Nyheder

Læringsdag skal gøre op med myterne om normalitet og psykisk sårbarhed  

sep 7, 2022 | Nyheder

Sidsel Birk, afdelingsleder i Special Minds, tager plads i panelet, når en række midtjyske aktører den 19. september inviterer til inspirationsdag om recovery-orienterede praksisser   

Det skorter ikke på ambitionerne, når dørene åbnes den 19. september i Silkeborg Medborgerhus til en dag, der bærer titlen ”Steder at høre til og måder at arbejde på”.  

Der er tale om en inspirations- og fordybelsesdag om såkaldt recovery-orienterede praksisser med det formål at gøre op med nogle af de mange myter, der findes om normalitet og psykisk sårbarhed.         

– Der er brug for et arrangement som det her, hvor man går ind og ser på, hvordan man kan skabe et mere mangfoldigt arbejdsmarked, der også rummer de mennesker, som af forskellige grunde befinder sig i udsatte positioner, siger Sidsel Birk, afdelingsleder i Special Minds i Silkeborg, der hjælper mennesker med autisme hen mod uddannelse og job. 

– Det er vand på vores mølle i Special Minds, hvor vi hver dag arbejder for at få mennesker med autisme i job eller uddannelse. 

Sidsel Birk, afdelingsleder i Special Minds Silkeborg

Bredere blik og større forståelse 

Hun er blandt de inviterede, der skal være med til at gøre såvel medarbejdere som frivillige i Silkeborg Kommune klogere på, hvordan man i praksis giver mennesker med psykisk sårbarhed bedre betingelser for at bidrage i samfundet – ’ikke på trods af deres psykiske sårbarhed, men på grund af den og med den,’ som det hedder i invitationen til inspirationsdagen. 

– Det er vand på vores mølle i Special Minds, hvor vi hver dag arbejder for at få mennesker med autisme i job eller uddannelse. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at flere arbejdspladser får et bredere blik og en større forståelse for, hvordan mennesker med autisme eller psykisk sygdom kan bidrage positivt til den samlede arbejdsplads, siger Sidsel Birk og uddyber: 

– Problemet er, at vi ofte fortsat møder virksomheder med et alt for lille kendskab til, hvad eksempelvis autisme er og nogle meget fasttømrede forestillinger om begrænsningerne, som skygger for at kunne se mulighederne. Her er det afgørende, at de hører og ser hele billedet, så vi får mangfoldigheden bragt mere i spil.

Den gode fortælling 

Om eftermiddagen tager Sidsel Birk plads i en kombineret workshop og paneldebat. Hvad hun præcist kommer til at bidrage med, vil hun ikke ud med endnu, men en del af opdraget til panelet er ønsket om en god fortælling.  

– Den lover jeg at komme med, men det kan godt være, at den får et provokerende tvist, siger Sidsel Birk.  

Læringsdagen finder sted mandag den 19. september kl. 08.30-16.00 på Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg C. Bag læringsdagen står: Frivilligcenter Silkeborg, DGI Midtjylland, PeerNetværket Danmark, Flere i Fællesskaber, Silkeborg Kommunes sektion Tværgående Sundhed, Konsulenthuset Cubion og Mentorland Lars Holmboe. 

Se flere nyheder