Om Special Minds

Medarbejdere

Aarhus

Kompetenceudviklere / undervisere

Christian Stuart Bay Kajberg

Underviser

Faglig baggrund

Uddannet lærer med undervisningserfaring fra England samt flere år ved specialområdet i Favrskov Kommune. Har tidligere læst social science og har i en lang årrække arbejdet med talentudvikling og coaching i dansk sejlsport.

Har i 2018 gennemført SUF’s interne psykiatriuddannelse.

Mobil: 29 74 57 45
Mail: cbk@specialminds.dk
Send sikker mail til: cbk@specialminds.dk

Jens-Ole Møller Kristensen

STU-underviser

Faglig baggrund

Har arbejdet professionelt med unge mennesker i snart 20 år. Først i efterskoleverdenen og efterfølgende i Aarhus Kommunes 10. klassestilbud. Desuden et års arbejde med projektledelse og fundraising i en NGO.

Uddannet folkeskolelærer med relationsarbejdet og det kunstneriske og naturvidenskabelige felt som omdrejningspunkt. Har desuden taget Autismepilotuddannelsen samt SUF’s interne psykiatriuddannelse.

Mobil: 30 32 22 83
Mail: jok@specialminds.dk
Send sikker mail til: jok@specialminds.dk

Mette Trans Ankersen

Kompetenceudvikler og underviser

Faglig baggrund

Mangeårig erfaring indenfor specialundervisning, teamledelse, koordinator og projektledelse, blandt andet indenfor specialområdet.

Uddannet lærer. Har taget moduler i kandidatuddannelsen indenfor Kultur- og Sprogmødestudier og Internationale Udviklingsstudier fra Roskilde Universitet samt uddannelse i teamledelse. Desuden intern psykiatriuddannelse i SUF.

Mobil: 30 84 48 14
Mail: mtr@specialminds.dk
Send sikker mail til: mtr@specialminds.dk

Tina Bech Rudolph

Underviser/ kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet pædagog i 2004. Mange års erfaring med kreative aktiviteter og projekter i både det offentlige og det private. Har de sidste 10 år  arbejdet specialiseret indenfor autismeområdet.

Har gennemført SUF’s interne psykiatriuddannelse.

Mobil: 27 11 48 03
Mail: tru@specailminds.dk
Send sikker mail til: tru@specialminds.dk

Morten Kattenhøj

Underviser

Faglig baggrund

Uddannet lærer fra 2001 og har senere taget Autismepilotuddannelsen samt psykiatriuddannelsen fra SUF.

Mange års erfaring som lærer i både privat og offentligt regi og har i alle årene  arbejdet med at enkelt integrere unge med særlig behov i undervisningen.

Har siden 2015 været ansat hos STU Special Minds som underviser, vejleder og kontaktperson.

Mobil: 30 84 48 87
Mail: mka@specialminds.dk
Send sikker mail til: mka@specialminds.dk

Helle Vinther Kristensen

Støtteperson og underviser

Faglig baggrund

Meritlærer med linjefag i dansk og specialpædagogik samt Master Coach i business, life og stress.

Erfaring med undervisning på hg/kontor & detail samt undervisning og coaching i forbindelse med jobsøgning i praktikcenter.17 års erfaring med salg, service og administration og har ligeledes arbejdet som anlægsgartner, skolebuschauffør og frivillig facilitator af selvhjælpsgrupper.

Kurser i specialpædagogisk samt stressaflastende massage og åndedrætsterapi. Erfaring med mindfulness og hjertekohærens.

Mobil: 61 70 71 55
Mail: hevk@specialminds.dk
Send sikker mail til: hevk@specialminds.dk

Rikke Tønder

Underviser

Faglig baggrund

Har arbejdet indenfor specialområdet siden 2010. Stor erfaring fra folkeskolen,  herunder specialklasser.

Uddannet folkeskolelærer med bl.a. AKT-efteruddannelse, Autismepilotuddannelsen samt intern psykiatriuddannelse fra SUF.

Mobil: 29 33 94 66
Mail: rtn@specialminds.dk
Send sikker mail til: rtn@specialminds.dk

Ditte Husth Andersen

STU-underviser

Faglig baggrund

Uddannet pædagog samt uddannelser i systemisk anerkendende pædagogik, KRAP, autismepilotuddannelse samt intern psykiatriuddannelse fra SUF.

Flere års erfaring som pædagog indenfor specialområdet. Tidligere socialpædagog på et specialiseret døgntilbud for voksne med udviklingshæmning og autisme samt bostøtte i Aarhus Kommune.

Bred erfaring med pædagogik, relationsarbejde samt læring indenfor autismeområdet.

