædagogisk pedel. Har intern psykiatriuddannelse fra SUF.

Jan Rasmussen Futtrup

Servicemedarbejder

Faglig baggrund

Har tidligere arbejdet som landbrugsmedhjælper og med rengøring.

Anna Machaj

Rengøringsmedarbejder

Faglig baggrund

Har mange års erfaring med rengøringsarbejde.

Ida Krukow Siim

Rengøringsmedarbejder

Faglig baggrund

Har færdiggjort HF i 2020 og arbejder nu som rengøringsmedarbejder indtil det igen er studietid.

Afdelingsleder

Kamille Ebbe

Afdelingsleder

Faglig baggrund

Uddannet pædagog, cand. pæd. soc. samt uddannelser i ledelse og projektstyring.

Mangeårig erfaring som leder i både det private og offentlige. Bl.a. personalechef, adm. direktør og bestyrelsesformand i virksomheden Solhjulet 2002-2013 og projektleder samt virksomhedskonsulent i Jobcenter Aarhus 2009-2016 med særligt fokus på de socialøkonomiske virksomheder.

Silkeborg

Sidsel Freja Birk

Afdelingsleder

Faglig baggrund

Uddannet cand.scient i antropologi med specialisering i sundhed og velfærd. Før Special Minds arbejdet ved Aarhus Universitet som projektkoordinator og underviser i entreprenørskab og social innovation.

Charlotte Hjarl Hummel

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Har gennem mange år undervist indenfor web og IT, bl.a. på det private kursusmarked og erhvervsuddannelser, siden 2016 specifikt med unge inden for autismeområdet som målgruppe. Det teoretisk didaktiske fundament for at arbejde med unges personlige og faglige kompetencer er Diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Har desuden mange års erfaring med udvikling af hjemmesider, herunder en række kurser, bl.a. som Webmarketing Manager.

Patricia Ørskou Madsen

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet socialrådgiver på Aalborg Universitet og bachelor of science i psykologi fra City University i New York. Desuden uddannet ART-træner (Aggression Replacement Training). Mange års erfaring som socialrådgiver med at arbejde med socialt udsatte unge på behandlingsinstitution, hvor målgruppen primært var unge med autismespektrum forstyrrelser.  Erfaringer fra både kommunale døgninstitutioner og privat opholdssted.

Maja-Soegaard

Maja Halager Søgaard

Underviser og kompetenceudvikler(På barsel)

Faglig baggrund

Uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi og folkeskolelærer. Har tidligere arbejdet med unge med autisme og de problematikker, der relaterer sig til at indgå i studiemiljøer, bl.a. som mentor for studerende ved Aarhus Universitet. Desuden i en årrække faciliteret samtalegrupper for kvinder med autisme gennem NAUK (Netværk for AUtistiske Kvinder).

Dennis Schrøder Holmgreen

Underviser og kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Stor ekspertise inden for autismefeltet. I årene 2016-2019 projektmedarbejder i KLAR TIL START i Autismecenter Vest med uddannelse og afklaring til unge med autisme. Medlem af hovedbestyrelsen i Landsforeningen Autisme. Uddannelse i offentlig administration og tidligere sagsbehandler i kommunalt regi.

Mark Bønding Søndergaard

Underviser og kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet cand.it i informationsvidenskab fra Aarhus Universitet. Har arbejdet bredt med design og udvikling af It, både som konsulent og i start-up’s. Særligt fokus på brugervenlighed og menneske-centreret design. Marks øjne er altid skarpt rettet mod de mennesker, der i sidste ende skal bruge og have gavn af It-løsningen, og det er også hans afsæt som underviser og kompetenceudvikler.

Maja-Soegaard

Helle Flohr Koch

Underviser

Faglig baggrund

Uddannet fotograf og klipper fra DR.

Efter mange år i TV-produktion og kommunikation, senest ved Special Minds i Aarhus, fandt Helle vej til arbejdet som underviser inden for autismeområdet. .
Er nu i gang med en mastercoach uddannelse, der giver mange gode værktøjer i forhold til at arbejde målrettet med de unge.

Sofia Tizar

IT-konsulent

Faglig baggrund

Frank Thorsøe Hansen

Servicemedarbejder

Faglig baggrund
Maja-Soegaard

Kirsten Frostholm

Servicemedarbejder

Faglig baggrund

Søren Rasmussen

Rengøringsmedarbejder

Faglig baggrund

Kolding

STU uddannelse

Anna Møller

Kompetenceudvikler/STU-underviser

Faglig baggrund

Uddannet pædagog, samt diverse efteruddannelser indenfor psykiatri, pædagogik og IT. 

Mere end 20 års erfaring med undervisning indenfor IT-området, de seneste 15 år i forhold til børn, unge og voksne med en autismespektrum forstyrrelse. Har bl.a. været med til at starte en IT-uddannelse op for unge med Asperger Syndrom.

Bettina Ziegler

Kompetenceudvikler/STU-underviser

Faglig baggrund

Bachelor i spansk og engelsk samt en uddannelse i ledelse. Har undervist i mere end 20 år såvel inden for almen- som specialområdet. Er linjefagsuddannet i dansk og engelsk og har primært undervist i disse to fag i udskolingen. Har ligeledes undervist i fagene spansk, idræt, billedkunst, kristendom, samfundsfag og historie.

Michael Rinkovski

Kompetenceudvikler/STU-underviser

Faglig baggrund

Anette Hansen

STU-underviser

Faglig baggrund

Uddannet lærer og har haft mange gode år i folkeskolen.
Efterfølgende har jeg arbejdet som SPS-støtte for unge med autisme på en erhvervsskole.
Jeg har været ansat hos Special Minds siden september 2019

Kompetence

Bente Nielsen

Faglig leder

Faglig baggrund

Uddannet socialrådgiver, proceskonsulent samt merkonom i ledelse og markedsføring. Derudover efteruddannelser indenfor autisme- og  psykiatriområdet og diplommoduler indenfor ledelse samt udviklings- og undersøgelsesarbejde.

