Special Minds – Silkeborg

”Vi har brug for nogen med specialiserede kompetencer”

Jobcenter Silkeborg nyder gavn af Special Minds i Silkeborg, som formår at bringe unge med autismeprofil ud af isolationen og få dem til at drømme om job og uddannelse. Nu starter beskæftigelsesindsatsen allerede, når de fylder 15 år

I Silkeborg Kommune har man stor opmærksomhed på, at unge med autismeprofil meget nemt ender i isolation i de sidste år af folkeskolen. Det mønster er man godt i gang med at bryde, og her nyder man bl.a. godt af Special Minds i Silkeborg, som laver individuelt tilrettelagte uddannelses- og jobafklaringsforløb for unge med autismeprofil.

– Autismemålgruppen kan være svær at arbejde med i den forstand, at de unge vender deres problemer indad. Her er Special Minds en meget kompetent samarbejdspartner, fordi de er så specialiserede på autismeområdet, siger Jesper Damgaard, der indtil maj 2020 var koordinerende sagsbehandler i Ungeguiden Jobcenter Silkeborg.

 Han uddyber:

 – De arbejder målrettet og individuelt med den enkelte unge samtidig med, at de forstår at fastholde det beskæftigelsesperspektiv, der mange gange kan blive tabt til fordel for en social indsats på udsatteområdet.

 Silkeborg Kommune benytter sig bl.a. af forløbene ”Ung I Gang” og den særligt tilrettelagte STU-uddannelse til unge med autisme, som har brug for uddannelses- og jobafklaring, opkvalificering af kompetencer samt i det hele taget at genfinde troen på egne styrker og motivationen til uddannelse og job.

 

Også psykisk CV

Når det er sagt, så betoner Jesper Damgaard vigtigheden af, at Special Minds ikke kun har fokus på det beskæftigelsesrettede, men i særlig grad også den unges sociale og personlige kompetencer.

 – Hvis vi på et tidligere tidspunkt arbejder med en beskæftigelsesrettet indsats, og bl.a. også udformer et psykisk CV med en beskrivelse af den unges personlige udfordringer og styrker, kan vi skabe en langt mere helhedsorienteret indsats.

 Derfor begynder Silkeborg Kommune nu også beskæftigelsesindsatsen for unge i udsatte positioner allerede i 15-års alderen.

 – På den måde kan vi gøre unge med autismeprofil fortrolige med beskæftigelsessystemet og begynde indsatsen tidligere, så de ikke bliver overvældede, når de som 18-årige lige pludselig står i Jobcenteret og skal til at finde ud af, hvordan de navigerer i dette system, siger Jesper Damgaard.   

 

Forstår spillereglerne

Han har sammen med sine kolleger set for mange eksempler på unge med autismeprofil, som ender i svær isolation i folkeskolen, og hvor det bliver en lang vej at vende tilbage.

 – Hvis den unge bruger de sidste fire år af folkeskolen på at grave sig ned med de her udfordringer, så tager det som regel også fire år at grave dem op igen, siger han.

 Han ser frem til samarbejdet med Special Minds og andre aktører på autismeområdet i de kommende år.

 – Det her er ikke en indsats, som vi kan løfte alene i Jobcenteret. Vi har brug for nogen som Special Minds, som kan skabe de rette rammer for vores unge med autismeprofil. Samtidig er det meget betydningsfuldt for os, at vi har en samarbejdspartner, som er lyttende, og som også forstår spillereglerne i kommunen. På den måde kan vi i fællesskab skabe en sammenhæng, der giver tryghed og støtte for den unge og dennes familie, siger Jesper Damgaard.

 

”Hvis den unge bruger de sidste fire år af folkeskolen på at grave sig ned med de her udfordringer, så tager det som regel også fire år at grave dem op igen.”

Jesper Damgaard

Kontakt os og hør nærmere

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Sidsel Freja Sindal Birk,
afdelingsleder

Silkeborg

Højbovej 1F, st og 1.
8600 Silkeborg