Mobil: 21 19 04 07
Mail: dba@specialminds.dk
Send sikker mail til: mka@specialminds.dk

Kathrine Klærke

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet ergoterapeut og desuden intern psykiatriuddannelse fra SUF.  Inden Special Minds stor erfaring i arbejdet med personer med erhvervet hjerneskade i forskellige sektorer, bl.a. genoptræning på Hammel Neurocenter, rehabilitering på Vejlefjord Rehabilitering samt det pædagogiske og miljøterapeutiske arbejde på bocenter og i borgerens eget hjem. Stort fokus på kognition, kommunikation, samarbejde og den enkeltes evne til at deltage i aktiviteter i hverdag- og arbejdslivet.

Mobil: 40 22 80 69
Mail: kkt@specialminds.dk
Send sikker mail til: kkt@specialminds.dk

Mikkel Tranberg

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Cand.Psych Aarhus Universitet

Har arbejdet med udsatte børn, unge og familier i kommunal familiebehandling og på bosteder som både pædagogisk personale og psykolog. Har fokus på at skabe trygge samarbejdsrum til samtale, læring og udvikling, fagligt såvel som personligt.

Mobil: 31 22 23 07
Mail: mit@specialminds.dk
Send sikker mail til: mit@specialminds.dk

Stine Grotkjær

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet psykolog fra Aarhus Universitet, M.Sc. i systemisk ledelse og organisationsudvikling, toårig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi til børn og unge, psykiatriuddannelse fra SUF samt diverse andre kurser med fokus på udviklingspsykologi, specialpædagogik, autisme og andre udviklingsforstyrrelser. 9 års erfaring som psykolog på en stor kommunal specialskole for elever med ADHD og autismeprofil.

Mobil: 29 74 57 48
Mail: sgr@specialminds.dk
Send sikker mail til: sgr@specialminds.dk

Carina Thordarson Vilholdt

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet ergoterapeut i 2007. Desuden intern psykiatriuddannelse fra SUF. Har 9 års erfaring indenfor neurorehabilitering med særlig fokus på kognitiv rehabilitering.

Tidligere ansat på et bo- og rehabiliteringscenter for voksne med en erhvervet hjerneskade samt arbejdet som hemmevejleder i borgernes eget hjem.

Mobil: 30 17 70 70
Mail: ctv@specialminds.dk
Send sikker mail til: ctv@specialminds.dk

Tore Ankjær Ibsen

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet pædagog og derudover en række uddannelser, bl.a.  grund- og avanceret kursus i 3d Studio Max v. True Max samt skuespiller v. Skandinavisk Teaterskole. Har Autismepilotuddannelse samt intern psykiatriuddannelse fra SUF.

Siden 2004 arbejdet med udsatte unge, specielt indenfor personlig udvikling og undervisning af unge med autisme. Har bl.a. arbejdet som pædagog i fritids- og ungdomsklub, på opholdssted for domsanbragte unge og i Special Minds som underviser på STU og senest som kompetenceudvikler.

Mobil: 51 21 32 05
Mail: twi@specialminds.dk
Send sikker mail til: twi@specialminds.dk

Administration

Susanne Munkholm

Receptionist

Faglig baggrund

Har tidligere arbejdet som advokatsekretær, bogholderi- og kontorarbejde.

Tlf. 86 12 56 60
Mail: sus@specialminds.dk
Send sikker mail til: sus@specialminds.dk

Johnny Haven

Grafiker

Faglig baggrund

Uddannet grafiker på Højer Design Skole, Exchange student på Burleton Art School i Texas, Langeland Kunst Højskole, Holbæk Kunsthøjskole. 

Digital AD’er med mere end 11 års erfaring fra reklamebranchen, både som on- og offline AD’er på skiftende bureauer.

Har bl.a. slået streger hos reklamebureauerne Ncom Advertising, Upsite og 727 i Århus, med brands som Cocio, Mac-Baren, Morsø Kommune, Folkekirken.dk, Sommerland Syd, Schmidt Hammer Lassen, gadgetmagasinet GEAR og mange flere.

Marianne Præstegaard Heessels

Controller

Faglig baggrund

Uddannet Cand. Merc. i økonomistyring- og regnskab. Mangeårig erfaring med controlling og administrativ ledelse i både små og store organisationer. Har fra 2008 arbejdet med økonomisk styring i virksomheder, som opererer inden for uddannelse og konsulentbranchen.

Mobil: 30 17 70 34
Mail: mph@specialminds.dk
Send sikker mail til: mph@specialminds.dk

Katrine Rosenkilde Ottesen

Direktionsassistent

Faglig baggrund

Faglig baggrund: Cand. psych. fra Århus Universitet i 2010. Har tidligere arbejdet som PPR-psykolog i henholdsvis. Middelfart og Odder Kommune.

Mobil: 30 84 48 11
Mail: kto@specialminds.dk
Send sikker mail til: kto@specialminds.dk

Lise Krukow Engedal

Projektleder og ansvarlig for Vækstpark for Socialøkonomi

Faglig baggrund

Uddannet datalog samt uddannelser i ledelse og projektstyring. Supplerende uddannelser i systemisk proceskonsultation samt Master i proceskonsultation og organisationsudvikling.

Mangeårig erfaring som leder indenfor finans IT fra Danske Bank med fokus på portefølje- og projektstyring, personaleledelse og organisationsudvikling. Har kontinuerligt arbejdet med procesforbedringer.

Mobil: 30 55 57 20
Mail: lke@specialminds.dk
Send sikker mail til: lke@specialminds.dk

Kantine

Thomas Husth Andersen

Kantineleder

Faglig baggrund

Uddannet bager i 94 og tidligere bagermester.

Service

Brian Husum

Pædagogisk pedel

Faglig baggrund

Uddannet landmand i 1993. 10 års erfaring med pedelarbejde. Startede hos Special Minds i 2016 som pædagogisk pedel. Har intern psykiatriuddannelse fra SUF.

Jan Rasmussen Futtrup

Servicemedarbejder

Faglig baggrund

Har tidligere arbejdet som landbrugsmedhjælper og med rengøring.

Anna Machaj

Rengøringsmedarbejder

Faglig baggrund

Har mange års erfaring med rengøringsarbejde.

Ida Krukow Siim

Rengøringsmedarbejder

Faglig baggrund

Har færdiggjort HF i 2020 og arbejder nu som rengøringsmedarbejder indtil det igen er studietid.

Afdelingsleder

Kamille Ebbe

Afdelingsleder

Faglig baggrund

Uddannet pædagog, cand. pæd. soc. samt uddannelser i ledelse og projektstyring.

Mangeårig erfaring som leder i både det private og offentlige. Bl.a. personalechef, adm. direktør og bestyrelsesformand i virksomheden Solhjulet 2002-2013 og projektleder samt virksomhedskonsulent i Jobcenter Aarhus 2009-2016 med særligt fokus på de socialøkonomiske virksomheder.

Mobil: 30 84 48 13
Mail: kbb@specialminds.dk
Send sikker mail til: kbb@specialminds.dk

Silkeborg

Kathe Bjerggaard Johansen

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Stor ekspertise inden for autismefeltet. I årene 2016-2019 projektmedarbejder i KLAR TIL START i Autismecenter Vest med uddannelse og afklaring til unge med autisme. Medlem af hovedbestyrelsen i Landsforeningen Autisme. Uddannelse i offentlig administration og tidligere sagsbehandler i kommunalt regi.

Mobil: 51 38 40 13
Mail: kbj@specialminds.dk
Send sikker mail til: kbj@specialminds.dk

Maja-Soegaard

Maja Halager Søgaard

Underviser og kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi og folkeskolelærer. Har tidligere arbejdet med unge med autisme og de problematikker, der relaterer sig til at indgå i studiemiljøer, bl.a. som mentor for studerende ved Aarhus Universitet. Desuden i en årrække faciliteret samtalegrupper for kvinder med autisme gennem NAUK (Netværk for AUtistiske Kvinder).

Mobil: 21 18 39 89
Mail: mas@specialminds.dk
Send sikker mail til: mas@specialminds.dk

Patricia Ørskou Madsen

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet socialrådgiver på Aalborg Universitet og bachelor of science i psykologi fra City University i New York. Desuden uddannet ART-træner (Aggression Replacement Training). Mange års erfaring som socialrådgiver med at arbejde med socialt udsatte unge på behandlingsinstitution, hvor målgruppen primært var unge med autismespektrum forstyrrelser.  Erfaringer fra både kommunale døgninstitutioner og privat opholdssted.

Mobil: 30 84 48 12
Mail: pam@specialminds.dk
Send sikker mail til: pam@specialminds.dk

Sidsel Freja Birk

Afdelingsleder

Faglig baggrund

Uddannet cand.scient i antropologi med specialisering i sundhed og velfærd. Før Special Minds arbejdet ved Aarhus Universitet som projektkoordinator og underviser i entreprenørskab og social innovation.