Mere end 20 års erhvervserfaring indenfor det sociale område, dels på myndighedssiden og dels som udfører, bl.a.  mere end 10 år i  ledelsesgruppen for socialøkonomisk virksomhed samt deltagelse i bestyrelsesarbejde. Underviser herudover i forskellige sundhedsfremmende aktiviteter.

Vibeke Smed Kempel

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Udannet pædagog i år 2006. Efterfølgende uddannelser i neuropædagogik, systemisk kommunikation og diplomuddannelse som praktikvejleder.  

Har arbejdet indenfor specialområdet siden 2007 og fra2018  specifikt med unge og voksne inden for autismeområdet.

Linette Friis Lyngsø

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet pædagog og cand.pæd. i generel pædagogik samt efteruddannelser i neuropædagogik/neuropsykologi, TEACHH, praktikvejledning og Autismepilot. Har over 12 års praksiserfaring med støttende, vejledende, motiverende og udviklende arbejde i relation til mennesker i forskellige udsatte positioner – især ift. børn, unge og voksne med en autismespektrum forstyrrelse. 

Jens-Christian Hviid Skræ

Jobmatcher

Faglig baggrund

Uddannet inden for Detail med Speciale i rekruttering og DISC profil og efteruddannet med erhvervspædagogisk diplomuddannelse, samt igangværende Vejleder Diplomuddannelse

Har mere end 6 års erfaring med etablering af job og praktikpladser, og har været med til og skabe mere end 40 Job til borger der ikke har kunne indgå på det ordinære arbejdsmarkedet.     

Charlotte Enevoldsen

Støtte / Mentor

Faglig baggrund

Kompetence

Joan Madsen

Teknisk projektleder

Faglig baggrund

Christian Hagenau Hansen

IT-konsulent

Faglig baggrund

Trine Moesgaard Thomsen

Undervisnings- og rengøringsassistent

Faglig baggrund

Jesper Gram Engberg

IT-serviceassistent

Faglig baggrund

Jesper Gram Engberg

IT-serviceassistent

Faglig baggrund

Luka Marlon Bob Poté

IT-serviceassistent

Faglig baggrund

Leo Dalgas Sørensen

IT-serviceassistent

Faglig baggrund

Tine Preut Lousdal

Servicemedarbejder

Faglig baggrund

Pia Markussen

Servicemedarbejder/rengøring

Faglig baggrund

Esben Olsen

Køkkenassistent

Faglig baggrund

Nazanin Nazary

Køkkenmedhjælper

Faglig baggrund

Annie Jannsen

Afdelingsleder

Faglig baggrund

Uddannet datamatiker og diplommoduler samt diverse efteruddannelser indenfor såvel psykiatri, pædagogik, projektledelse samt IT-discipliner såsom softwareudvikling.

Mere end 20 års erfaring indenfor det specialpædagogiske undervisningsfelt.

Aalborg

Ditte Stern Bach

Afdelingsleder

Faglig baggrund

Uddannet socialpædagog og cand. pæd. i pædagogisk sociologi med fokus på uddannelsessektoren. Efteruddannelse i specialpædagogik og ledelse. Har arbejdet indenfor specialområdet i 15 år, tidligere bl.a. med børn med ASF samt som pædagogisk konsulent og afdelingsleder på en IT-uddannelse for unge med autismeprofil.

Anja Kristensen

Kompetenceudvikler og underviser

Faglig baggrund

Uddannet lærer og grunduddannelse i ASF, Aalborg Kommune samt diplomuddannelse – kombineret mellem ledelse og specialpædagogik. Har siden 2004 arbejdet inden for specialområdet, bl.a. i strukturklasse, K-klasse (ASF) samt for elever med generelle og massive indlæringsvanskeligheder.

Sanne Rostgaard Skjøtt

Kompetenceudvikler / Underviser

Faglig baggrund

Uddannet folkeskolelærer i 2005. 12 års erfaring fra folkeskolen fra næsten alle årgange og har arbejdet med specialundervisning i både dansk og matematik.

Janni Altmann

Kvalitetsmedarbejder

Faglig baggrund

Grafiker, Digital Media, arbejder primært i Photoshop og InDesign. Derudover rengørings- og køkkenhjælp.

Peter Møller Nduru

Kompetenceudvikler / underviser

Faglig baggrund

Uddannet folkeskolelærer. Har arbejdet fem år i folkeskolen og halvandet år som almenunderviser på en produktionsskole med fokus på individuelt tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov.

Maia Vestergaard

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet socialpædagog. Stor erfaring inden for det sociale felt, har bl.a. tidligere arbejdet i socialpsykiatrien, som mentor og bostøtte, samt med for-revalidering i forhold til unge og voksne med særlige behov.

Kim Østergaard Sørensen

Kompetenceudvikler/IT- og digitaliseringskoordinator

Faglig baggrund

Jan Mand Thomsen

Projektmedarbejder

Faglig baggrund

Værdigrundlag ›

Pædagogisk praksis ›

Det siger samarbejdspartnerne om os

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

Kamille Ebbe portræt

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kamille Ebbe,
afdelingsleder

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

   

Sidsel Birk portæt

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Sidsel Freja Sindal Birk,
afdelingsleder

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

   

Tegning af unavngiven kvinde

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Laila Fiil,
afdelingsleder

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

   

Ditte Stern Bach portræt

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Ditte Stern Bach,
afdelingsleder

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg