Nyheder

Rema-skjorten passer til Rasmus

maj 24, 2022 | Nyheder

19-årige Rasmus fra Special Minds Kolding er et mønstereksempel på, hvordan en STU gennem målrettet praktik fører til job

”Hvis du er interesseret, så har vi et job til dig, når du er færdig med din STU.”

Nogenlunde sådan er ordene faldet til 19-årige Rasmus, der er i gang med sit tredje og sidste år på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) hos Special Minds Kolding. Han er i et succesfuldt praktikforløb hos Rema 1000 i Seest, som har stillet ham et job i udsigt.

– Jeg kan godt lide arbejdet. Min opgave er at trimme hylderne og fylde varer op, så det ser pænt ud, siger Rasmus, der har autismeprofil.

For ham er de konkrete opgaver på en arbejdsplads nemme at gå til. Hvor andre med autismeprofil kan have vanskeligt ved selv at gå i gang, er det uproblematisk for Rasmus. Hans udfordring er at lære de sociale spilleregler som for eksempel at gå ind og sige godmorgen til sine kolleger, når han møder ind, i stedet for blot at tage fat på opgaverne. Hos Rema 1000 er han godt på vej.

– Når kunder spørger efter varer, prøver jeg at være høflig og hjælpe, så godt jeg kan. Jeg kan faktisk godt lide kontakten med kunderne, siger Rasmus, der også personligt har taget så mange selvstændige skridt, at han for tre måneder siden flyttede i egen lejlighed i Kolding.

{

– Jeg kan godt lide arbejdet. Min opgave er at trimme hylderne og fylde varer op, så det ser pænt ud, siger Rasmus, der har autismeprofil.

Bygge broen til virksomheden
Hos Special Minds er det målet, at hver ung eller voksen i forløb bliver afklaret og parat til job eller alternativt videre uddannelse. Jens-Christian Hviid Skræ, der har en ledelsesbaggrund fra detailhandlen, er derfor heller ikke blot klassisk STU-underviser i boglige fag. En væsentlig del af hans arbejde er at være jobmatcher og finde gode virksomheder, som får succes med at ansætte medarbejdere som Rasmus med autismeprofil.

– Det er helt afgørende, at vi finder de rette kandidater til de rette jobs. Derfor har jeg en god snak med virksomheden på forhånd, så de ved, hvad de får, siger Jens-Christian Hviid Skræ.

Og når der som i Rasmus’ tilfælde skal sættes et praktikforløb i stand, er det ærlig og ligefrem tale.

– Jeg fortæller købmanden, at Rasmus er super god til at trimme, men det er ikke ham, som fortæller jokes i kantinen. Samtidig er det vigtigt indledningsvis at få afklaret, at der i sidste ende er løn til en ansættelse, hvis matchet er det rette. Den gulerod skal der altid være der for den unge, siger jobmatcheren.

{

– Det er helt afgørende, at vi finder de rette kandidater til de rette jobs. Derfor har jeg en god snak med virksomheden på forhånd, så de ved, hvad de får

Jens-Christian Hviid Skræ – Jobmatcher

Den tålmodige træning
Forud for ansættelse og træningsforløbet i praktikken er der et tålmodigt arbejde med at gøre hver enkelt klar til at kunne begå sig på en arbejdsplads. Da Rasmus for snart tre år siden påbegyndte sin STU, var det de sociale udviklingsmål, som var i fokus.

– For dig handlede det om at blive bedre til at snakke med andre og være social, siger Jens-Christian Hviid Skræ. Rasmus supplerer:

– Jeg har fået rigtig meget ud af at være hos Special Minds. Det er et godt sted, hvor jeg har fået gode venner.

Jobmatcher med i butikken
Når en ung fra Kolding starter i et praktikforløb, så følger Jens-Christian Hviid Skræ med i de første 14 dages indkøring – ikke kun for den unges skyld.

– Opstarten skal være så smertefri som mulig for virksomheden. Faktisk bruger jeg megen tid på medarbejderne og på at fortælle dem om, hvordan de får mest muligt ud af den enkelte unge. Det er ikke kun Rasmus, som skal tilpasse sig en arbejdsplads – det handler også om, at medarbejderne finder ud af, hvordan de møder kollegaen med autisme bedst muligt.

Selv om Rasmus mere eller mindre er selvkørende og klar til et fleksjob, når bevillingen er godkendt, så kigger Jens-Christian Hviid Skræ stadig forbi i Rema 1000 cirka en gang om ugen.

– Det er en tryghed for Rasmus, men mest af alt så er det vigtigt, at virksomheden har en kontaktindgang til mig, hvis der opstår et problem, eller de for eksempel bliver usikre på, om Rasmus trives. På den måde sikrer vi den stabile indkøring til jobbet, siger Jens-Christian Hviid Skræ.

Se flere nyheder