Mobil: 51 54 49 37
Mail: sif@specialminds.dk
Send sikker mail til: sif@specialminds.dk

Dennis Schrøder Holmgreen

Underviser og kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Stor ekspertise inden for autismefeltet. I årene 2016-2019 projektmedarbejder i KLAR TIL START i Autismecenter Vest med uddannelse og afklaring til unge med autisme. Medlem af hovedbestyrelsen i Landsforeningen Autisme. Uddannelse i offentlig administration og tidligere sagsbehandler i kommunalt regi.

Mobil: 29 74 56 69
Mail: dsh@specialminds.dk
Send sikker mail til: dsh@specialminds.dk

Maja-Soegaard

Helle Flohr Koch

Underviser

Faglig baggrund

Uddannet fotograf og klipper fra DR.

Efter mange år i TV-produktion og kommunikation, senest ved Special Minds i Aarhus, fandt Helle vej til arbejdet som underviser inden for autismeområdet. .
Er nu i gang med en mastercoach uddannelse, der giver mange gode værktøjer i forhold til at arbejde målrettet med de unge.

Mobil: 28 10 85 68
Mail: hfk@specialminds.dk
Send sikker mail til: hfk@specialminds.dk

Mark Bønding Søndergaard

Underviser og kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet cand.it i informationsvidenskab fra Aarhus Universitet. Har arbejdet bredt med design og udvikling af It, både som konsulent og i start-up’s. Særligt fokus på brugervenlighed og menneske-centreret design. Marks øjne er altid skarpt rettet mod de mennesker, der i sidste ende skal bruge og have gavn af It-løsningen, og det er også hans afsæt som underviser og kompetenceudvikler.

Mobil: 28 10 85 91
Mail: mars@specialminds.dk
Send sikker mail til: mars@specialminds.dk

Charlotte Hjarl Hummel

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Har gennem mange år undervist indenfor web og IT, bl.a. på det private kursusmarked og erhvervsuddannelser, siden 2016 specifikt med unge inden for autismeområdet som målgruppe. Det teoretisk didaktiske fundament for at arbejde med unges personlige og faglige kompetencer er Diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Har desuden mange års erfaring med udvikling af hjemmesider, herunder en række kurser, bl.a. som Webmarketing Manager.

Mobil: 51 38 40 13
Mail: char@specialminds.dk
Send sikker mail til: mars@specialminds.dk

Kolding

Anette Hansen

STU-underviser

Faglig baggrund

Læreruddannet og efteruddannelse indenfor autismeområdet.

Har arbejdet som lærer i folkeskolen i 22 år og senest som SPS-støtte på Syddansk Erhvervsskole.

Mobil: 29 74 57 47
Mail: amh@specialminds.dk
Send sikker mail til: amh@specialminds.dk

Vibeke Smed Kempel

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Udannet pædagog i år 2006. Efterfølgende uddannelser i neuropædagogik, systemisk kommunikation og diplomuddannelse som praktikvejleder.  

Har arbejdet indenfor specialområdet siden 2007 og fra2018  specifikt med unge og voksne inden for autismeområdet.

Mobil: 23 30 03 70
Mail: vsk@specialminds.dk
Send sikker mail til: vsk@specialminds.dk

Linette Friis Lyngsø

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet pædagog og cand.pæd. i generel pædagogik samt efteruddannelser i neuropædagogik/neuropsykologi, TEACHH, praktikvejledning og Autismepilot. Har over 12 års praksiserfaring med støttende, vejledende, motiverende og udviklende arbejde i relation til mennesker i forskellige udsatte positioner – især ift. børn, unge og voksne med en autismespektrum forstyrrelse. 

Tlf. 28 90 45 99
Mail: lfl@specialminds.dk
Send sikker mail til: lfl@specialminds.dk

Annie Jannsen

Afdelingsleder

Faglig baggrund

Uddannet datamatiker og diplommoduler samt diverse efteruddannelser indenfor såvel psykiatri, pædagogik, projektledelse samt IT-discipliner såsom softwareudvikling.

Mere end 20 års erfaring indenfor det specialpædagogiske undervisningsfelt.

Mobil: 30 84 48 83
Mail: aja@specialminds.dk
Send sikker mail til: aja@specialminds.dk

Anna Møller

Kompetenceudvikler / STU-underviser

Faglig baggrund

Uddannet pædagog, samt diverse efteruddannelser indenfor psykiatri, pædagogik og IT. 

Mere end 20 års erfaring med undervisning indenfor IT-området, de seneste 15 år i forhold til børn, unge og voksne med en autismespektrum forstyrrelse. Har bl.a. været med til at starte en IT-uddannelse op for unge med Asperger Syndrom.

