ios-telephone facebook google instagram linkedin pinterest twitter vimeo youtube

Et arbejdsevne-afklaringsforløb (AEA) eller et uddannelsesevne-afklaringsforløb (UEA) henvender sig til mennesker med autisme eller lignende udfordringer, der har behov for en udførlig helhedsbeskrivelse af alle ressourcer, kompetencer, barrierer og begrænsninger med betydningen for borgerens beskæftigelsesmuligheder

Indholdet i et AEA/UEA-forløb består blandt andet i:

  • Afklaring og udvikling af psykiske barrierers indgriben og påvirkning af en borgers arbejds- eller uddannelsesparathed
  • Afklaring af jobområde, der matcher borgerens samlede situation – alle opgaver i virksomheden afprøves
  • Motivationsafklaring

Varigheden af et AEA/UEA-forløb er som min. 5 måneder