Mobil: 29 74 57 46
Mail: amm@specialminds.dk
Send sikker mail til: amm@specialminds.dk

Bente Nielsen

Faglig leder

Faglig baggrund

Uddannet socialrådgiver, proceskonsulent samt merkonom i ledelse og markedsføring. Derudover efteruddannelser indenfor autisme- og  psykiatriområdet og diplommoduler indenfor ledelse samt udviklings- og undersøgelsesarbejde.

Mere end 20 års erhvervserfaring indenfor det sociale område, dels på myndighedssiden og dels som udfører, bl.a.  mere end 10 år i  ledelsesgruppen for socialøkonomisk virksomhed samt deltagelse i bestyrelsesarbejde. Underviser herudover i forskellige sundhedsfremmende aktiviteter.

Mobil: xx
Mail: xx

Bettina Ziegler

Kompetenceudvikler / STU-underviser

Faglig baggrund

Bachelor i spansk og engelsk samt en uddannelse i ledelse. Har undervist i mere end 20 år såvel inden for almen- som specialområdet. Er linjefagsuddannet i dansk og engelsk og har primært undervist i disse to fag i udskolingen. Har ligeledes undervist i fagene spansk, idræt, billedkunst, kristendom, samfundsfag og historie.

Mobil: 26 79 98 49
Mail: bezi@specialminds.dk
Send sikker mail til: bezi@specialminds.dk

Aalborg

Ditte Stern Bach

Afdelingsleder

Faglig baggrund

Uddannet socialpædagog og cand. pæd. i pædagogisk sociologi med fokus på uddannelsessektoren. Efteruddannelse i specialpædagogik og ledelse. Har arbejdet indenfor specialområdet i 15 år, tidligere bl.a. med børn med ASF samt som pædagogisk konsulent og afdelingsleder på en IT-uddannelse for unge med autismeprofil.

Mobil: 30 84 46 27
Mail: dsb@specialminds.dk
Send sikker mail til: dsb@specialminds.dk

Anja Kristensen

Kompetenceudvikler og underviser

Faglig baggrund

Uddannet lærer og grunduddannelse i ASF, Aalborg Kommune samt diplomuddannelse – kombineret mellem ledelse og specialpædagogik. Har siden 2004 arbejdet inden for specialområdet, bl.a. i strukturklasse, K-klasse (ASF) samt for elever med generelle og massive indlæringsvanskeligheder.

Mobil: 23 37 98 91
Mail: akr@specialminds.dk
Send sikker mail til: akr@specialminds.dk

Sanne Rostgaard Skjøtt

Kompetenceudvikler / Underviser

Faglig baggrund

Uddannet folkeskolelærer i 2005. 12 års erfaring fra folkeskolen fra næsten alle årgange og har arbejdet med specialundervisning i både dansk og matematik.

Mobil: 30 17 70 32
Mail: ssk@specialminds.dk
Send sikker mail til: ssk@specialminds.dk

Janni Altmann

Kvalitetsmedarbejder

Faglig baggrund

Grafiker, Digital Media, arbejder primært i Photoshop og InDesign. Derudover rengørings- og køkkenhjælp.

Sigrid Schiellerup Dahl

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet lærer og derudover en diplomuddannelse i specialpædagogik samt en cand.it i informationsarkitektur. Stor lærererfaring, i høj grad indenfor støtte- og specialundervisningsområdet. Har desuden arbejdet med udvikling af digitale undervisningsmidler og platforme.

Mobil: 28 10 85 64
Mail: sida@specialminds.dk
Send sikker mail til: sida@specialminds.dk

Peter Møller Nduru

Kompetenceudvikler / underviser

Faglig baggrund

Uddannet folkeskolelærer. Har arbejdet fem år i folkeskolen og halvandet år som almenunderviser på en produktionsskole med fokus på individuelt tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov.

Mobil: 20 32 43 78
Mail: pmn@specialminds.dk
Send sikker mail til: pmn@specialminds.dk

Maia Vestergaard

Kompetenceudvikler

Faglig baggrund

Uddannet socialpædagog. Stor erfaring inden for det sociale felt, har bl.a. tidligere arbejdet i socialpsykiatrien, som mentor og bostøtte, samt med for-revalidering i forhold til unge og voksne med særlige behov.

Mobil: 23 37 81 55
Mail: mav@specialminds.dk
Send sikker mail til: mav@specialminds.dk

Værdigrundlag ›

Pædagogisk praksis ›

Det siger samarbejdspartnerne om os

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kamille Ebbe,
afdelingsleder

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

   

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Sidsel Freja Sindal Birk,
afdelingsleder

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

   

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Annie Jannsen,
afdelingsleder

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

   

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Ditte Stern Bach,
afdelingsleder

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg